Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Контрольні роботи, екстерн. Історія, право. 10 кл.

Контрольна робота

з історії України

з теми «Україна на початку ХХ ст.»

10 клас (екстерн)

Початковий рівень

1. На який період припадають події Української революції?

А) 1905-1907 рр.                                          В) 1900-1908 рр.

Б) 1917-1921 рр.                                           Г) 1907-1917 рр.

 

2. Революція в Австрійській імперії охоплює період:

А) 1900-1905 рр.                                          В) 1905-1907 рр.      

Б) 1848-1849 рр.                                           Г) 1908-1914 рр.

 

3. Революція в Російській імперії охоплює період:

А) 1900-1905 рр.                                         В) 1908-1914 рр.

Б) 1905-1907 рр.                                          Г) 1848-1849 рр.

 

4. Доба Української революції розпочалася:

А) 1905 р.                                                   В) 1917 р.

Б) 1907 р.                                                    Г) 1918 р.

 

5. Кризові явища на Україні охопили період:

А) 1900-1903 рр.                                        В) 1900-1905 рр.      

Б) 1905-1907 рр.                                         Г) 1900-1907 рр.

 

6. Який термін відповідає визначенню: “Історичний процес зростання і підвищення економічної ролі міст, що охоплює різні сторони життя міського населення і суспільства в цілому, - це…”?

А) Індустріалізація                                     В) Урбанізація

Б) Модернізація                                          Г) Націоналізація      

 

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:     

Індустріальне суспільство - _______________________________________

Революція - _____________________________________________________

 

8. Дайте визначення термінам:

Громадянське суспільство - _______________________________________

Модернізаційні процеси - _________________________________________

 

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А) Світова війна                  1. Сукупність політичних,соціально-економічних,виробничо-

                                                технологічних, культурних та інших змін у суспільстві,   

                                                 спрямованих на його всебічне оновлення

Б) Індустріалізація               2. Процес створення великого машинного виробництва в усіх

                                               основних галузях господарства країни, передусім у промисловості

В) Модернізація                   3. Складне явище в житті будь-якого суспільства,яке     

                                               характеризується тимчасовим призупиненням чи цілковитим

                                               припиненням функціонування окремих елементів або його

                                               політичної системи

Г) Економічна криза                        4. Періодично повторюване відносне перевиробництво товарів які  

                                              не знаходять збут  внаслідок обмеженого платоспроможного

                                              попиту населення

                                             5.Глобальний збройний конфлікт між провідними державами світу,

                                             який мілітаризує їхню економіку, змушує взаємно винищувати   

                                            величезні людські та матеріальні ресурси

 

10. Установіть хронологічну послідовність історичних подій:

А) Українська революція                     В) Економічна криза

Б) Перша світова війна                         Г) Російська революція

 

Високий рівень

11. Спираючись на знання із всесвітньої історії, порівняйте основні етапи розвитку українських земель, що входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій на початку ХХ ст.,та провідних європейських країн в аналогічній період. У чому, на ваш погляд була спільність і відмінність процесу?___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з історії України

з теми «Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції»

10 клас (екстерн)

 

Початковий рівень

1. Позначте варіант, у якому названо політичну силу, що перемогла в боротьбі за владу в Києві в листопаді 1917 р.:

А) УЦР                               В) Тимчасовий уряд

Б) Більшовики                   Г) Об’єднані сили більшовиків і УЦР

 

2. Позначте варіант, у якому названо головний позитивний результат Української революції:

А) Розв’язання аграрного питання

Б) Поліпшення соціально-економічного становища українського народу

В) Піднесення на якісно новий рівень національної свідомості українців

Г) Перемога українських демократичних сил

 

3. ІІ Універсал було проголошено:

А) 10 червня 1917 р.            В) 7 листопада 1917 р.

Б) 3 липня 1917 р.                Г) 12 грудня 1917 р.  

 

4. «Брусиловський  прорив» розпочався:

А) 4 червня 1916 р.               В) 5 грудня 1917 р.

Б) 19 квітня 1915 р               Г) 10 серпня 1914 р.

 

5. ІІ військовий з’їзд розпочав свою роботу:

А) 5 червня 1917 р.             В) 3 липня 1917 р.

Б) 5 грудня 1917 р.              Г) 12 грудня 1917 р.

 

6. Який термін відповідає визначенню: «Процес формування і діяльності органів державної влади та управління, спрямований на утвердження суверенітету, розбудови національної держави, розвиток економіки і культури, - це…»?

А) Державотворення          В) Революція

Б) Сепаратизм                     Г) Націоналізація

 

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Автономія - _____________________________________________________

Директива - _____________________________________________________

 

8. Дайте визначення термінам:

Ідеологія - ______________________________________________________

Концепція - _____________________________________________________

 

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між політичними діячами та партіями, до яких вони належали:

А) М.Грушевський,

В.Голубович,

О.Севрюк                  1) Українська партія соціалістів-революціонерів

Б) В.Винниченко,

І.Мазепа,

С.Петлюра                2) Українська соціал-демократична робітнича партія

В) А.Ніковський,

Д.Дорошенко

С.Єфремов                3) Українська партія соціалістів федералістів

Г) Брати С.та В.Шемети

В.Липинський                      4) Українська демократична хліборобська партія

                        5) українська народна партія

 

10. Визначте  хронологічну послідовність історичних подій:

А) Скликання І Всеукраїнського військового з’їзду

Б) Створення Української Центральної Ради

В) Організація полку ім.. Б.Хмельницького

Г) Проголошення І Універсалу

 

Високий рівень

11. Чи була Центральна Рада повноцінним крайовим органом влади в Україні? Поясніть свою думку.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з правознавства

з теми «Основи публічного права»

10 клас (екстерн)

І-ІІ рівень ( 1-6 балів)

1.      Назвіть для яких норм характерні загальнообовязковість і формальна визначеність.

А. моралі, Б. права, В. звичаїв, Г. релігійних норм.

2.      Які основні елементи норми права?

А. загальна і особлива, Б. гіпотеза, диспозиція і санкція, В. правило та виняток, Г. теза, аргумент, висновок.

3.      Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

       1.Частина правової норми, в якій зафіксовані умови, обставини, з настанням яких            здійснюється диспозиція.

       2. Точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених соціальними нормами правил   поведінки.

       3. Різновид юридичних фактів , які виникають незалежно від волі суб’єктів правовідносин.

       4. Одна із форм вини.

       5. Система юридичних норм, що регулюють певне групу однорідних суспільних відносин у рамках галузі права.

       А. Дисципліна, Б. Необережність, В. Гіпотеза, Г. Інститут права

4.      Установіть відповідність між видом юридичної відповідальності і діяннями

1.Кримінальна відповідальність

А.Невиконання договору

2. Адміністративна відповідальність

Б. Крадіжка

3. Цивільно-правова відповідальність.

В. Прогул

4. Дисциплінарна відповідальність

Г.Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях.

 

Д. Невиконання партійного доручення.

 

5.      Хто визнається субєктом правопорушення ?

А. Повнолітня фізична особа. Б.Осудна та дієздатна особа, яка скоїла правопорушення. В. Особа віком від 14 років. Г. Осудна фізична  особа.

6. Яке правопорушення не відноситься до проступків?

А. Адміністративне Б. Кримінальне, В. Дисциплінарне, Г. Цивільно-правове.

 

 ІІІ рівень (7-9балів)

1.      Назвіть структурні елементи правовідносин. Що таке обєкт правовідноcин?

2.      Визначте структурні елементи правовідносин.

А) Громадянин А продав власний будинок громадянину Б;

Б) Бригаду малярів найняли для ремонту офісу підприємства, який вони успішно виконали;

В) Громадянин К. їде в громадському транспорті

 

ІV рівень ( 10-12 балів)

1.      Розв’яжіть юридичну задачу.  Охарактеризуйте даний злочин. Чи понесуть відповідальність дані особи? Чому? Визначте складові злочину.(Об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона)

16 річний Яковенко і 13річний Дмитренко , повертаючись з дискотеки , розбили скло та проникли до магазину «Алло».Вони  вкрали декілька мобільних телефонів. У цей час спрацювала сигналізація, і вони були затримані міліцією.

 

 

 

Контрольна робота

з правознавства

з теми «Основи теорії держави і права»

10 клас (екстерн)

 

І-ІІ рівень ( 1-6 балів)

1. Установіть відповідність між стислою характеристикою та назвою пра­вового статусу особи

1 Особа, що має подвійне громадянство;

2. Особа, яка проживає на території певної держави, але має громадянство іншої держави.

3  Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином;

4 Особа, яка має стійкий правовий зв'язок із пев­ною державою, що виявляється у їхніх взаєм­них правах і обов'язках.

А громадянин;  Б іноземець;  В апатрид; Г біженець; Д.біпатрид

 

2Установіть тип республіки за наведеною характеристикою.

Главою держави є президент, який обирається здебільшого парламентом. Парламент домінує в системі органів державної влади. Він формує уряд, який несе відповідальність лише перед парламентом.

А  Президентська;Б   президентсько-парламентська;В   парламентсько-президентська;

 

3. Складна форма територіального устрою союзної держави, яка складається з державних утворень, що мають юридичну і політичну самостійність, - це…

А) Унітарна держава, Б)федерація, В) конфедерація, Г) імперія.

4.Назвіть спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи.

А.Філіація,  Б.Натуралізація,  В.Репатріація,  Г.Трансферт.

 

5.Розподіліть назви в таблиці.( 2 бали)

 

Форми державних режимів

Форми державного устрою

 

 

1.Конфедерація., 2.імперія, 3.обмежена монархія, 4. тоталітаризм, 5.президентська республіка, 6. унітарна держава, 7.демократія, 8.авторитаризм, 9.федерація, 10.теократична держава

 

ІІІ рівень (7-9 балів)

1. Прочитайте уривки зі статей Конституції та законів України. Про які ознаки держави йдеться?

а) "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України";

б)  "В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Кон­ституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй";

  в) "Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів…";

г) "Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом";

 

 

 

 

 

 

 

2.  Співвіднесіть характеристику теорії походження держави і назву теорії.

1.Держава виникає внаслідок укладення угоди між правителем і народом для забезпечення справедливості

1.Теорія географічного детермінізму

2.      Держава походить від сім′ї і є результатом розростання сім′ї

2.Демографічна теорія

3.      Держава і право виникли одночасно через появу приватної власності і розшарування суспільства на класи.

3.Патріахальна теорія

4.Головною причиною суспільних процесів, в тому числі й виникнення держави, є зростання народонаселення.

4.Класова (економічна) теорія

 

5.Договірна теорія

 

3.Охарактеризуйте демократичний режим.

 

 

IV рівень ( 10-12 балів)

1.  Визначте державний лад. (форма правління, форма державного устрою, державний режим). Які ознаки вказують на це?

 

А). В країні є король і парламент. Парламент складається з двох палат. Верхню палату парламенту призначає король, а нижня оби­рається населенням держави на 5 років. Король може розпустити парламент й має право накладати вето на закони, прийняті парламентом. Король призначає і звільняє уряд. Держава поділяється на кантони, де є свої органи самоврядування.

 

Б). До складу держави входять 10 графств. У кожному графстві є свої уряд та парламент. Інтереси графств у верхній палаті Народних зборів, парламенті держави, представляють по 5 представників. Нижня палата Народних зборів формується шляхом всенародних виборів за списками політичних партій в загальнодержавному виборчому окрузі. Конституції графств приймаються їхніми парламентами, але вони не повинні суперечити конституції держави, що приймається Народними зборами.

Уряд в державі формується партією, що перемогла на виборах, або коаліцією партій, яка матиме більшість депутатів у Народних зборах. Уряд призначається та звільняється парламентом. В державі вже понад 10 років діє закон про опозицію, який гарантує діяльність опозиційних сил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з Всесвітньої історії

з теми «Перша світова війна»

10 клас (екстерн)

 

1.      Яка держава, в 1906 р. першою спустила на воду новий військово-морський корабель типу «Дредноут»?

А Франція     Б Німеччина

В США          Г Велика Британія

 

2.      Коли відбулася Друга Марокканська криза?

А 1910 р.       Б 1911 р. В 1912 р. Г 1913 р.

 

3.      Яка європейська держава напередодні Першої світової війни прагнула повернути Ельзас та Лотарингію?

А Франція                                 Б Німеччина

В Австро-Угорщина                            Г Бельгія

 

4.      Під час якої битви вперше у військовій історії була проведена

танкова атака?

А під час Верденської битви

 Б під час першої битви на Марні

 В під час Ютландської битви

Г під час битви на Сомні

 

5.      Скільки підводних човнів мала на своєму озброєнні Німеччина в 1917 р.?

А 100 шт.                    Б 111 шт.

В понад 300 шт.        Г близько 500 шт.

 

6.      Якою була кількість загиблих воїнів унаслідок Першої світової війни?

А близько 1 млн осіб           Б близько 5 млн осіб

            В близько 10 млн осіб         Г близько 21 млн осіб

     

     7.  Які з наведених тверджень характеризують наміри Росії напередодні Першої світової війни?

1)         наполягала на перегляді на свою користь режиму контролю над протокою Дарданелли

2)         виношувала плани утворення Югославії, включивши до неі всіх слов'ян, які проживали на півдні Австро-Угорщини

3)         прагнула захистити незалежність Боснії та Герцеговини від Австро-Угорщини, проголошену в 1908 р.

4)         підтримувала на Балканах налаштованих проти Австро-Угорської та Османської імперій сербів та болгар

5)         вважала, що Німеччина зазіхає на Ті права в Азії за договором 1907 р. з Великою Британією про розподіл сфер впливу в цьому регіоні

6)         претендували на рівні права з іншими державами на колоніальні володіння в Африці

         

8.      Чи правильним твердженням є що план «блискавичної війни» Німеччини зазнав провалу? Відповідь обгрунтуйте.

 

9. Назвіть основні причини початку І Світової війни.

 

 

10. Проаналізуйте роль Західного і Східного фронту в розгортанні військових дій в 1914—1918 рр. Обґрунтуйте свою відповідь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з Всесвітньої історії

з теми «Світ напередодні І Світової війни»

10 клас (екстерн)

І. Поясніть терміни:

Конгрес - ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Профспілковий рух - ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Мілітаризм - _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Олігархія - ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ІІ. Чим відомі ці історичні особи:

Вудро Вільсон - __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Джордж Ллойд - _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Микола ІІ - _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Петро Столипін - ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ІІІ. Заповніть табличку:

Країни

Характерні особливості соціально-економічного розвитку

США

 

 

Велика Британія

 

Німеччина

 

 

Франція

 

 

Росія

 

 

Австро-Угорщина

 

IV. У чому полягали головні причини  відставання Росії в політичному та соціально- економічному розвитку : __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подобається