Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" ДМР


запам'ятати

 


Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Мо вчителів англійської мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник шкільного МО:

Красовська Валентина Вікторівна,

вчитель англійської мови

вчитель-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі англійської мови, члени шкільного МО

 

 

 

 

       

Гнатюк В.І.                 Суха Л.І.                     Жежук О.Ф.             Лапшина К.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші досягнення

Вітаємо переможця

II етапу Всеукраїнської олімпіади

з англійської  мови

I місце

Панасюк Любов, учениця 10 клас

 

 

 

 

 

Тиждень англійської мови в школі

 

 

 Проведення предметного тижня з англійської мови дає учням можливість розкрити власні інтелектуальні, мовленнєві та творчі здібності школярів, проявити себе у різних ситуаціях та ролях, дізнатися багато нового, зацікавитися, а можливо й  визначити свою подальшу долю, дізнавшись про власні вподобання, та усвідомлено вивчати предмет.   

 

 

 

 

 

 

 

 

План тижня англійської мови з 12.12.16 р. по 18.12.16 р.

 

 

Заходи

Клас

ПІБ вчителя

 

 

Понеділок 12.12.16 р.

 

 

 

1.

Знайомство з планом.

 

 

 

2.

Meet Great Britain.

7"Б" кл.

Красовська В.В.

 

 

London sightseeihg tour.

 

 

 

 

Вівторок 13.12.16 р.

 

 

 

3.

Конкурс газет та малюнків до англійських казок

усі класи

всі вчителі англ.мови

 

4.

In the world of English Poetry

11 кл.

Суха Л.І.

 

 

Середа 14.12.16 р.

 

 

 

5.

My Daily life.

4"Б" кл.

Красовська В.В.

 

 

"Cinderella"

 

 

 

6.

My Daily life.

3"А" кл.

Красовська В.В.

 

 

Діалоги, ситуації

 

 

 

7.

Happy New Year

5"А" кл.

Жижук О.

 

 

Четвер 15.12.16 р.

 

 

 

8.

Ukrainian cuisine

10 кл.

Красовська В.В.

 

 

П'ятниця 16.12.16 р.

 

 

 

9.

Meet Great Britain.

7"Б" кл.

Красовська В.В.

 

10.

Художні фільми

11 кл.

Красовська В.В.,

 

 

"The Brave Heart"

 

Суха Л.І.

 

 

 

 

Науково методична проблема КЗО «СЗШ № 98» вчителів англійської мови:

«Роль комунікативного підходу у викладанні англійської мови у процесі соціалзації особистості»

 

 

 

 

План роботи

методичного об’єднання вчителів англійської мови

 

 Заходи                                                                      Терміни                    Відповідальні

1. Аналіз роботи методичного об’єднання          1-10 вересня            Красовська В.В.

за попередній 2015-16 н.р.

2. Обговорити і скласти план роботи на                                                всі вчителі

2016-2017 н.р.

3. Навчально-виховну роботу направити на         постійно                  всі вчителі

виконання методичної проблеми школи:

«Шляхи комплексного впровадження педа-

гогічних стратегій соціалізації особистості

та методичної проблеми м/о англійської мо-

ви: Роль комунікативного підходу у викладан-

ні англійської мови у процесі соціалзації осо-

бистості »

4. Систематично ознайомлювати педагогів з       постійно                  Красовська В.В

нормативними документами.                                                                   всі вчителі

5. Провести тиждень англійської мови та літе-   12-18 грудня             всі вчителі

ратури.

6. Проводити вдкриті уроки та позакласні захо-         протягом року         всі вчителі

ди з метою відстеження питань соціальної пси-

хології.

а)особистіть з погляду соціальної психології;

б)особливості взаємозвязку особистості та сус-

пільства;

в)соціально-психологічні особливості соціаліза-

ції представників різних вікових категорій;

г)формування вмінь та навичок мовлення як не-

обхідного елементу спілкування;

д)соціалізація особистості через рольові ігри на

уроках англійської мови.

7. Вчителям підготувати виступи з питань педа-          28 січня                 всі вчителі

гогіки й психології, які потрібні для вирішення

методичної проблеми школи.

8. Систематично розлядати звіт про самоосвіту          протягом року       всі вчителі

вчителів.

9. Читати науково-методичну літературу для під-       протягом року      всі вчителі

вищення професійного рівня вчителів.

10. Систематично проводити уроки: « Школа мо-       протягом року       Красовська В.В.

лодшого вчитетеля». Розглянути такі питання:

а)планування навчального процесу з іноземної

мови;

б)шкільна документація;

в)провести бесіди:

- « Розвиток креативного мислення на уроках

англійської мови »;

- « Інтерактивні технології в навчанні іноземної

мови »;

- « Комунікативний підхід у викладанні англій-

ської мови »;

- « Соціально установа та реальна поведінка;

особистість в групі».

11. Систематично відвідувати уроки інших вчи-        протягом року     Красовська В.В.

телів.

12. Проводити розробку засобів підвищення на-                                      всі вчителі

очності навчання, а також методики їх викорис- 

тання у навчальному процесі.

13. Організовувати дослідницьку роботу учнів.        протягом року     Суха Л.І., Гнатюк В.І.

                                                                                                                          Красовська В.В.

14. Забезпечити самостійну роботу учнів, які на-

вчаються за індивідуальними планами.

15. Приймати участь в олімпіадах з англійської

мови в районі і в місті.

 

 

 

 

І засідання:                                                                                                                 05.09.16 н.р. 

Тема: «Інтерактивні технології в навчанні іноземної мови»                

1. Розгляд та обговорення плану роботи методоб’єднання

 на 2016/2017 н.р.

2. Розподіл доручень між членами м/о.

3. Особливості вивчення англійської мови у 2016/2017 н.р.

Опрацювання листа МОН України «Про вивчення базових

дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-

2017 навчальному році».

4. Аналіз навчально-методичного забезпечення (навчальний

 план, програми, підручники).

5.  Про ведення вчителями шкільної документації.

6. Аналіз результатів ЗНО 11 класів.

7. Організація роботи педагогів з обдарованими учнями в

2016-2017 н.р.

8. Організація роботи педагогів з учнями, що мають почат-

ковий рівень знань.

9. Розгляд та обговорення календарних планів на І семестр.

10. Про участь м/о у І (шкільному) етапі Всеукраїнської

олімпіади з англійської мови

11. Про участь м/о у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської

олімпіади з англійської мови

12. Про участь м/о в міських та шкільних заходах, вистав-

ках,  дидактичних та методичних досягнень.

 

Завдання членам методоб´єднання

 

1) Опрацювати інструктивно-методичні листи, рекомендації,

програми, підручники. Проаналізувати зміст та державні ви-

моги до загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні вимо-

ги до оцінювання навчальних досягнень учнів.

2) Підготувати інформацію щодо діяльності вчителя під час

організації та проектування уроку із використанням інтерак-

тивних технологій.

 

 

 

ІІ засідання:                                                                                                               29.09.16. н.р.       

Тема: «Соціалізація особистості через рольові і ділові ігри».        

1. Дискусія: «Діяльність учителя під час організації та про-

ектування уроку із використанням рольових і ділових ігор»

(прийоми, методи, рекомендації).

2. Система роботи вчителів з обдарованими дітьми.

3. Підготовка завдань до шкільної олімпіади з англійської

мови.

4. Підготовка дітей до районної та міської олімпіад.

5. Звіт вчителів про індивідуальну роботу з учнями, що ма-

ють початковий рівень навчальних досягнень.

6. Підготовка учнів до проведення тижня англійської мови.

 

Завдання членам методоб´єднання

 

Розробити матеріал для шкільної олімпіади.

 

ІІІ засідання:                                                                                                              02.11.16 н.р.

Тема: «Прийоми, які необхідно вживати вчителям англійської           

мови за європейськими стандартами».

1. Система роботи вчителя з обдарованими дітьми на уроках

англійської мови.

2. Звіт про участь у шкільних, рійонних і міських олімпіадах.

3. Бесіда: «Формування мовленнєвого механізму у молодших

школярів при навчанні англійської мови».

4. Звіт педагогів про індивідуальну роботу з учнями, що мають

 початковий рівень навчальних досягнень.

5. Підготовка учнів до всеукраїнського конкурсу з англійської

мови « Олімпус ».

6. Складання плану та підготовка учнів до тижня англійської

мови.

7. Розгляд та обговорення календарних планів на другий семестр.

 

Завдання членам методоб´єднання

 

Підготувати заходи до проведення предметного тижня

12-18 грудня 2016 н.р.

 

ІV засідання:                                                                                                             23.12.16 н.р.

Тема: «Вимоги до сучасного уроку англійської мови».  

1. Звіт вчителів про тиждень англійської мови.

2. Бесіда: «Формування вмінь та навичок мовлення, як неодхід-

ного елементу спілкування на англійській мові».                                            Красовська В.В.

3. Відкриті уроки:

- «My Daily Life» ( Мое повсякденне життя ) 3А клас;                                    Красовська В.В.

- «My Daily Life. Free Time» ( Мое повсякденне життя.                                  Красовська В.В.

Вільний час. ) 4б клас;

4. Самоаналіз уроків молодших школярів.

5. Віткритий урок у 10-му класі «Ukrainian cuisine»

(Українська кухня). Презентації учнів.

6. Звіт вчителів про участь у міських предметних семі-                    Гнатюк В.І. Жежук О.Ф.

нарах                                                                                                                  Лапшина К.В.

7. Підготовка до педагогічної конференції на тему:

«Система оцінювання знань учнів».

 

Завдання членам методоб´єднання

 

Підготувати виступи до педагогічної конференції

вчителям:

{C}-          Красовській В.В. «Вплив оцінювання на психічний стан учнів»

{C}-          Лапшиной К.В. та Жижук О.Ф. «Освіта в Великобританії»

 

V засідання:                                                                                                            27.02.2017 н.р.

Тема: «Форми та методи активізації пізнавальної діяльності         

вчителів на уроках англійської мови» (доповідь)

1. Творчий обмін думками щодо форм активізації пізнаваль-

ної діяльності школярів. Вироблення рекомендацій.

2. Підготовка учнів до ЗНО з англійської мови в 11-му класі.

3. Затвердження підсумкових контрольних робіт з англійської

мови.

4. Аналіз роботи м/о з обдарованими учнями.Результативність

 участі в олімпіадах, конкурсах.

 

Завдання членам методоб´єднання

 

Підготувати контрольні роботи у всіх класах для оцінювання

знань на кінець навчального року.

 

VI засідання:                                                                                                          20.04.2017 н.р

1. Звіти вчителів:

- про підсумки роботи над індивідуальною науково-методичною

темою;                                                                                                                         всі вчителі

- про проходження курсової перепідготовки;

- про участь у міських семінарах.

2. Підведення підсумків роботи м/о за 2016-2017 н.р.

 Звіт голови м/о.

3. Складання перспективного плану роботи м/о на 2017-2018 н.р.

4. Огляд літератури «Радимо прочитати»

 

Завдання членам методоб´єднання

 

Підготувати на затвердження остаточний варіант роботи м/о

на 2017-2018 н.р.

 

 

 

 

Самоосвіта вчителів

 

П.І.Б. вчителя

Питання над якими працює

Форма звіту

1

Гнатюк Вячеслав Іванович

Формування мовних навичок при підготовці до ЗНО

Доповідь

2

Жижук Оксана Федорівна

Впровадження емоційно-смислового методу у вивченні англійської мови

Урок

Доповідь

3

Красовська Валентина Вікторівна

Комунікативний підхід у викладанні англійської мови в процесі соціалізації особистості

Уроки

Доповідь

4

Лапшина Катерина Владленівна

Формування уваги на уроках, як необхідного елементу у формуванні діологічного вмовлення.

Доповідь

5

Суха Людмила Іванівна

Навчання монологічному і діологічному мовленню, як показник соціально-психологічної природи особистості

Доповідь

 

 

Характеристика кадрів

 

П.І.Б.

Освіта

Стаж

Категорія

Гнатюк Вячеслав Іванович

Вища ( ДНУ)

23

 

Жижук Оксана Федорівна

Вища( ДНУ)

-

спеціаліст

Красовська Валентина Вікторівна

Вища (ДНУ)

48

вища

Лапшина Катерина Владленівна

Вища (ДНУ)

-

спеціаліст

Суха Людмила Іванівна

Вища (ДНУ)

38

вища

 

 

 

 

2016-2017 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Не ображай іншого мовою, якої той не знає!

Це садизм. 

                                                                 Станіслав Єжи Лец

 

 

 

Метою проведення тижня англійської мови є удосконалення знань, вмінь та навичок отриманих на уроках англійської мови, розширення світогляду та ерудиції учнів; розвиток їх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків;  заохочувати учнів до роботи над собою; виховувати інтерес до вивчення англійської мови.

 

В рамках проведеня тижня англійської мови в школі було проведено ряд заходів та відкритих уроків, в тому числі шкільна виставка.