Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Українська мова. 5 клас Тема. Пряме і переносне значення слова

Українська мова. 5 клас

Тема. Пряме і переносне  значення слова

Мета:

 -навчальна: дати поняття про пряме та переносне значення слова ;

 - розвивальна: розширювати лінгвістичний кругозір п’ятикласників;

 - виховна: виховувати естетичне ставлення до образного слова,  шану до багатства української мови.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис.

Міжпредметні  зв’язки: мова, література.

 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання :підручник,  тлумачні словники.

Перебіг уроку

 

I. Організація класу

II.Актуалізація опорних знань, умінь і навичок. Мотивація навчальної діяльності

  Бесіда

-У чому полягає відмінність між лексикою і лексикологією?

-Для чого потрібно людині слово?

-Які словники називаються тлумачними?

-Про що ми дізнаємося у тлумачному словнику?

-Які слова називаються однозначними , які - багатозначними?

-Що важливіше, знати багато слів, чи вміти їх використовувати у власному мовленні?

 Вибірково-розподільний  диктант

Завдання: послухайте поетичні рядки Лесі Степовички, поетеси  нашого рідного  Придніпров’я. Запишіть слова у два стовпчики : у перший -  однозначні , у другий -  багатозначні слова.

 

У намисті із шипшини,

вся в браслетах із ожини,

у короні із каштана,

подолавши став у брід,

сама осінь осіянна

лаштувала нам обід…

 

Леся Степовичка «Осінь в Благодатному»

 

  Гра «Редактор»

 

Завдання: уявіть, що розмовляєте з іноземцем, який ще недосконало володіє українською мовою. Продемонструйте свою спробу пояснити різницю у лексичному значенні слова корінь у словосполученнях: корінь петрушки, корінь слова, корінь невдач.

 

 

III. Перевірка домашнього завдання

 

IV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.Робота за підручником.

Мовне спостереження за вправою 339  у підручнику.

2.Опрацювання теоретичного матеріалу , с.154.

Звертаю увагу учнів, як записані слова з переносним значенням у тлумачному словнику.

 

VI. Закріплення  нового матеріалу

 

  Завдання 1.

Серед поданих словосполучень знайти ті, які вжиті в переносному значенні. Скласти і записати кілька речень зі словами, вжитими у  переносному значенні.

Зітхає вітер, зітхає мама, зітхає грім.

Тепла праска, тепле проміння,теплі думки.

Гострий ніж, гострий слух, гостре слово.

 

  Робота за підручником. Вправа 340.

 

  Робота в парах. Робота за підручником . Вправа 342.

  Творче конструювання

Розтлумачити  подані словосполучення  і ввести їх у прості речення зі вставними словами: срібний голос, чиста совість, крила пісні.

 

  Завдання –гра «Хто більше?»

До слова  солодкий    дібрати якомога  більше слів у переносному значенні.

·        Завдання -дослідження

Переписати, на місці крапок вставити пропущені букви. Підкреслити слова, вжиті в переносному значенні. До якого стилю мовлення належить уривок? Які художні засоби в ньому використані?

 

Сонце сіло. Землю обняла тиха ніч. Небо розгорнуло намет свій - синій, ш...рокий, гл...бокий. Зорі, мов малі діти, вд...влялися в нього своїми бл...скучими очима. Місяць плив по небу, розл...ваючи білувастий світ.

Безжурно він д...вився на гори, долини, на вт...хаюче місто.

(За Панасом Мирним)

 

VII.Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

  Бесіда

-Що називають прямим значенням слова?

-Що називають переносним значенням слова?

-Як подано переносне значення слова у тлумачних словниках?

-У яких стилях мовлення широко використовують слова в переносному значенні?

 

 

VIII. Підбиття підсумків уроку

 

Рефлексія

 

Як часто я використовую слова в переносному значенні?

 

 

IX. Домашнє завдання (за вибором)

 

 

·         Виконати вправу 346.

·        Написати  твір- мініатюру про мову, використавши слова в переносному значенні.

 

Очікувані результати:

 

Учень (учениця):

усвідомлює, що вивчає лексикологія;

визначає належність слів до певної лексичної категорії: (однозначні й багатозначні, слова в прямому та переносному значенні;

оцінює роль їх у тексті;

пояснює (у нескладних випадках) значення відомих слів, походження їх;

користується тлумачним словником ;

використовує виражальні можливості  вивчених лексичних засобів у власному мовленні.

 

 

Джерела:

1.Заболотний  О.В.Українська мова. 5 клас:Підручник для загальноосвіт.навч. закл.-К.: Генеза,2013.-256 с.

 

2.Козарчук Г.О.Українська мова для абітурієнтів: Навч. Посіб.-8-ме вид.,допов. і переробл.-К.: Вища шк.., 2007.-303с.

 

3. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585);

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ostriv.in.ua/images/publications/4/10657/1324503042.jpg

 

 

Подобається