Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Річний звіт про діяльність КЗО «СЗШ №98» ДМР

ЗВІТ

Бакіної  Олександри Віталіївни,

директора 

Комунального  закладу  освіти

«Середня  загальноосвітня  школа №98»

Дніпровської  міської  ради

перед педагогічним колективом та громадськістю за 2016-2017 н.р.

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.

Моя діяльність, як директора, здійснювалась у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про національну програму інформатизації», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою, на реалізацію міських  програм, оптимізацію мережі і розвиток закладу, створення умов для навчання і виховання учнів, праці педагогічних працівників, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків.

      Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням робочого навчального плану 2016-2017 навчального року, річного плану роботи школи та Програми розвитку школи до 2021 року.

       Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2016-2017 навчальному році:

 • створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІ ступенів.
 • вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.
 • забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

 

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:

 

 1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.
 2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.
 3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
 4. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
 5. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.
 6. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.
 7. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.
 8. Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.
 9. Робота у мікрорайоні школи.
 10. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

 

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської ради здійснює свою діяльність на підставі  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний  заклад», від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, з  урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»,  «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, а також іншими нормативно-правовими актами власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

 

За Статутом навчальний заклад є середньою загальноосвітньою школою  І-ІІІ ступенів.

Потужність закладу:  960  місць

Педагогічний колектив:  53  педагогічних працівників, з них

0 - Заслужений учитель України;

26 -  учителів  мають вищу кваліфікаційну категорію ;

16 – педагогічне звання «Учитель-методист»;

3  – «Старший вчитель»;

3  – «Відмінник освіти України».

 

Проблема, над якою працює заклад:

«Шляхи  комплексного  впровадження  педагогічних  стратегій  соціалізації  особистості»

 

Матеріально-технічна база:

У  закладі 26 навчальних  кабінетів, обладнаних необхідними  меблями, комп’ютерною  технікою  та  мультимедійною  дошкою.

1 бібліотека, медичний  кабінет, їдальня  на  200  місць, санвузли  оснащені водонагрівачами.

Дві спортивні зали 110м2 і 295,5 м2 та тренажерна  зала, стан спортивного обладнання задовільний, відповідає встановленим нормам.

На  території  школи  функціонує  спортивний  майданчик, футбольне  та  баскетбольне поле.

Актова зала закладу становить 160м2.

 

Загальна кількість класів у 2016-2017 н.р. складала 24 класи:

 

1-4 кл. – 11 класів;

5-9 кл. –11 класів ;

10-11 кл. – 2 класи.

   

   Кількість  учнів - 725.

1-4 кл. – 322 учня;

5-9 кл. – 337 учнів;

10-11 кл. – 60 учнів.

 

Режим роботи закладу:

 

- мова навчання – українська;

- режим  навчання - п'ятиденний;

- початок занять - о 8 годині 30 хвилин;

- тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- тривалість перерв відповідно до чинного  Положення  про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. N 778).        

 

      Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”.

     Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

 

      Для учнів 1-4-х класів створено дві ГПД.

 

      Робота  групи продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1121).

 

       Робочий навчальний план закладу на 2016/2017  навчальний рік складено на  підставі     рекомендацій   Листа МОН України № 1/9-296 від 09.06.2016 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

 

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572,  із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;

для 1-А, 2-А, 3-А, 4-А та 5-А класів, які  є учасниками  Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (підстава: наказ МОН України від 14.07.2011р. № 790 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»), працюють за експериментальним навчальним  планом  для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання, затвердженим  наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2014 р. № 1439

     Вибір навчального плану за проектом «Інтелект України» здійснюється за згодою батьків, що підтверджено їх підписами під умовами навчання («ознайомлений і згодний») й обов’язковим проходження вчителями, які  працюють  за  проектом  курсів.

 

 

для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014
№ 664), зі змінами згідно

наказу МОН України від 12.12.2014 № 1465

наказу МОН України від 08.05.2015 № 518

 

для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 05.02.2009    № 66 зі змінами згідно наказу МОН України від 08.05.2015 № 518                

 

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834

 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014  № 657

наказу МОН України від 08.05.2015 № 518

наказу МОН України від 07.08.2015 № 855

 

       Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за профілем української  філології  та універсальним  профілем:  

 

 10 клас – профіль української  філології;

 

Мета профільного навчання української мови (філологічний напрям, профіль – українська філологія) полягає у формуванні інтелектуально розвиненої, морально досконалої, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), відзначається готовністю до подальшого професійно-орієнтованого навчання, спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, самовиховання й саморозвитку та діяльнісно їх реалізовувати.

Викладання української мови у класах філологічного напряму, профіль – українська філологія спрямоване на вирішення комплексу завдань навчання, виховання і розвитку сучасної, конкурентноспроможної на ринку праці особистості.

 

11 клас - універсальний профіль.

 

Вивчення іноземної мови (англійської) з 1 класу.

 

Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

  Велику увагу у школі приділялось виконанню «Інструкції з обліку дітей і підлітків»:

 • перевірено списки дітей мікрорайону віком від 6 до 18 років – відповідальна Глущенко Є.О.;
 • ведеться облік відвідування учнями школи;
 • проводяться індивідуальні профілактичні бесіди з учнями, які пропустили заняття без поважних причин більш ніж 10 днів та їх батьками.

Дітей, які неохоплені навчанням немає.

 

Протягом 2016-2017 навчального року учнів, один учень був  забезпечений індивідуальним навчанням .

 

     Особисто мною контролюється працевлаштування випускників, у 2016-2017 навчальному році школу закінчили та одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту 61 випускник, з них:

 • з відзнакою – 1 учень
 • звичайного зразка – 60  учнів.

    Згідно попереднього  аналізу  щодо здобуття повної загальної середньої освіти випускниками  9-х класів 2016/2017 н.р.

до 10  класу переходить – 37 учнів

ВНЗ  І-ІІ рівня акредитації – 24 випускника

 

Основні досягнення закладу за 2016/2017 навчальний  рік

 

    Навчальний  заклад   нагороджено  відзнакою  науково-педагогічного проекту «Інтелект України» за значний внесок у виховання інтелектуальної еліти нації

     Удод Людмила Вікторівна, учитель географії нагороджена  подякою Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля  за плідну та змістовну співпрацю з профорієнтаційної роботи, високий рівень професіоналізму, творчість та якісну підготовку учнів, які взяли участь у вікторині туризмознавства «Навігатор» у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля;

 

   Черняєва Наталія Василівна, учитель російської  мови та зарубіжної літератури нагороджена  подякою  КПНЗ «МАНУМ» ДОР  за підготовку переможця  ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України

 

  Учні  школи  здобули  у районному  турі  всеукраїнських  олімпіад

 

 •   7 -  І місць
 •   7 -   ІІ місць 
 •   2 – ІІІ місця

 

у міському  турі  всеукраїнських  олімпіад

 

 • 1 -  І місце

                 (російська  мова)

 

У районному  турі  конкурсу  знавців  української  мови імені  Петра Яцика

 

 • 1 -   І місце
 • 2 – ІІІ  місця

 

  Учні  школи посіли  2 – ІІІ  місця  у  обласному  конкурсі захисту наукових  робіт членів  Малої  Академії  Наук.

 

 

Результативність участі учнів школи з виховної роботи   за 2016-2017 н.р.

 

Мною приділялася увага до максимального залучення учнів школи до участі у позаурочній навчально-виховній роботі.

 

 

Лауреати  районного конкурсу «Відкрий для себе Україну»

Керівник: Сухотіна М.М.

 

Лауреати районного конкурсу «Півгодинки на цікавинки»

Керівник: Литовченко Є.Г.

 

Лауреати районного конкурсу Конкурс «Формула успіху»

Керівник: Сухотіна М.М.

 

І місце у районі, лауреати  міського етапу

конкурсу «Гладіатори права»

Керівник: Ступак Т.І.

 

Лауреати  міського етапу  конкурс «Навігатор»

Керівник: Удод Л.В.

 

Лауреати  районного конкурсу «Лідер фест»

Керівник: Сухотіна М.М.

 

Ломоносов Фелікс Ігорович, учень 7-А класу

переможець районного конкурсу,

ІІ місце у місті

Конкурс «Зоотурнір»

Керівник: Коновалова Д.О.

 

Учасники міського фестивалю «Джура»

Керівник: Ступак Т.І.

 

Переможці  районного відбіркового туру міського конкурсу дитячо-юнацької медіатворчості «Дніпро-юнпрес», в рамках обласного конкурсу «Junior Media Dnepr»

 

    Навчальний  заклад  нагороджений листом-подякою Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату  за постійну  підтримку проекту «Діти-дітям».

 

   За  особисті  заслуги  у  патріотичному  вихованні  підростаючого  покоління України, вагомий  волонтерський  внесок, матеріальне  забезпечення Збройних  Сил  України, активну  громадянську  позицію, сумлінне  та бездоганне  служіння  Українському народу , педагогічний колектив  нагороджений медаллю « За благодійну діяльність» за представленням  ГО «Спілка ветеранів АТО Придніпровського регіону України» . 

 

   Отримана  подяка директора Костянтинівської  спеціальної загальноосвітньої  школи – інтерната №32 Донецької  обласної ради педагогічному колективу та учням школи за надання  гуманітарної допомоги та підтримку дітей в зоні АТО.

 

   Ступак Тетяна Іванівна, педагог-організатор,   нагороджена

Подякою  Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля                                         за високий професіоналізм та якісну підготовку дипломанта молодіжного конкурсу реклами та PR «Creaтив 2017».

 

Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Велику увагу в школі приділялось соціальній роботі з учнями.

Проблема над якою працює соціальний педагог: формування ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя, розвитку особистісних характеристик дітей – саморегуляції та адаптації у шкільному та соціальному середовищі; профілактика негативних звичок серед школярів, соціально – педагогічними методами у навчально – виховній роботі.

Завдання, які було визначено на початку 2016-2017 н. року і успішно  виконано:

 1. Захист інтересів дітей в усіх сферах життєдіяльності, забезпечування соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді, як головного пріоритету і цінності в суспільстві.
 2.  Здійснення посередництва між школою, сім'єю, центрами соціальних служб для молоді, кримінальної міліції, органів місцевого самоврядування та громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її благополучного розвитку.
 3. Вивчити та реально оцінити особливості соціального середовища, ступінь і спрямованість впливу середовища на особистість, соціальний статус учня, визначити та аналізувати соціальні чинники, їхню спрямованість і влив на особистість;
 4. З’ясувати причини відхилення у поведінці дітей, підлітків; причини соціальних негараздів у сім’ї, що потребують додаткової педагогічної уваги.
 5. Надати допомогу в період соціального і професійного визначення особистості учням 9, 11 класів;
 6. Пропаганда здорового способу життя серед учнів, батьків.
 7. Залучення батьків, медичних працівників, дільничного міліціонера, служби юстиції та інших служб для роботи у напрямі оздоровлення підростаючого покоління.
 8. Провести комплекс виховних заходів, що сприятимуть формуванню у дітей здорового способу життя.
 9. Створення засобів шкільної інформації (випуск буклетів, бюлетенів, створення комп’ютерних публікацій та презентацій).
 10. Різнобічно інформувати дітей, батьків, вчителів про вплив негативних чинників на здоров'я і розвиток людського організму.

  В шкільному приміщенні відведено окремий кабінет із необхідним устаткуванням, який розділяємо із шкільним психологом.

     Приємно відмітити, що маючи  вільний доступ до комп’ютерного обладнання (комп’ютер, проектор, великий екран) в своїй роботі досить часто соціальний  педагог використовувала покази фільмів та відеороликів, демонстрування презентацій та публікацій, створених дітьми, проведено  не одне комп’ютерне діагностування.

  Аналіз основних напрямків роботи.

      Мета: Створення та забезпечення правового, гідного існування дитини, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності дитини і її сім’ї, сприяння успішному вирішенню проблем дитини, корекція необхідних психологічних та соціальних змін, сприяння гармонійному розвитку особистості учня.

Проблема, над якою працює соціально-психологічна служба:

 «Формування і розвиток індивідуальних особливостей дитини та допомога їй у виробленні свідомого ставлення  до майбутнього життя та виховання самодостатньої соціально адаптованої особистості».

Виходячи з цього, соціально-психологічна служба працювала над проблемою особистісного зросту та соціалізації учасників навчального процесу. Для цього психологічною службою школи на протязі року була проведена робота з учнями, працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу в слідуючих напрямках: психодіагностична робота, консультаційна робота, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, психологічна просвіта, навчальна діяльність, організаційно-методична робота, зв’язки з громадськістю.

 

Діагностичні дослідження.

Учні: З учнями 1 класу проведена діагностика психологічної готовності першокласників до шкільного навчання Був здійснений контроль за адаптацією учнів 5 класу до нових умов навчання: дослідження мікроклімату у класному колективі, діагностика рівню адаптації. (Методики: «Дерево», «Мій клас», анкета для вивчення рівню пізнавальної активності та анкета по адаптації до 5 класу, анкета «Що заважає навчанню?», опитувальник «Риси ідеального вчителя» (за методикою С. Шевченко), «Ставлення до навчальних предметів» опитувальник за методикою С. Левченко)

  З учнями 6 – 11 класві за запитом адміністрації було проведено моніторингове дослідження за методиками - опитувальник «Риси ідеального вчителя» (за методикою С. Шевченко), «Ставлення до навчальних предметів» опитувальник за методикою С. Левченко.

  З учнями 9 – 11  класів були проведені психодіагностичні заходи з метою виявлення професійної спрямованості учнів (Методики: «Тест професійної спрямованості Голанда», «Диференційно-діагностичний опитувальник», «Карта інтересів»).

  Поводилась психодіагностична робота з обдарованими дітьми (оновлення банку даних), психологічна підтримка та допомога в соціальній адаптації.

  Батьки: Анкета для батьків вихованців дитячого садка «Історія індивідуального психічного розвитку дитини», Рівень сформованості властивостей особистості, що характеризують обдарованість у дитини (Савенков А.І. «Обдарована дитина вдома і в школі»), Методика «Карта обдарованості» (Савенков А.І. «Обдарована дитина вдома і в школі)

  Для батьків учнів 1 класу анкета на виявлення індивідуальних психологічних особливостей дитини. Рівень сформованості властивостей особистості, що характеризують обдарованість у дитини (Савенков А.І. «Обдарована дитина вдома і в школі»), Методика «Карта обдарованості» (Савенков А.І. «Обдарована дитина вдома і в школі)

 

Консультативна робота.

Протягом семестру проводилась консультативна робота з учнями, батьками, педагогами. Кількість наданих консультацій 183: учням – 95; (Основні проблеми звернення: психологічні особливості міжособистісних стосунків, гендерні взаємини, підвищення самооцінки та впевненості у собі, формування емоційно-вольової сфери, взаємини у сім’ї, улагодження конфліктних питань, профілактика порушень навчальної дисципліни, запобігання психологічного тиску серед однолітків та витіснення агресивної поведінки, профілактика пропусків уроків без поважних причин); батькам – 48 (психологічні особливості дитини на різних етапах розвитку особистості, проблема «батьки й діти», формування позитивних рис характеру, профілактика порушень навчальної дисципліни, профілактика пропусків уроків без поважних причин. ); вчителям – 40 (особливості взаємин у класному колективі, особливості поведінки та неуспішності учнів, організація роботи з колективом, з окремими учнями, профілактика пропусків уроків без поважних причин).

Аналіз вжитих заходів щодо захисту прав та інтересів дитини.

- оновлено банк даних дітей та родин, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів, що знаходяться у групі посиленого психолого-педагогічного контролю;

- оформлені акти обстеження умов проживання дітей за місцем проживання родини;

- батьки учнів СЖО та ВШО ознайомлені з своїми правами та обов’язками, з нормативними документами по захисту прав дітей та неприпустимості будь-якого насилля  над дітьми в родинах;

- здійснено соціальний та психологічний супровід дітей та родин, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів, що знаходяться у групі посиленого психолого-педагогічного контролю;

- Обстеження житлово-побутових умов:

Організаційно-методична робота:

- оновлено картотеку соціально-педагогічного супроводу учнів та родин, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів, що знаходяться на внутрішньо шкільному обліку;

- у вересні за оновленими даними на 2016-2017 н.р було складено соціальний паспорт школи де виявлено такі дані :

 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування - 14 дітей;

багатодітних сімей -28, з них дітей – 44;

малозабезпечених родин -7, з них дітей – 7;

неповних сімей -67, з них -75 дітей;

сімей з прибули з територій східних областей України – 14, з них дітей 15;

дітей батьки яких брали участь у АТО -9;

дітей з особливою педагогічною увагою -20;

- з соціально незахищеними категоріями протягом року проводилася робота з наданням консультацій та відвідування сімей вдома.

- залучені до співпраці спеціалісти соціальних служб та установ.

- підібрані методичні матеріали, розроблені пам’ятки для батьків та вчителів: пам’ятка для батьків майбутніх першокласників, пам’ятки для вчителів як працювати з тривожними, агресивними та гіперактивними дітьми, пам’ятка для учнів – правила підготовки до сімейного життя, рекомендації щодо розвитку творчих здібностей учнів та інші.

- розроблена папка методичного матеріалу, до якої входять методики вивчення пізнавальної сфери, міжособистісних відносин, визначення рівню інтелекту, індивідуальних особливостей особистості, опитувальники та анкети з профілактичної роботи (тютюнопаління, обізнаність з проблеми ВІЛ/СНІДу), проективні методики.

- підібраний інформаційно-методичний матеріал з питання запровадження інклюзивного навчання та профілактики девіантної поведінки учнів.

- на кожного учня була заведена індивідуальна картка психолого-педагогічного діагностування.

 

Профілактична та просвітницька робота.

З учнями

{C}-             Просвітницька робота соціального педагога проводилась з учнями, батьками та педагогами. З учнями проводились тренінги, бесіди з елементами тренінгу та виступи на такі теми:

 • Класна година з психологом «Самооцінка» (3 - 4кл.)
 • Бесіда «Здоровий спосіб життя» (5 – 6 кл.)
 • Бесіда з учнями про шкідливі звички (1 – 4 кл.)
 • Бесіда про алкоголізм та наркоманію ( 7 – 9 кл.)
 • Бесіда з учнями про правила поведінки на уроках ( 1 – 4 кл.)
 • Виступ соц..педагога на класній годині «Насильство в школі та поза нею»
 • ( 9 кл.)
 • Тренінг «Безпека дітей в інтернеті» (7 – 8 кл.)
 • Бесіда «Нікотинова залежність підлітків» ( 9 – 11 кл.)
 • Тренінг «Життя – найвища цінність» (11кл.)
 • Групове консультування учнів «Насильство в сімї. як себе захистити» ( 7 – 9 кл.)
 • Тиждень толерантності у школі.
 • Бесіда – диспут «Група ризику - людство» (7 – 9 кл.) (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)
 • Урок – бесіда «Як не стати жертвою насильства» ( 9 – 11 кл.)
 • Урок – діалог «Дивіться на нас як на рівних» ( 5 – 8 кл.)
 • Перегляд відеоролику «Ми проти насильства над дітьми» ( 7 – 11 кл.)
 • Тиждень правових знань
 • Загальношкільний перегляд фільму «Вся правда про наркотики»

- З батьками: класні збори 1 – х класів, 5 – х класів, 10 класу ; виступи на загальношкільних батьківських зборах, батьківському комітеті, батьківській конференції. Тематика виступів: «Допомога сім»ї у адаптації дитини до школи», «Адаптація дітей до вимог середньої ланки школи», «Вимоги до навчання та відвідування уроків старшокласниками", « Відповідальність за виховання дитини та недопустимість будь-яких форм насильства», « Роль батьків у вихованні дітей», «Взаємодія школи та сім’ї», «Родина – основа звичок здорового способу життя. Модель здоров’я», «Попередження внутрішньосімейних конфліктів»,  «Запобігання насильству над дітьми», «Форми прояву порушень поведінки, що ведуть до шкідливих звичок», «Покарання та заохочення. Бити чи не бити», «Вплив сім’ї на дітей, схильних до девіантної поведінки», «Вплив пропусків уроків на успішність учнів»,  « Віртуальна агресія. Права та обов’язки родини по вихованню підростаючого покоління», «Виховуйте в дітей любов до життя», «Закони України про відповідальність батьків за виховання та навчання дітей», « Життя – найвищий дар. Роль спілкування у житті дитини», « Про вплив сім’ї та оточуючого середовища на формування особистості підлітка»

 З педагогами: індивідуальні консультації «За результатами соціально – психологічних досліджень»; з приводу дітей з проявами девіантної поведінки та учнів соціально - незахищених категорій; групові консультації з учителями « Ефективна взаємодія учителя і учнів”, виступ на засіданні МО початкових класів «Основи здоров`я на кожному уроці»,педагогічний консиліум учителів початкової школи „Адаптація першокласників до навчання в школі»; педагогічний консиліум учителів, працюючих в 5-х класах „Організація ефективного педагогічного спілкування”; психолого-педагогічний семінар „Уміння спілкуватися – запорука професійної успішності” (заняття-практикум); виступи на нараді «Складні проблеми: насильство у сім’ї», психолого-педагогічний консіліум з питання „Адаптованість учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеню”; психолого-педагогічний семінар для вчителів „Профілактика професійного вигорання” (заняття з елементами тренінгу); Психоллого-педагогічний семінар „Конфлікти в школі”; психолого – педагогічний семінар «Дитина і вчитель формують світ»; виступи на педрадах: «Ефективна взаємодія учителя і учнів», «робота з дітьми, схильними до девіантної поведінки»; на нарадах при директорові: «Про запобігання насильству над дітьми,захист їх прав, свобод», «Діяльність педагогічного колективу щодо профілактики правопорушень, дитячої злочинності, бродяжництва», «Діяльність педагогічного колективу щодо формування здорового способу життя» і т.д.

    Зв’язки з громадськістю. Налагоджений зв’язок з представниками служб  та кримінальною міліцією.

Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм, експериментальній роботі.  Соціально-психологічна служба бере участь у реалізації:

- Законів «Про охорону дитинства» та  «Про обов’язкову загальну середню освіту»;

- Програми протидії торгівлі людьми;

- Програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, скоєних неповнолітніми;

- Загальнодержавної програми профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в родинах;

- Програми запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності;

- Загальнодержавної програми профілактики вживання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів.

 

Соціологічний супровід навчально-виховного процесу дітей облікових категорій.

Оформлено облікові картки дітей, щодо яких здійснюється соціальний супровід.

Зібрана інформація про соціальне середовище розвитку дітей, їх соціальну поведінку, навчальні досягнення.

Здійснюється соціальний супровід дітей в школі, контроль за навчанням.

Перевірено умови проживання дітей в родинах. Ведеться контроль за станом здоров’я.

Проводяться інформаційні та профілактичні співбесіди з дітьми та батьками.

Аналіз основних результатів та досягнень.

Виявлення соціальних родинних проблем (особливо дітей та родин, що опинилися у складних життєвих обставинах), розкриття індивідуальних особливостей дитини, надання соціальної та психологічної допомоги, зближення з дитиною та родиною.

 

Аналіз труднощів та ускладнень у роботі.

Відсутність необхідної матеріально-технічної бази, методичної літератури, роздаткового матеріалу, недостатність матеріалу з соціально-діагностичної та соціально-перетворювальної роботи.

Нерозуміння батьками учнів проблем та труднощів, бачення в своїй дитині «ідола», безмежна довіра дитині, гіперопіка над дітьми, небажання співпрацювати та дослуховуватись до педагогічних та психологічних порад.

 

Протягом 2015-2016 навчального року систематично проводилась робота щодо формування основ здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, профілактики ВІЛ-СНІДу, попередження дитячого травматизму.
Протягом року проводився моніторинг стану фізичного здоров'я дітей:

Спецмедгрупа – 18 учнів

Звільнених від фізкультури – 5 учнів

Підготовча група – 151 учень

Основна група -544 учнів

 

Інформація про роботу психологічної служби

Робота психолога в поточному році була направлена на психологічну підтримку учнів у процесі навчання, яка будувалась на вимогах керівних документів Міністерства науки і освіти України.

Для забезпечення системного і оперативного характеру проведення психодіагностичної роботи, соціометричних вимірювань, яка дозволяє при необхідності корегувати  психокорекційну роботи служби та плани виховної роботи з класами, фахівці служби працювали в тісному контакті з класними керівниками, вчителями - предметниками.

 

Роботи шкільного психолога на 2016-2017 навчальний рік складалася з :

 • розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових категорій;
 • допомога учням у оволодінні стратегією життєвого проектування і самореалізації особистості;
 • формування позитивної мотивації до навчання та вибору майбутніх професій;
 • звертання до індивідуальності кожного учня;
 • зміцнення фізичного та психічного здоров’я молоді, запровадження здоровязберігаючих технологій освітнього процесу;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки родинного виховання;
 • гендерне виховання учнів;
 • попередження суїцидів серед дітей;
 • попередження насилля над дітьми;
 • Уведення «Години психолога» для психологічного спрямування у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів;
 • Запровадження психологічних програм, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, насильства), труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці. 

   

 •  

Система прийому дітей до 1-х класів.

Прийом до першого класу дітей базується на основі керівних документів Міністерства освіти і науки України, а саме: «Закон про середню загальну освіту № 651 ХІV від 13.05.1999р.» (зокрема ст.6), наказ Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» №204 від 07.04.2005р., лист Міністерства освіти і науки України №1/9-407 від 02.07.2007р. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в першому класі.»

Процес приймання дитини проводиться фахівцями соціально-психологічної служби та вчителями початкової школи у формі співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків.

 

При прийомі  дітей ми використовуємо спеціальні діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її психологічної готовності до навчання.

Вони рекомендовані Дніпропетровським обласним методичним центром практичної психології і соціальної роботи, а саме: методика для діагностики мотивації «Бесіда з дитиною» по А.Л. Венгеру, методика дослідження  рівня довільної регуляції діяльності  «Будиночок», дослідження рівня сформованості розумових операцій «4-й зайвий», а також тест на визначення рівня розвитку дрібної моторики рук.

Реєстрація дій дитини, психолого-педагогічні спостереження та рекомендації фіксуються у відповідному листі спостереження.

 Робота практичного психолога з учнями початкової школи

Найбільш типові проблеми молодших школярів, з якими стикається психолог початкової школи, такі:

- готовність дітей до шкільного навчання;

- адаптація до школи;

- індивідуальний підхід до “сильних” і “слабких” учнів;

- формування вікових новоутворень;

- мотивація учіння;

- перехід від початкової школи до середньої.

Загальною метою психологічної служби в початковій школі є формування і розвиток особистості дітей, створення психологічно – педагогічних умов для розкриття здібностей кожного учня, забезпечення його активності в засвоєнні знань, набутті вмінь та навичок, необхідних для подальшого успішного навчання в середній школі, досягнення оптимального рівня розвитку пізнавальної, емоційно – вольової та моральної сфер особистості молодшого школяра з урахуванням його психофізіологічних індивідуальних особливостей.

1. Робота психолога із “групами розвитку”.

Група розвитку – це невелика група дітей, не більше 6 осіб (бажано парна кількість, щоб під час ігор можна було розділити на дві команди), з якими психолог проводить розвивально – корекційну роботу, спрямовану на досягнення дітьми такого рівня психічного розвитку, при якому можливе їх нормальне навчання у школі.

У розвивально – корекційних програмах широко використовуються різноманітні ігри (сюжетно – рольові, з правилами, розвивальні (що зумовлено відсутністю у цих дітей пізнавального інтересу); заняття проводяться емоційно і цікаво, у привабливій для дітей формі.

2. Взаємодія психолога з учителями.

Оскільки психолог початкової школи впливає на учнів опосередковано – через учителя, то передусім йому потрібно знайти спільну мову з ним. Така форма взаємодії передбачавє рівну співпрацю психолога й педагога. Вони повинні обмінюватися інформацією про учнів, обговорювати правомірність використання тих чи інших методів навчання і виховання, спільно розробляти корекційні програми для учнів. 

 

Робота з учнями середньої та старшої школи,                    профорієнтаційна робота

      Головна відмінна риса цього віку – стабілізація особистості. Вона проявляється у емоційно сфері: стає більш рівним і стійким настрій, зникають часті і різкі афективні спалахи. Зниженню емоційної лабільності сприяє розвиток саме регуляції, посилити контроль за проявом своїх емоцій і поведінкою загалом.Самоконтроль у ранній юності обумовлений значною мірою розумінням те, що треба робити зараз заради майбутнього. Головне психологічне придбання підлітковому віці – відкриття внутрішньої злагоди. Набуваючи здатність занурюватись у себе, до своєї переживання, юнак наново відкриває світ нових емоцій, красу природи, звуки музики. Нерідко ці відкриття відбуваються раптово, старшокласник починає сприймати і осмислювати своїх емоцій не як похідні від якихось зовнішніх подій, бо як стан власного «Я». Відкриття своєї внутрішньої злагоди – радісні і хвилюючий подія. Але він викликає і багато тривожних, драматичних переживань.

Найважливішими рівнями, у яких потрібен діагностичну, консультативну ікоррекционную роботи з учнями є такі:

1.Психофизиологический, що складає сформованість компонентів, складових внутрішню фізіологічну психологічну основу всіх систем що розвивається суб'єкта.

2.Индивидуально-психологический, визначальний розвиток основних психологічних систем (пізнавальної, емоційної тощо.) суб'єкта.

3. Особистісний, виражає специфічні особливості самого суб'єкта як цілісної системи, його на відміну від аналогічних суб'єктів, що є поки що розвитку.

4.Микрогрупповой, що складає особливості взаємодії що розвивається суб'єкта, як цілісної системи, з іншим суб'єктами та його об'єднаннями.

Під час підготовки до проведення психодіагностики учнів у старшій школі ми вважали прийнятнішими такі методики:

1 - дослідження пізнавальних інтересів, у зв'язки Польщі з завданнями профорієнтації

2 - оцінка професійного особистісного типу (за методикою Голланда )

3 - тип мислення

4 - виявлення типу темпераменту (опитувальникВ.М.Русалова)

5 - виявленняакцентуаций з допомогою опитування Шмишека

6 - визначення самооцінки

7 - Визначення рівня підготовленості задля її подальшого навчання.

 

 

За період роботи 01.09.2016 по   26. 05 .2017 психологічною службою була проведена наступна робота:

 

1.Психодіагностична робота

1 клас .

Діагностика психологічної адаптації першокласників до навчання в початковій школі.

Застосовані наступні методи:

ü     Спостереження на уроці та перервах

ü     Анкетування батьків

ü     Проективна методика «Я у школі» для виявлення рівня адаптації

ü     Проективна методика « Я в дома»

ü     Методика « Дерево» виявлення особливостей самосприйняття дитини у класному колективі

ü     Діагностика емоційного стану дітей соціальних категорій та дітей з особливими потребами ( сироти,діти під опікою,багатодітні,з неповних сімей , з проблеми у поведінці) Проективна методика малюнок « Моя сім’я»

 

3 клас

Діагностика для виявлення творчих здібностей  учнів .

 

Застосовані наступні методи та методики :

ü     Методика «Неіснуюча тварина» для виявлення творчих здібностей вербальна та невербальна креативність.

5 клас

Діагностика рівня психологічної адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі.

 

Застосовані наступні методи та методики :

ü     Спостереження на уроці та перервах

ü     Бесіди з вчителем

ü     Діагностика навчальної мотивації

ü     Методика « Соціометрія» виявлення згуртованості класного колективу,виявлення соціальної адаптованості дітей.

ü     Вправа «Подобається - не подобається»

ü     Вправа «Віночок побажань»

ü     Вправа «Коло асоціацій»

 

 

 

6,7 клас

Діагностика емоційного стану у учнів 6,7 класів.

 

Застосовані наступні методи та методики :

 

ü     Методика «Оцінка груповій згуртованості у класі» для виявлення відносин та емоційного стану у класному колективі

ü     Вправа «Малюнок на спині»

ü     Вправа « Віночок побажань»

ü     Методика «Агресивність»для учнів 7 класу

ü     Методика « Індекс Толерантності»

8 класи

 

ü     Методика « Індекс Толерантності»

ü     Методика « Конфліктність» Томаса

9 -11 клас

Діагностика рівня психологічної адаптації у старшій школі.

 

Застосовані наступні методи та методики :

 

ü     Методика для виявлення «Мотивації навчання»

ü     Рівень самооцінки учнів 9-го класу

ü     Методика «Особистості агресивності і конфліктності»

ü     Методика « Національне патріотичне виховання»

 

2.Организаційно - методична робота

1.Планування роботи:

- на місяць

-на рік

2.Розробка соціального паспорту школі за кожним  класам

3.Розробка психологічних паспортів на кожного учня

4.Підготовка методичного та роздаткового матеріалу  для організації роботи соціально психологічної служби школи

5.Відвідування фахових семінарів

6.Отримання фахових консультацій

3.Просвітницька робота

ü     Виступ на батьківських зборах у першому класі за темою « Адаптація до шкільного навчання»

ü     Виступ на батьківських зборах майбутніх першокласників « Поради батькам майбутніх першокласників.

4.Консультаційна робота

ü     Надання рекомендацій батькам першокласників

ü     Консультативна робота з батьками за запитом

ü     Консультативна робота з учнями за запитом вчителя та власним спостереженням

                               Організація харчування

 На виконання наказу по школі «Про організацію харчування учнів 1-11 класів в 2016-2017 н. р.» від 01.09.2016  № 3 та з метою дотримання вимог щодо правильної організації харчування учнів було здійснено контроль  за харчуванням дітей у школі.

На початку навчального року видано наказ «Про організацію харчування учнів», в якому визначено осіб, відповідальних за організацію харчування.

Відповідальними за харчування ведеться контроль за формуванням та оновленням (за потреби) списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі поданих довідок із відділу соціального забезпечення. Харчування здійснюється згідно графіка, складеного на початку навчального року.

Шкільна їдальня на 250 посадочних місць забезпечує нормальний режим харчування учнів. Обідня зала має столи, стільці. В їдальні є холодна проточна вода, водонагрівач, посудомийна машина, харчоблок забезпечений приміщеннями для зберігання продукції та приготування їжі, необхідним обладнанням, посудом. Є  умивальники  для миття рук,  електрорушник.

Усі приміщення харчоблоку  щодня прибираються з миючими засобами. Один раз на місяць проводиться генеральне прибирання (опалювальних приборів, підвіконь, стін тощо) із застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів. Миючі і дезінфікуючі засоби зберігаються в маркірованому посуді у спеціально виділених місцях без доступу світла, які недоступні для дітей.

 

   Згідно наказу працює бракеражна комісія у складі медичної сестри школи, працівника їдальні, заступника директора з НВР, голови ПК, педагога – організатора та члена батьківського комітету школи. Комісія щомісяця здійснює перевірку якості готових страв та відповідності їх вагових норм. Згідно актів працівники їдальні дотримуються норм харчування щодо якості  та ваги страв. Видача готових страв дозволяється тільки після зняття проби медпрацівником школи, або при його відсутності іншою особою, відповідальною за організацію харчування (зав. їдальнею, заступник директора, вихователь, вчитель тощо). Медпрацівник, або особа, відповідальна за організацію харчування дітей, знімає пробу безпосередньо з казана за 30 хвилин до видачі їжі після рівномірного перемішування страви в об’ємі не більше однієї порції відповідно до переліку страв, які наведено у меню-розкладці, і при тій температурі, при якій уживається страва. При цьому визначають фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах. Кожну частину страви оцінюють за такими критеріями: готовність, форма нарізки, відповідність рецептурі (наявність складових частин страви, у тому числі моркви, цибулі тощо, в котлетах — хліба), наявність сторонніх домішок (погано перебрана крупа, погано почищені овочі тощо).

Зняттю проби не підлягають продукти промислового виробництва — сосиски, тверді сири, кондитерські вироби (цукерки, вафлі, печиво тощо), хліб, масло вершкове, фрукти, ягоди. Оцінюється тільки вага порції цих продуктів. Фактичний об’єм перших, третіх страв встановлюється виходячи з місткості каструлі, казана тощо, що вказується зовні на каструлі, казані. Для визначення фактичного виходу порційних виробів (котлети, птиця, пиріжки тощо) їх зважують у кількості 5–10 порцій і розраховують середню вагу однієї порції. Результати зняття проби вносяться до Журналу бракеражу готової продукції особою, яка знімала пробу, під особистий підпис. Видача їжі дозволяється тільки після підпису у наведеному журналі щодо можливості реалізації кожної страви окремо. Журнал бракеражу готової продукції  пронумерований, прошнурований, завірений підписом керівника і печаткою закладу.

Щодня  залишаються добові проби кожної страви раціону. Добова проба страв є показником якості роботи кухарів закладу. Тому її відбирає кухар з казана у присутності медпрацівника або при відсутності медпрацівника особи, відповідальної за організацію харчування дітей , в чистий посуд з кришкою (попередньо помиті та перекип’ячені) до видачі їжі дітям. Проби відбирають в об’ємі порцій для дітей молодшої вікової групи, зберігають на харчоблоці у холодильнику при температурі +4–+8 °С. Проби страв кожного прийому їжі зберігаються протягом доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня, наприклад сніданок до закінчення сніданку наступного дня, обід до закінчення обіду наступного дня тощо. Добові проби, а також проби, які відбираються при здійсненні бракеражу.

Поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку знаходиться графік видачі їжі та денне меню   із зазначенням виходу кожної страви, яке завірено директором і медичним працівником школи.

Загальне керівництво організацією харчування здійснює керівник  навчальним закладом. Постачальники продуктів харчування і продовольчої сировини разом з керівником закладу складають графіки і маршрути постачання та обсяги завозу.

Медична сестра контролює додержання санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці, виконання меню, якість та безпеку страв, проводить санітарно-освітню роботу серед персоналу і батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, дає оцінку ефективності харчування, призначає індивідуальне  дієтхарчування для дітей диспансерної групи, проводить заняття з персоналом щодо питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій.

 

     Учні 1-11 класів харчуються одноразово. Учні 1 – 4 класів ( 317 ) на 100%  охоплені гарячим харчуванням за рахунок місцевого бюджету.

 

    Серед учнів  5-11 класів (53) учні харчуються безкоштовно.

Двоє учнів  перебувають на індивідуальному навчанні та не харчуються в шкільній їдальні.

    Учні, що не підлягають пільговому харчуванню мають змогу харчуватися у шкільному буфеті за рахунок батьків.

   Їдальня забезпечує приготування страв за двома типами меню: звичайним та дієтичним. На дієтичному харчуванні за результатами медичного огляду перебувають 37 осіб. Для них готуються дієтичні страви.

 

 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної  бази школи

 

Будівля школи прийнята в експлуатацію понад 40 років назад.

Але, не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази та підтриманням її у належному стані.

Протягом 2016-2017 н.р. силами технічного персоналу закладу та батьками учнів закладу було проведено роботи з упорядкування території школи, виконано профілактичні роботи з підтримки опалювальної системи  та системи водопостачання у робочому стані, виконано ремонт аварійних секторів комунікацій, проведено необхідні ремонтні роботи у навчальних кабінетах, коридорах та дитячих санвузлах .

 

За рахунок бюджетних коштів за сприяння депутата міської ради  Суханова С.А. у 2016 році придбано та оприбутковано меблі для навчальних кабінетів початкової школи на суму – 47 543,00 грн.

·                       Шафа-вітрина – 2 шт.

·                       Тумба – 1 шт.

·                       2-х містні  парти – 16 шт

·                       Стілець учнівський – 32 шт.

·                       Шафа для одягу – 1 шт.

·                       Шафа напівзакрита – 2 шт.

·                       Пенал – 1 шт.

·                       Кутова приставка – 1 шт.

 

Також за рахунок бюджетних асигнувань за сприяння депутата Самарської районної у місті Дніпро ради Фаєзханова А.Б. придбано та оприбутковано в 2016 році меблі та лінолеум для навчальних кабінетів початкової школи на суму – 22 881 грн.

·                       2-х містні  парти – 8 шт

·                       Стілець учнівський – 16 шт.

·                       Лінолеум – 53 м2

 

За сприяння депутата Самарської районної у місті Дніпро ради Самарського О.В. у грудні 2016 року придбано та оприбутковано меблі для кабінету інформатики на суму – 23 817,00 грн.

 

За сприяння депутата Самарської районної у місті Дніпро ради Тєрєхова П.В. придбано та оприбутковано меблі для кабінету української мови та літератури на суму – 8 142,00 грн.

 

За підтримки Народного депутата України Безбаха Я.Я. в школі було встановлено чотири металопластикових вікна в кабінеті обслуговуючої праці замість старих дерев’яних.

 

За рахунок бюджету Самарського району було придбано для закладу три LED телевізори 43", які було оприбутковано та встановлено у навчальних кабінетах.

 

Протягом 2016-2017 навчального року за рахунок бюджетних коштів було створено нову локальну інформаційну мережу, встановлено Wi-Fi роутери у приміщенні та підключено до мережі Інтернет.

 

Батьками закладу було надано благодійну допомогу для підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу. Благодійна допомога надавалася у вигляді забезпечення необхідними матеріалами та наданням послуг: придбано необхідні будівельні матеріали та обладнання для поточного ремонту приміщень, лампи освітлення та комплектуючі для підтримки електричної мережі закладу у робочому стані, запасні частини для ремонту зливної системи, інформаційні стенди.

Завдяки допомозі батьків школа була вчасно забезпечена канцелярським приладдям, папером для друку, шкільною крейдою, дрібними канцтоварами, атрибутикою та оснащенням для проведення масових шкільних заходів, поліграфічною продукцією для супроводу навчально-виховного процесу.

Рішенням батьків було пофарбовано спортивний майданчик на території школи, оновлено зовнішній вигляд ґанку школи, пофарбовано фасад.

Батьками було придбано необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та інвентар для підтримання приміщень школи у належному санітарно-гігієнічному стані.

Батьківською громадськістю закладу було прийняте рішення про виконання ремонту у вестибюлі школи.

Нажаль, спортивна зала закладу знаходиться у передаварійному стані, потребує капітального ремонту. 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ З ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  ЗА І , ІІ СЕМЕСТРИ 2016-2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ЗА ПОСИЛАННЯМ