Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Психологічна служба закладу

 

 

Фото Женеськи Новаторовой.

Практичний психолог КЗО «СЗШ № 98» ДМР Глущенко Євгенія Олегівна.

30 червня 2015 року закінчила Дніпропетровський Національний Університет імені Олеся Гончара, факультет психологія. Здобула освіту, диплом спеціаліста за спеціальністю «Спеціаліст з психології» ,«психолог».

3 01.09.2015 року працює практичним психолог в шкільному закладі.

 

 

 

ГРАФІК РОБОТИ

практичного психолога

КЗО « СЗШ № 98» ДМР

 

Глущенко Євгенія Олегівна 

 

Дні тижня

Інтервали робочого часу

з 8.00 год.

по 16.00 год.

Понеділок

з 8.00

по 16.00

Вівторок

з 8.00

по 16.00

Середа

з 8.00

по 16.00

Четвер

Методичний день 8.00

Методичний день -  16.00

П’ятниця

з 8.00

по 16.00

 

 

План роботи практичного психолога

 

В умовах сучасної школи все більшої актуальності набуває психологічне супроводження навчально-виховного процесу.  Головною і основною метою роботи шкільної психологічної служби є збереження й розвиток психічного здоров’я дитини в рамках системного підходу.

              Згідно наказом Міністра освіти і науки України від 02 липня 2009 р. «Положення про психологічну службу системи освіти України» основні завдання психологічної служби системи освіти України полягають у:

 

ü сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

ü забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

ü профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів.

 

Виходячи з ситуації, яка склалася в країні, основною метою роботи шкільної психологічної служби є робота з сім’ями переселенців.

Накопичення травматичних переживань призводить до психосоціальної дисфункції, пов'язаної з почуттям страху, втратою надії та довіри, а також контролю над життям, або порушенням  здібностей до подолання проблем. У кризові моменти життя змінюється за основними чотирьом вимірам, на що ми маємо звертати увагу протягом року:

Внутрішнє відчуття себе у світі;

Почуття безпеки;

Перебіг часу, його суб'єктивна характеристика;

Фізичний стан (спад всіх функцій і зростання тривоги).

            В  2011-2012 н. р. педагогічний колектив СЗШ № 98 працював над другим організаційно-моделюючим етапом реалізації науково-методичної проблеми «Активізація розвитку учнів засобами навчання творчої діяльності, як складова креативної освіти»

Головною метою цього проекту є розробка та апробація моделей креативної регіональної освіти, вивчення основних показників творчої компетентності особистості, запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти.

           Відповідно обласній тематиці у 2012-2013 навчальному році СЗШ № 98 продовжувала роботу над проблемою «Активізація розвитку учнів засобами навчальної творчої діяльності в особистій освіті». Робота школи зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу.

 

           В 2012-2013 н. р педагогічний колектив СЗШ № 98 працював над ІІІ креативним етапом - розробка апробація системи діяльності навчального закладу, спрямованої на впровадження новітніх педагогічних технологій.           

          

          У  2013-2014 навчальному році – педагогічний колектив СЗШ № 98 працював над  VІ корегуючим етапом – аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку творчого потенціалу учнів та їх навчальних досягнень. Була проведена організація огляду - конкурсу «Заклад креативної освіти.

 

У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив СЗШ № 98 опрацьовували сучасні педагогічні дослідження з метою розкриття особистісних можливостей учнів. Розвивали креативність учнів та педагогів завдяки вивченню та досвіду роботи над існуючими проблемами школи.

        У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив КЗО «СЗШ № 98»ДМР опрацьовує  тему «Всебічний та гармонічний розвиток учнівської молоді в сучасних реаліях життя з залученням всіх учасників навчально-виховного процесу до проектної діяльності враховуючи приорітетні напрямки виховної роботи».

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив КЗО « СЗШ №98» ДМР   також опрацьовує тему «Всебічний та гармонічний розвиток учнівської молоді в сучасних реаліях життя з залученням всіх учасників навчально-виховного процесу до проектної діяльності враховуючи приорітетні напрямки виховної роботи».

Психологічна служба зараз знаходиться на 3 етапі « Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства» , а саме практична частина.

Завдання : спрямувати на розвиток соціальної компетентності особистості, запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації .

Психолого – педагогічна проблема над якою ми будемо працювати « Формування стресостійкості , як важливий аспект соціального становлення, самореалізації особистості.

 

Тема для самореалізації практичного психолога школи є « Вивчення та дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових категорій»

Виходячи з цього, провідними завданнями школи у 2017-2018 навчальному році є:

 

ü опрацювання сучасних педагогічних досліджень з метою розкриття особистісних можливостей учнів;

ü сприяння розвитку психічного здоров’я ;

ü вивчення та узагальнення досвіду роботи над проблемою школи.  

 Тому головними напрямками роботи шкільного психолога на 2017-2018 навчальний рік є:

 

ü вивчення та опрацювання освітньої стратегії соціалізації особистості громадського суспільства, спрямованого на виховання соціальної зрілості учнів;

ü розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових категорій;

ü допомога учням у оволодінні стратегією життєвого проектування і самореалізації особистості;

ü формування позитивної мотивації до навчання та вибору майбутніх професій;

ü звертання до індивідуальності кожного учня;

ü зміцнення фізичного та психічного здоров’я молоді, запровадження здорових зберігаючих технологій освітнього процесу;

ü забезпечення психолого-педагогічної підтримки родинного виховання;

ü гендерне виховання учнів;

ü попередження суїцидів серед дітей;

ü попередження насилля над дітьми;

ü забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, спільних та власних інтересів, формування професійної компетенції. 

ü Підготовка до профільного та професійного напрямку.

ü Планування «Дня психологічного здоров’я».

ü Просвітницька  робота з профілактики правопорушень, наркотичної та алкогольної залежності.

ü Уведення «Години психолога» для психологічного спрямування у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів;

ü Запровадження психологічних програм, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, насильства), труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці.

ü Психологічне супроводження  сімей переселенців – допомога сім’ям у зв’язках з соціальним середовищем, з відповідними установами. Робота з адаптаційними процесами учнів, які опинилися  складних життєвих обставинах. Створення необхідного психологічного клімату.

ü Психологічний супровід дітей з особливими освітницькими потребами в умовах інклюзивного навчання.

ü Превентивна робота з вчителями по інклюзії.

ü Просвітницька робота з батьками / вчителями з приводу гендерного виховання.

ü Боротьба з насиллям в шкільному середовищі.

ü Соціально – педагогічна та психологічна робота з учнями у конфліктний та пост конфліктний період.

ü Створення психолого – медико – педагогічного консиліуму з приводу дітей, які навчаються вдома, та які викликають підозру, як з психологічного обґрунтування, так і діти з функціональними порушеннями ( в першу чергу діти – переселенці).

ü Консультативна робота з педагогічним колективом,  щодо сімей переселенців.

  

1.     Психодіагностична робота

 

з/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Контроль за інформаційним забезпеченням

1

Діагностика психологічної готовності до навчання в школі:

- Мотиваційна готовність («Бесіда з дитиною» А.Л. Венгер);

- Інтелектуальна готовність («Малюнок людини», тест словника Ю.З. Гільбух);

- Емоційно-особистісна готовність («Будиночок» Н.І. Гуткіна).

 

01.04.2017

01.06.2017

Діти,

батьки,

вчителі

психодіагностичні обстеження згідно методик

2

Діагностика рівня психологічної адаптації учнів 1-го класу до навчання в початковій школі за методиками:

ü    Проективна методика «Я в школі»,

ü    Мотиваційна анкета Н.Г. Лусканова,

ü    Анкета для батьків першокласників.

 

01.11.2017-

30.12.2017

 

 

З батьками, вчителями,

з учнями 1-го кл.

психодіагностичні обстеження згідно методик

3

Діагностика рівня психологічної готовності учнів 4 класу до навчання в середній школі:

- Мотиваційна готовність (методика «Сходинки спонукань»);

 

- Емоційно-особистісна готовність (дитячий особистісний опитувальник Р. Кеттелла).

 

 

01.03.2018-

25.05.2018

 

 

З  учнями 4х кл.

психодіагностичні обстеження згідно методик

4

Діагностика рівня психологічної адаптації учнів 5-го класу до навчання в середній школі:

ü    Діагностика навчальної мотивації (мотиваційна анкета для п’ятикласників);

ü    Рівень самооцінки (методика «Інтегральна самооцінка особистості» варіант Дембо-Рубінштейн);

 

 

 

01.11.2017 –

30.12.2017

 

 

З учнями 5-го кл.

психодіагностичні обстеження згідно методик

5

Діагностика рівня психологічної адаптації учнів 10-го класу в шкільному середовищі:

ü    Діагностика структури навчальної мотивації школяра;

ü    Рівень самооцінки (методика Будассі);

ü    Смислові установки (методика діагностики узагальнених смислових установок (С.І. Подмазін);

ü    Соціометричний статус (методика «Соціометрія»);

ü    Рівень агресії («Тест виміру агресії» Л.Г. Почебут);

ü    Рівень особистісної тривожності («Шкала особистісної тривожності» для учнів 13-16 років А.М. Прихожан).

 

15.10.2017 –

15.11.2017

 

 

 

З учнями 10-го кл.

психодіагностичні обстеження згідно методик

6

Психологічна готовність учнів 8-9-х класів до профільного навчання:

ü    Мотиваційна готовність (опитувальник професійних схильностей Л. Йовайші);

ü    Поведінка конфліктної ситуації (Томас)

ü    Емоційно-особистісна готовність (Г. Айзенк).

ü    Вивчення рівня толерантності  «Індекс толерантності»

 

10.01.2018-

30.03.2018

 

З вчителями,

 учнями 8-9-х кл.

психодіагностичні обстеження згідно методик

7

Психологічна готовність учнів 11  класу до життєвого самовизначення:

ü    Діагностика професійної зрілості (анкета професійного самовизначення);

ü    Діагностика соціальної зрілості (методика оцінки емоційного інтелекту Н. Холл);

 

 

10.01.2018-

30.03.2018

 

З вчителями,

 учнями 11-го кл.

психодіагностичні обстеження згідно методик

8

Психодіагностика батьків з метою перевірки психологічної готовності до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами.

 

15.03.2018 –

15.04.2018

З батьками

учнів 1-4 кл.

психодіагностичні обстеження згідно методик

9

Діагностика розвитку творчих здібностей учнів, створення та регулярне поповнення банку данних на обдарованих учнів.

 

01.11.2017-

25.05.2018

 

З учнями

 

психодіагностичні обстеження згідно методик

10

Діагностика емоційного стану дітей соціальних категорій (рівень тривожності, агресії, мотивації до навчання).

 

Протягом року

 

З  учнями

психодіагностичні обстеження згідно методик

11

Індивідуальна психодіагностична робота з учнями згідно педагогічних запитів, спостережень практичного психолога.

Протягом року

 

З учнями

психодіагностичні обстеження згідно методик

12

Розвиток соціальної компетентності « Тест житістійкості » С. Мадді

В рамках роботи на 3 етапі до теми  « Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства»

1 семестр

 

З педагогічним колективом

До 10.11.2017

психодіагностичні обстеження згідно методик

13

 

Рівень шкільної мотивації у дітей

 

 

 

2 семестр

З учнями

До 10.02.2018

психодіагностичні обстеження згідно методик

14

 

Спостереження за учнями ,які навчаються в умовах інклюзивної освіти .

 

Постійно

З учнями

 

 

   2.Консультативна робота

 

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками,

адміністрацією школи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Контроль за інформаційним забезпечення

1.

Консультативна робота з батьками:

·        з батьками першокласників та  п’ятикласників про умови адаптації до навчання в школі;

·        з батьками учнів «групи ризику»;

·        індивідуальна за  (запитом);

·        в ході батьківських зборів згідно тем досліджень та психодіагностичної  роботи

·        з сім’ями переселенцями

·        з природу гендерного виховання власних дітей

Протягом року

З батьками

Підборка нормативних документів та

психодіагностичні обстеження згідно методик

2.

Групова консультативна робота з учнями випускних класів стосовно їхньої соціалізації та адаптації до умов дорослого життя:

ІІ семестр

З учнями 9х та 11х класів

психодіагностичні обстеження згідно методик

Консультації учнів за результатами профорієнтаційної роботи та профорієнтаційного тестування, вивчення рівня соціалізації випускників

1.       

Консультаційна робота з батьками з приводу профілактик асоціальної поведінки учнів:

листопад 2017-травень 2018

З учнями

психодіагностичні обстеження згідно методик

Консультації батьків середньої ланки школи з приводу профілактики асоціальної поведінки учнів, з основами правових знань та розвитку комунікативних навичок у спілкування з дорослими та однолітками;

2.       

 

Індивідуальна консультативна робота з учнями стосовно індивідуальних психологічних особливостей.

 

Протягом року

 

З учнями

психодіагностичні обстеження згідно методик

3.       

Консультативна робота з учителями щодо психолого-педагогічного супроводу дітей «групи ризику», по роботі з учнями переселенцями, з приводу гендерного виховання учнів, превентивна робота з вчителями, стосовно учнів з  особливими освітницькими потребами в умовах інклюзивного навчання,  з профілактики насилля та профілактиці суїцидів в шкільному середовищі.

Протягом року

З учителями

психодіагностичні обстеження згідно методик

4.       

Группові консультції батьків учнів за результатами психодіагностичної роботи під час проведення батьківських зборів.

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

З учнями та батьками

 

 

 

 

психодіагностичні обстеження згідно методик

Групові консультації учнів згідно проведенної психодіагностичної роботи

Індивідуальні консультації педпрацівників - класних керівників стосовно результатів психодіагностичної роботи з учнями  класів

Консультаційна робота щодо пропаганди здорового способу життя:

-відеолекторій для учнів «Молодь проти наркотиків»

Для батьків учнів середньої та старшої школи: «Батьки та діти»

 

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

 

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками,

адміністрацією школи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Контроль за інформаційним забезпечення

1.

Корекційно-розвивальні заняття з учнями, які мають ознаки дезадаптації:

-         першокласниками за програмою «Розвивальне навчання»                                                                                 

-         з учнями 5 класу з метою подолання дезадаптованості

-         корекційно – відновлювальна та розвивальна  робота з сім’ями переселенцями

Протягом року

З учнями 1-х, 5-х класів

Учні з ознаками дезадаптації

 

2.

Проведення індивідуальної корекційно-відновлювальної роботи згідно педагогічних запитів та особистих спостережень

Згідно запитів

З учнями

згідно особистих спостережень

3.

Організація профілактичної та корекційно-відновлювальної роботи з попередження негативних проявів у поведінці учнів

Згідно запитів

З учнями

Згідно профілактичної та корекційно-відновлювальної роботи

5.

Тренінги спілкування та міжособистісних стосунків

Протягом року

з учнями 8,9, 10 класів

за матеріалами психолого-педагогічної преси

 

4.Психологічна просвіта

 

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками,

адміністрацією школи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

контроль за інформаційним забезпечення

1.

Організовувати виступи на батьківських зборах за темами батьківського всеобучу стосовно проблем психології дитини, згідно з результатами проведених досліджень:

Згідно плану роботи школи

З батьками дітей різних вікових категорій

нормативні документи, аналітичні довідки психологічної служби  школи

·        психологічні особливості розвитку дитини певного віку;

·        емоційний розвиток дитини;

·        психологічні проблеми виховання

2.

Виступи на класних годинах перед учнями щодо підвищення рівня психологічної культури:

Потягом року

З учнями різних вікових категорій

нормативні документи, аналітичні довідки психологічної служби школи

·        «Шкідливі звички» - наслідки та шляхи подолання

·        Сучасні приорітети старшокласників школи

3.

Доводити до відома батьків та учнів результати соціально - психологічних досліджень під час навчально-виховного процесу

По закінченні роботи

Педколектив, батьки, учні

нормативні документи, аналітичні довідки психологічної служби школи

4.

Агресія та агресивність - витоки та обумовленість, шляхи подолання агресивних проявів у школярів в ході виховання компетентної соціально адаптованої особистості ( сім’ї переселенці)

грудень 2017

З учнями

психодіагностичне обстеження за методикаи вивчення агресивності у школярів

5.

Проведення години «Психології»  протягом року

Протягом року

1 раз на місяць

З учнями різних

вікових категорій

нормативні документи, аналітичні довідки психологічної служби школи

6.

Тематичні виступи перед учнями старшої школи (випускні класи):

грудень 2017, березень  2018

З учнями 9х та 11х класів

нормативні документи, аналітичні довідки психологічної служби школи

Самореалізація  та самоактуалізації особистості в умовах  завершення навчання в средній школі як основа успішності в досягненні своєї мрії

7.

Просвітницька робота з профілактики правопорушень, наркотичної та алкогольної залежності.

Протягом року

З учнями та сім’ями  переселенцями

нормативні документи, аналітичні довідки психологічної служби школи

8.

Підвищення рівня психологіної культури та соціальної інформованості учасників педагогічного процесу.

Виступ на педнараді за темою: «Патріотизм як суспільно-політичне явище. Патріотизм учнів школи – шляхи формування.»

 

грудень

Учні, вчителі

психодіагностичне обстеження старшокласників школи, матеріали науково-дослідницької роботи секції психології та соціології школи

9.

Тематичні виступи перед батьками учнів школи згідно плану проведення батьківського всевобучу

Доведення результатів психодіагностичної роботи та соціологічних опитувань учнів школи.

Виступи згідно тематики всевобучу щодо відповідальності батьків за виховання дітей.

Згідно з планом проведення батьківського всевобучу

 

 

 

10

 

 

Просвітницька робота:

-         гендерна культура, як запорука гармонійних взаємовідносин в сім’ях;

-         профілактика суіцидальної поведінки;

-         профілактика насильства в освітньому середовищі;

-         профілактика торгівлі людьми;

-         профілактика ВІЛ-СНІД.

-         Профілактика Булінгу

 

 

Жовтень 2017

Листопад 2017

Грудень 2017

Січень 2018

Лютий 2018

 

 

 

 

Педагогічний колектив

Батьки

Учні

 

 

 

 

 

 

 

5.Навчальна діяльність

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками,

адміністрацією школи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Контроль за інформаційним забезпечення

1.

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу

Година психолога в початковій, середній та старшій школі (за окремим графіком)

Факультативні заняття

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

З учнями, батьками, вчителями

 

 

 

З учнями 5-х-7 класів

тематична підборка матеріалів

 

6.Організаційно-методична робота

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками,

адміністрацією школи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

контроль за інформаційним забезпечення

1.

Підготовка до виступу на педагогічній нараді з теми:

-           «Мотивація готовності учнів до навчання у школі»

березень

Для педагогічного колективу

тематична підборка матеріалів

 

2.

Оганізаційна робота психологічної служби для супроводження навчально-виховного процесу

Протягом року

Для педагогічного колективу, учнів та батьків

тематична підборка матеріалів

соціальні опитування, психодіагностика

 

 

Підготовка матеріалів для проведення:

-  діагностики;

-  просвітницької роботи;

-  батьківських зборів;

-  педагогічних нарад.

інформаційно-аналітичний блок роботи психологічної служби для батьків учнів на підставі проведених досліджень

Підготовка довідок, інформаційних матеріалів психологічної направленості  для класних керівників, вчителів-предметників

3

Підготовка інформаційного матеріалу для батьків :

«Насилля над дітьми» - психологічні наслідки та відповідальність

Згідно графіку проведення батьківських зборів

Для батьків

тематична підборка матеріалів

 

4.

Спланувати проведення години психолога, розробити графсітку та перспективний план проведення годин психолога в класах  на 2016-2017 навчальний рік

щотижня

 

тематична підборка матеріалів

5.

Оганізаційна робота психологічної служби для супроводження сімей переселенців

Протягом року

переселенці

тематична підборка

 

7.Зв’язки з громадськістю

з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками,

адміністрацією школи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Контроль за інформаційним забезпечення

1.

Співробітництво з місцевими органами влади, засобами інформації, різноманітними громадськими організаціями, культурно-дозвільними закладами та організаціями, правовими та судовими органами, медичними закладами, виробничими колективами, закладами соціального забезпечення, службами у справах неповнолітніх та сім`ї та молоді, з представниками господарського, громадського, спортивного, мистецького життя.

Протягом року

-

на базі нормативних документів МОН України, поточного законодавства

 

 

 

Якщо ви дотримаєтеся порад у вихованні, ваша дитина виросте врівноваженою та спокійною.

Успіхів вам!

 

 

 

 

 

Малюнок на спині

 

 

 

 

 

Побажання для однокласника. Ми одне ціле

 

 

 

 

 

 

В школі працює пошта психолога

 

 

 

 

 

Тренінг в 3-Б класі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрямки  роботи  практичного психолога з дітьми

різних  вікових  категорій

6-7 років

 

 

 

 

1. Діагностика емоційного стану;

 2. Групова та індивідуальна робота з розвитку навичок конструктивного спілкування;

3. Формування впевненості в собі, адекватної самооцінки;

4. Формування предметної діяльності, особливо навчальної;

5. Формування навичок саморегуляції;

6. Зняття страхів і емоційної напруги.

Тренінги (гри) мотивації, вправи по зняттю агресивності, комунікативні тренінги
 

7-10 років

1. Виявлення індивідуальних особливостей пізнавальної діяльності;

2. Контроль емоційних станів дітей;

3. Групова та індивідуальна робота з розвитку слабофункціонірующих психічних процесів або на їх компенсацію;

Тренінги (гри) мотивації, вправи по зняттю агресивності, комунікативні тренінги

 

10-12 років

1. Діагностика емоційно-особистісних особливостей, переважно групові форми роботи орієнтовані на проживання дітьми нової соціальної ситуації;

 2. Побудова системи зв'язків один з одним і значущими дорослими;

 3. Освоєння нового соціального простору;

4. Розвиток навичок конструктивного спілкування з дорослими;

 5. Діагностика емоційних відносин в класі;

6. Формування згуртованого дитячого колективу;

7. Створення загальних цінностей і норм.

Тренінги (гри) мотивації, міжособистісного спілкування, вправи по зняттю агресивності, комунікативні тренінги (гри)

12-15 років

1. Діагностика емоційно-особистісного розвитку;

2. Консультування з проблем саморозвитку, самоконтролю, спілкування;

Тренінги (гри) мотивації, міжособистісного спілкування, вправи по зняттю агресивності, комунікативні тренінги (гри)

15-17 років

1. Контроль за емоційним станом;

2. Ведення роботи на розширення соціального і особистісного досвіду;

3. Навчання вмінню робити вибір;

4. Позначення і розширення життєвих перспектив.

Тренінги мотивації, комунікативні тренінги (гри), гри професійного самовизначення.

 

 

 

 

 

 

Основні види роботи практичного психолога

 

 

 

·       -Психодіагностична робота

·       -Корекційно-відновнювальна та розвивальна робота

·       -Консультаційна робота

·       -Навчальна діяльність

·       -Психологічна просвіта

·       -Організаційно-методична робота

·       -Звязки з громадскістю

 

 

 

 

Питання, за якими можна і потрібно звертатися до шкільного психолога:

• Труднощі в навчанні.

• Взаємовідносини в класі.

• Взаємовідносини з батьками.

• Вибір життєвого шляху (майбутньої професії).

• Самоврядування і саморозвиток.

 

 

Чим може допомогти Вам шкільний психолог?

*    Вислухати Вас, шанобливо ставлячись до Вашим відчуттям, суджень, життєвими цінностями.

*    Відповісти на Ваші питання.

*    Допомогти адаптуватися до тих обставин, які Ви не можете змінити.

*    Подивитися на проблему під іншим кутом зору, шукати разом з Вами її рішення, приділивши цьому процесу, стільки часу, скільки буде необхідно.

*    Знайти внутрішні сили, які не завжди легко знайти самостійно.

 

ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ