Підручники для школи
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Річний звіт керівника про діяльність КЗО «СЗШ №98» ДМР у 2019-2020 році

 

 

ЗВІТ

Бакіної  Олександри Віталіївни,

директора 

Комунального  закладу  освіти

«Середня  загальноосвітня  школа №98»

Дніпровської  міської  ради

перед педагогічним колективом та громадськістю за 2019-2020 н.р.

 

ВСТУП

 

Діяльність педагогічного колективу Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської ради   у 2019-2020 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», дотримання норм Конвенції про права дитини, Концепції нової української школи, наказів та розпоряджень, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, реалізацію державних регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу.

 1. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Керування школою здійснює Бакіна Олександра Віталіївна   – директор школи.

Педагогічний стаж –  20 років, на посаді директора – 4 рік.

До складу адміністрації входять:

- Буцька Юлія Володимирівна - заступник директора з навчально-виховної роботи .

Стаж роботи  29 років, на посаді – 4 рік.

-  Ланіна Віра Іванівна - заступник директора з навчально-виховної роботи .

Стаж роботи  30 років, на посаді – 6 років.

-  Попова Ганна Вікторівна  – заступник директора з виховної роботи.

Стаж роботи  6 років , на посаді – 2 роки.

 

Заступники директора виконували свою роботу відповідно до посадових обов’язків, затверджених директором школи, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.

 

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу затверджує директор школи на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених відділом освіти Дніпровської міської ради.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення.

Кількість       педагогічних робітників

 

2016-2017

 

2017-2018

 

2018 - 2019

 

2019 - 2020

До 30 років

17 (31 %)

12 (25 %)

13 (27 %)

11 (22 %)

31-40 років

11 ( 20 %)

9 (19 %)

10 (20 %)

11 (22 %)

41-50 років

6(12 %)

5 (10 %)

7 (14 %)

7   (14%)

51-55 років

4 ( 7 %)

4 (8 %)

4 (9 %)

4    (8%)

Понад 55 років

16 (30 %)

18 (38 %)

15 ( 30%)

18   (34%)

 

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

 

 Кількість педагогічних робітників

 

2016-2017

 

2017-2018

 

2018 - 2019

 

2019-2020

До 3 років

9 (16 %)

4 (8 %)

5 (10 %)

4 (8%)

3-10 років

7 (20 %)

11 (23 %)

14 (29 %)

13(25%)

11-20 років

9 (18 %)

10 (21 %)

9 (18 %)

8 (16%)

Понад 20 років

28 (46 %)

23 (48 %)

21 (43 %)

26 (51%)

 

 

Відомості про вчителів – пенсіонерів

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

16 (29%) 

13 (27%) 

 13 (26%)

16 (31%)

 

 

 

 

 

Відомості про молодих фахівців

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

3 (8%)

2(6%)

5 (10 %)

4 (8%)

 

 

Відомості про педагогів за категоріями

 

 

Навч.рік

 

Спеціаліст

ІІ

категорія

І

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель”

“Учитель-

методист”

2016-2017

18 (33%)

9 (17 %)

4 (7%)

23 (43%)

3 (6%)

16 (30%)

2017-2018

17 (35 %)

7 (15 %)

5 (10 %)

20 (40 %)

1 (2 %)

18 (37 %)

2018-2019

16(33 %)

7(14 %)

5 (10 %)

21(43 %)

1(2 %)

16 (33 %)

2019-2020

19 (37 %)

5 (10 %)

4 (8 %)

23 (45 %)

-

20 (39 %)

 

3.АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ЗАКЛАДУ.

ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ

 

            У 2019-2020  навчальному році методична робота в школі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції «Нова українська школа»,   а також відповідно до завдань, визначених у заходах по реалізації науково-методичної проблеми школи  «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»  (практично - діяльнісний етап - 2019-2020 навчальний рік)

 

         Основними завданнями роботи колективу школи над реалізацією поставленої проблеми були:

 

1.  Підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи.

 

2.       Упровадження в навчально-виховний процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації.

 

3.       Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня. Встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів.

 

4.       Створення методичного супроводу роботи молодих вчителів щодо успішної адаптації до роботи в школі та підвищення рівня професійної компетентності.

 

5.       Активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі.

 

6.       Підвищення ІКТ – компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу.

7.       Удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки.

 

8.       Здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

 

     З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі, була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступники директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчої групи, практичний психолог, соціальний педагог.

 

     Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, методична робота в школі в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості учня. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, створення творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

        Згідно з річним планом роботи педагогічний колектив працював  над методичною проблемою школи «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»  (практично - діяльнісний етап - 2019-2020 навчальний рік)

       Була створена науково-методична рада такого складу:

Ø {C}голова НМР, заступник директора з навчально-виховної роботи –Ланіна В.І.

Ø {C}заступник директора з виховної роботи –Попрова Г.В.

Ø {C}голова профспілки – Радіонова І.А.

Ø {C}керівники шкільних методичних об’єднань:

-         КобеляцькаД.Ю., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів  початкових класів;

-  Бібко В.О., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно–гуманітарного напрямку;

-  Петриченко О.Л., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів англійської мови;

-      Мєшкова Ж.Д., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів  природничо–математичного напрямку (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії)

-     Червоненко Н.В., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного та фізичного розвитку дитини

(вчителі музики і мистецтва, фізичної культури, трудового навчання)

       Рівень педагогічної майстерності протягом минулого року зріс. У цьому  відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрованої навколо методичної проблеми школи.

        Особливістю організації навчально – виховного процесу в цьому році було створення таких умов, в яких би учень вільно реалізовував свої  наявні позитивні якості задля  досягнення найкращого результату у навчанні, розвитку та вихованні. З цією метою всі вчителі були охоплені роботою в методичних об’єднаннях:

У школі організовано роботу таких шкільних методичних об’єднань:

Ø {C}Суспільно–гуманітарний напрямок ( вчителі української мови і літератури, російської мови та зарубіжної літератури, історії) –

Бібко В.О.  

Ø {C}Методичне об'єднання вчителів англійської мови – Петриченко О.Л.

Ø {C}Природничо–математичний напрямок (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії) – Мєшкова Ж.Д.

Ø {C}Художньо-естетичного та фізичного розвитку дитини ( вчителі музики і мистецтва, фізичної культури, трудового навчання) - Червоненко Н.В.

Ø {C}Методичне об'єднання вчителів початкових класів  – Кобеляцька Д.Ю.

Керівники всіх методичних об’єднань узгодили плани своєї роботи  з загальношкільною проблемою. Всі  методичні об’єднання проводилися згідно плану роботи (4 - 5 засідань на рік), а інструктивно – методичні наради – за потребою.

         З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої диференційованої допомоги вчителям у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології проводились методичні оперативки :

 

-            планування роботи на новий навчальний рік;

-           критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної

        середньої освіти;

-           вивчення та аналіз методичних рекомендацій щодо ведення журналу;

-           інструктивно-методична оперативка щодо календарно-тематичного

         планування;

У річному плані роботи школи передбачено розділ «Обдарована молодь», прогнозованими результатами якої є покращення роботи з обдарованими дітьми, розвиток творчих здібностей учнів. У школі створено банк даних юних обдарувань.

З метою виховання творчо розвинутої особистості в робочому навчальному плані передбачено профільне навчання (10-11 класи).

У школі проводяться олімпіади і предметні тижні.

Педагоги спрямували свої зусилля на вдосконалення методики проведення класичного уроку й шукали нові форми організації навчально – виховного процесу через нетрадиційні підходи. На своїх уроках педагоги реалізовували такі завдання: виховання потреби у вивченні мови, літератури, історії, правознавства; формування високих морально – етичних якостей особистості, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цілей та орієнтирів шляхом прилучення через мову, історію до культурних надбань, до свого народу.         

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково – теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Під час карантину з 16.03.2020 по 29.05.2020 року виконання освітніх програм здійснювалося шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Педагоги у своїй роботі керувалися державними навчальними програмами на поточний навчальний рік та листом МОН України №1/9-173 від 23.03.2020 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину». Уроки проводилися  згідно розкладу та у відповідності до календарно-тематичного планування. Для якісної організації освітнього процесу та здійснення дистанційного навчання вчителі використовують навчальні платформи: Googleclassroom, На урок, Всеосвіта, а також Viber, Zoom, Skype.

Здобувачі освіти  мали можливість переглянути навчальні матеріали на паперових та електронних носіях: презентації, відеоуроки, відеолекції, відеоконсультації. Уроки проводилися як в онлайн так і в асинхронному режимі. Систематично перевірялися  роботи здобувачів освіти, оцінки та коментарі до робіт учителі надсилали на особисті сторінки Viber або  на електронну пошту.

        Учителі в достатньому  обсязі забезпечили  виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

Згідно з річним планом роботи школи підвищили свій професійний  рівень та пройшли курсову підготовку  вчителі з таких навчальних предметів:

·        біології -  Коновалова Д.О.

·        практичний психолог – Глущенко Є.О.

·        зарубіжної літератури – Задорожня Н.І.

·        початкових класів, які одночасно працюють у ГПД  – Логвінова А.С.

·        музики, мистецтва – Поплаухіна Ю.В.

·        історії  - Артемова Т.І.

·        трудового навчання – Червоненко Н.В.

·        за програмою «Інтелект України» - Ланіна В.І., Черняєва Н.В., Онищенко М.О., Сухенко С.Ю.

Протягом навчального року згідно з річним планом роботи школи було організовано та проведено атестацію педагогічних працівників з метою виявлення їх рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму, вивчення відповідності займаній посаді. Атестації підлягали  8 учителів.

 

Згідно   до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників»  затвердженого Наказом  Міністерства освіти і науки  № 930 від 06 жовтня 2010 року Зареєстровано  в Міністерстві юстиції України  14 грудня 2010 р. за №1255/18550 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473від 20.12.2011, наказом МОН № 1135від 08.08.2013 , та на  підставі  рішення  засідання  атестаційної  комісії   І рівня (протокол  №5  від 21.03.2014р.), за результатами вивчення та аналізу стану роботи вчителів, які підлягали атестації, було підбито підсумки та винесення рішення шкільної атестаційної комісії згідно з якими було  прийнято:

1. Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про присвоєння   кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст вищої категорії» 

Винничук Лілії Костянтинівні, учителю  початкових класів.

2.  Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про відповідність  раніше    присвоєній   кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії»

Петриченко Ользі Леоніндівні, учителю  англійської  мови.

3.  Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про відповідність  раніше    присвоєній   кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному  педагогічному званню «учитель - методист»

Черняєвій Наталії Василівні, учителю зарубіжної літератури та російської мови.

4.  Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про відповідність  раніше    присвоєній   кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному  педагогічному званню «учитель - методист»

Фещенко Лілії Дмитрівні, учителю початкових класів.

5.  Порушити  клопотання  перед атестаційною  комісією   ІІ  рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про відповідність  раніше    присвоєній   кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному  педагогічному званню «учитель - методист»

Корженевич Тамарі Яківні, учителю початкових класів.

6. Присвоїти  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст першої  категорії»

Путій Лілії Дмитрівні , учителю англійської мови.

    З метою стимулювання творчого зростання вчителів, зацікавлених у підвищенні власного професіоналізму, якому притаманні такі характеристики, як активність, здатність до саморозвитку, самореалізації, самоствердження і самовдосконалення педагогічному колективу було запропоновано взяти участь у конкурсі педагогічної майстерності

«Сучасний урок»  згідно ПОЛОЖЕННЯ  про конкурс педагогічної майстерності  «Сучасний урок» для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.  До Центру інноваційної педагогіки департаменту  освіти Дніпровської міської ради за рішенням методичної ради було направлено розробки уроків 7 педагогів, журі відзначено роботи вчителів Кузьменко М.В., Черняєвої Н.В., Литовченко Є.Г.  і направлено до Інституту педагогіки НАПН України для експертної оцінки.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

Протягом 2019-2020 навчального року були створені умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів, широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів, враховуючи вимоги нового Положення про атестації.

Протягом року вчителі, які атестувалися, провели відкриті уроки, виступили з доповідями на засіданнях методоб’єднань та педагогічній раді. Усі вчителі розробили та поповнюють педагогічні  електронні портфоліо, які зберігаються у методичному кабінеті, публікували методичні розробки на сайті vseosvita.ua, naurok.com.ua.

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну і методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи і досвіду роботи.

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були :

Øадаптація учнів 5 класів до навчання ;

Øотримання інформації для педагогічного аналізу;

Øнадання методичної , практичної  допомоги учителям;

Øстворення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

Øудосконалення НВП, реалізація проблеми школи,

Ø робота профільних і допрофільних класів .

Протягом навчального року здійснювався внутрішкільний контроль:

1.Неоноразово перевірялася ділова документація школи;

2.Здійснено перевірки стану викладання предметів

Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені  на засіданнях методичних об’єднань вчителів - предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Отже, слід зазначити, що методична робота у 2019-2019 навчальному році проводилася на достатньому рівні.

  Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

Ø  Недостатній  рівень  виявлення та впровадження передового досвіду.

Ø  Низький  рівень  навичок  самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів.

Ø  Немає значних змін  у забезпеченні навчально – виховного процесу  необхідними наочними посібниками,  роздатковим матеріалом.

  Аналіз роботи педагогів дає підставу зробити висновок, що  завдання, які випливають із науково – методичної проблеми школи, в основному виконані. З метою поліпшення роботи  з педагогічними працівниками школи,  підвищення рівня методичної роботи:

          У 2020 – 2021 навчальному році продовжити роботу над науково – методичною проблемою  «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»  (практично - діяльнісний етап - 2020-2021 навчальний рік)

1.      Затвердити склад методичної ради школи

{C}2.     На основі аналізу результатів діагностування педагогів затвердити таку мережу колективних форм методичної роботи:

Суспільно–гуманітарний напрямок ( вчителі української мови і літератури, російської мови та зарубіжної літератури, англійської мови, історії):

Бібко В.О. – керівник 

Методичне об'єднання вчителів англійської мови:

Петриченко О.Л. - керівник

Природничо–математичний напрямок (вчителі математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії):

Мєшкова Ж.Д. – керівник

Художньо-естетичного та фізкультурного розвитку дитини ( вчителі музики і мистецтва, фізичної культури, трудового навчання):

Червоненко Н.В. – керівник

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

Керівник – Кобеляцька Д.Ю.

4. Провести  заходи з педагогами:

               А) творчі звіти вчителів, які атестуються у 2020-2021 н.р.;

               Б) предметно – методичні тижні;

               В) шкільні педагогічні виставки;                                                                         

               Г) соціалізація школяра: психологічна сутність, технології - семінар-

                    практикум

               Д) виявлення рівня творчої спрямованості, орієнтації особистості в

                    сучасному інформаційному просторі - психолого-педагогічний

                    семінар

5.Заступнику директора школи з навчально – виховної роботи Ланіній В.І. :

5.1.Створити необхідні умови для методичних підрозділів, координації їхньої роботи, систематично надавати допомогу їхнім керівникам.

5.2.  Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 2020-2021 навчальний рік з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі.

6. Вчителя-предметникам:

  6.1. Систематично працювати над рівнем самоосвіти.

  6.2. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених  матеріалів з досвіду роботи.

  6.3. Працювати над впровадженням інноваційних технологій з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

 

      

 

 

4.   СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

             Діяльність педагогічного колективу Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської ради  протягом 2019/2020 навчального року на етапі реформування системи освіти спрямовувалась на реалізацію державної політики в освітній галузі (Закон України «Про освіту», Концепція Нової української школи), програми розвитку освіти міста та завдань, визначених рішенням серпневої конференції педагогічних працівників 2019 року і завдань, визначених рішенням педагогічної ради закладу від 31.08.2019 протокол №1, спрямованими на підвищення якості освітнього процесу і його перебудову відповідно до нового Закону про освіту, на результативну систему підготовки до ЗНО, на створення відповідних умов для Нової української школи, для забезпечення якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та на модернізацію освітнього процесу.

Згідно затвердженої мережі для задоволення освітніх потреб у 2019/2020навчальному році функціонувало 25 класів, здобували освіту 725 учнів. Школа забезпечує доступну та якісну освіту для дітей з особливими освітніми потребами – організоване навчання 7 інклюзивних класів (1-Б,В,2-Б, 3-Б,4-В,  5 –Б,Вкласи), в яких навчалися 9 учнів з різними  нозологіями. Забезпечена матеріально-технічна база даних кабінетів та корекційно-розвиткові заняття за рахунок інклюзивної субвенції дають можливість дітям з ООП мати позитивну динаміку розвитку та  результатів навчання, в класах запроваджено 6 штатних одиниць асистента вчителя. Двоє  учнів навчалися за індивідуальною (сімейною формою) формою.

У 2019/2020 навчальному  році забезпечено конституційне право та державні гарантії учнів на базову середню освіту: 68 учнів закінчили 9 клас і отримали свідоцтва про здобуття  базової середньої освіти. 33 випускники старшої школи отримали свідоцтва  про здобуття  повної загальної середньої освіти.

Структура навчального року згідно навчального плану будувалася за семестрами.   У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у межах академічної автономії, відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану організація навчання відбувалась з використанням технологій дистанційного навчання. Планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, здійснювалось з  урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів. Шляхом використання різних засобів обміну інформацією, всім учням був забезпечений доступ до навчальних матеріалів та завдань, організувано проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіли або перебували у режимі самоізоляції. Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями  був запроваджений гнучкий графік  проведення підсумкових контрольних робіт. Підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів було здійснено на підставі результатів І семестру та з урахуванням результатів оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за ІІ семестр.

Закінчили навчальний рік 715 учнів , з них 579  атестовано.

На високому рівні навчається 60 учнів (10%)                                                                                                              

                                                         на 8 учні (1%) більше  ніж  у І семестрі

на достатньому рівні - 217 учні (38%)

                                                         на 31учні (6%) більше  ніж  у І семестрі

на середньому рівні -269 учнів (46 %)

                                                          на 3 учні  (1%) менше  ніж  у І семестрі

на початковому рівні33 учнів (6%).

                                                          на 3  учні (1%) більше  ніж  у І семестрі  

Якість знань учнів складає  48 % (проти 46 % у І семестрі)

 

 

Отримали свідоцтво з від­знакою такі учні 9-х класів:

Веремйова Орина Ігорівна, Гончаренко Поліна Юріївна,

Єсіпова Анна Родіонівна, Рутковська Анастасія Дмитрівна

 

Претендує  на золоту медаль

–Бондарь Ангеліна Данилівна, учениця 11-А класу.

Претендує на срібну медаль

- Мазур Анастасія Володимирівна, учениця 11-А класу.

 

Клас

Кількість учнів

1-3 бали

%

4-6 балів

%

7-9 балів

%

10-12 балів

%

% якості

3

50

0

0

18

36

23

46

9

18

64

4

86

3

3

35

41

34

40

14

16

56

5

84

0

0

34

40

38

45

12

14

59

6

85

9

11

42

49

28

33

6

7

40

7

58

5

9

37

64

13

22

3

5

27

8

84

3

4

54

64

23

27

4

5

32

9

68

11

16

22

32

31

46

4

6

52

10

31

0

0

12

38

13

42

6

20

62

11

33

2

6

15

46

14

42

2

6

48

Всього

579

33

6

269

46

217

38

60

10

48

 

Успішність – 94 %

Якість – 48%

 

Аналізуючи успішність учнів бачимо , що:

·        6 % учнів мають початковий рівень знань (5 % учнів у 2018-2019 н. р.);

·        46 % учнів мають середній рівень знань  (49 % учнів у 2018-2019 н. р.);

·        38 % учнів мають достатній рівень знань (35 %учнів у 2018-2019 н. р.);

·        10 % учнів мають високий рівень знань   (11 % учнів у 2018-2019 н. р.).

 

Найвищий рівень якості знань – (76 %) мають учні 6-А класу,що навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (класний керівник Петриченко О.Л.)

Найнижчий рівень якості знань (22% )- мають учні 8-В класу

( класний керівник –Поплаухіна Ю.В.)

        

 

          Моніторинг якості навчальних досягнень учнів свідчить, що зростанню якості освіти сприяє сучасна організація освітнього процесу, а саме: уміла організація пошукової, дослідницької діяльності здобувачів освіти, спрямованої на розкриття творчого потенціалу кожної дитини.Дані результати мають бути проаналізовані на засіданнях методичних об’єднань.

Відбулося суттєве оновлення змісту та форм навчання учнів 1-4 класів відповідно до вимог Державних стандартів початкової освіти.  Впровадження НУШ дало можливість оцінювати результати навчання та особисті досягнення  учнів у першому та другому класах застосовуючи формувальне оцінювання, фіксацію навчального поступу, активності дитини. Метою такого оцінювання  є формування у дитини впевненості у собі, своїх можливостях. 

        Вчителі 1-2 класах відзначали будь який успіх дитини, акцентували увагу на сильних сторонах, а не на помилках, діагностували  досягнення на кожному з етапів навчання, адаптували освітній процес до здатності дитини, виявляли  проблеми та вчасно запобігали їхньому нашаровуванню.

         У зв’язку з епідемічною ситуацією в країні  проведення державної підсумкової  атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової  середньої  освіти було скасовано згідно наказу МОН №463 від 30.03.2020 року.

Учні школи брали активну участь у міських та обласних олімпіадах та конкурсах, а саме:

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Лауреат

Шкільні олімпіади

25 учні

33 учні

42 учнів

85 учні

Районні олімпіади

   6 учнів

9 учнів

10 учнів

50 учні

Міські олімпіади

1

-

-

6 учнів

МАН

 

 

 

8 учнів

Всього:

32  учні

 42  учнів

 52 учень

149 учні

 

Традиційно, велика кількість учасників Міжнародних конкурсів «Патріот», «Соняшник», « Кенгуру», «Колосок», знавців української мови імені Петра Яцика.

         Результати  олімпіад   показали і підтвердили високий рівень знань  та 

навчальних досягнень учнів. Це результат ефективної підготовки учнів до участі в олімпіадах та наявність чіткої системи  роботи вчителів з обдарованими дітьми.

 

Виходячи з вищезазначеного, враховуючи всі аспекти реформування системи освіти, основними завданнями школи на 2020/2021 є:

 

1.Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;

2. Організація нового освітнього середовища, здатного забезпечити формування ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи.

3. Створення відповідних умов інклюзивного навчання дітей і молоді, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

4.Виховання всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення цілісної особистості, патріота з активною позицією.

5.Розвиток мотивації вчителя до самовдосконалення, саморозвитку, пошуку, готовність до освітніх перетворень.

6. Забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності учнівської молоді до здобуття освіти;

7.Створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованостей;

8.Створення умов для здобуття повноцінної освіти на рівні державних стандартів для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку.

9.Формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці у світі, що динамічно розвивається.

 

                                 5.АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

за 2019 – 2020 н.р.

 

В 2019-2020 навчальному році виховна робота планувалася відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання, затверджених наказом МОН № 641 від 16.06.2016 року в рамках другого етапу роботи над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» , «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», методичних рекомендацій МОН України.

Основними завданнями виховної роботи школи в 2018-2019 навчальному році були:

1.                Впровадження «Основних орієнтирів  виховання учнів 1-11 класів»  загальноосвітніх навчальних закладів України.

2.                Посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання.

3.                Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4.                Удосконалення превентивного виховання.

5.                Удосконалення системи роботи щодо формування ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини; підготовки  підростаючої  молоді до дорослого, сімейного життя.

6.                Урізноманітнення форм і методів співпраці школи і сім’ї.

7.                Інтегрування зусиль органів учнівського самоврядування  та батьківської громади, педагогічного колективу при організації виховної роботи.

{C}8.                Забезпечення відзначення важливих пам’ятних  та ювілейних дат 2019/2020 навчального року з метою створення ефективної системи національно-патріотичного виховання, морально-духовного, культурного розвитку дитини.

9.                Максимальне охоплення учнів позакласною та позашкільною роботою.

10.           Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян. Формування гігієнічних навичок і засад, здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

11.           Створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів.

12.           Оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової.

Мета виховної роботи нашої школи в аспекті національно-патріотичного виховання  полягає у створенні всіх умов для системної і цілеспрямованої діяльності педагогічного колективу щодо виховання молодої людини  та формування духовних цінностей українського патріота, готового самовіддано розбудовувати нашу країну як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно само реалізовуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури.

 

Національно-патріотичне виховання

З метою формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного міста, України; виховання почуття єдності власної долі з долею Батьківщини в школі проведено:

-        День знань;

-        Свято до 45-річчя школи;

-        Акція «Голуб миру» до Дня Партизанської Слави;

-        Шкільні змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

-        Квест-гра до Дня української писемності та мови;

-        Конкурс-фестиваль «Цікаві факти про країни» до Дня країн ООН;

-        Години спілкування до Дня пам’яті жертв Голодомору «Не маємо права забути»;

-        Лінійка присвячена Дню Гідності та Свободи;

-        Загальноукраїнська акція «Свічка пам’яті» до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932 -1933 рр.;

-        Захід до Дня Збройних сил України;

-        Бесіда про патріотизм з психологом ЦДП Нестеренко Тетяною Олександрівною;

-        Флеш-моб до Дня Соборності;

-        Захід до Дня Соборності України;

-        Відбірковий тур міського конкурсу «Відкривай для себе Україну»;

-        Лекція до річниці Голокосту;

-        Захід до Дня Героїв Небесної Сотні;

-        Захід до Міжнародного дня рідної мови;

Учні школи взяли участь у таких районних та міських заходах:

-        Молодіжний форум «Молодь Дніпра-2019»;

-        Карнавал «I love Dnipro» до Дня міста;

-        Конкурс на найкращу фотографію до Дня міста «Я люблю своє місто»;

-        Комплексна культурологічна програма «Степова Еллада» - «Півгодинки на цікавинки» (ІІ місце у відбірковому турі міського конкурсу, команда 3-4 класів; І місце – 10 клас);

-        Районний захід присвячений вшануванню пам’яті Героїв Крут;

-        Шкільний захід до Дня вшанування Героїв Крут;

-        Захід присвячений Дню Гідності та Свободи на базі КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості»;

-        Відбіркові міські змагання міста Дніпро гри «Сокіл» («Джура»);

-        Мовознавча квест-гра «У царстві рідної мови»;

-        Створення проектів за творчістю Т.Г.Шевченка;

-        Брейн-ринг на кращого знавця української мови;

-        Флеш-моб «Жива стінівка»;

-        Мітинг з нагоди вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка;

 

Художньо-естетичне виховання

З метою  формування вмінь відчувати та розуміти художні образи, розвивати художньо-естетичний смак, культуру мислення та поведінки, навички  виконувати творчі завдання, потребу в спілкуванні з мистецтвом, як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності для учнів школи проведено:

-        Районний етап міського конкурсу «Мій домашній улюбленець»

-        Виставка дитячих виробів та квіткових композицій «Щедрі дари осені»;

-        Конкурс малюнків «Собори наших душ»;

-        Виховний захід «Новорічні дива»;

-        Виставка робіт учнів з трудового навчання;

-        Майстер клас по в’язанню шарфів на пальцях;

-        Конкурс малюнків серед учнів 5-6 класів;

-        Конкурсні змагання Cool Games серед учнів 5 класів;

-        Виставка творчих робі учнів до тижня української мови та літератури;

-        Конкурс читців поезій про мову до Дня української писемності та мови;

-        Районний конкурс читців поезії до Шевченківських днів (2 місце, вікова категорія 10-12 років, Масалова Анна)

 

Профорієнтаційна робота

З метою формування поняття та уявлення про важливість праці в житті людини, уявлення про типи професій, вміння й навички самообслуговуючої праці, поваги до людини праці, почуття відповідальності, вимогливості до себе, дисциплінованості, старанності, наполегливості, потреби до праці та поняття професійного самовизначення учні школи приймали участь у наступних заходах:

{C}-                     Профорієнтаційний захід для учнівської молоді «День карєри» на базі Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій;

{C}-                     Молодіжний фестиваль «Світ шалених професій» на базі Українського державного хіміко-технологічного університету;

{C}-                     Зустріч  учнів КЗО «СЗШ №98» ДМР із студентами Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу»;

 

Превентивне виховання

З метою формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, вміння цінувати себе як унікальну й неповторну особистість, вміння уникати негативного впливу шкідливих звичок, визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій та конструктивно впливати на них, коректувати та регулювати власну поведінку з учнями школи проведено:

-        Години спілкування у рамках національного правопросвітницького проекту «Я маю право»;

-        Тренінги для учнів «Безпечний інтернет»;

-        Години спілкування до тижня безпеки дорожнього руху;

-        Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»;

-        Захід присвячений Міжнародному Дню захисту прав людини;

-        Круглий стіл «Ми проти насильства»;

-        Тренінг «СТОП-Булінг»;

-        Конкурс плакатів «STOP-насильство»

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18 – річного віку. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення,  першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт школи.

Відповідно до соціального паспорту на кінець першого семестру  навчалися:

-                     дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування – 11 дітей;

-                     багатодітних сімей – 62, з них дітей – 78;

-                     малозабезпечених родин – 3, з них дітей – 3;

-                     неповних сімей – 67, з них – 75 дітей;

-                     сімей які прибули з непідконтрольних областей України – 15, з них дітей 15;

-                     дітей батьки яких брали участь у АТО – 30;

-                      дітей з особливими освітніми потребами – 4;

-                      з соціально незахищеними категоріями протягом року проводилася робота з наданням консультацій та відвідування сімей вдома.

-                     залучені до співпраці спеціалісти соціальних служб та установ.

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Впродовж навчального року вчителями було проведено обстеження житлово-побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей , що залишилися без батьківського піклування, складено акти обстеження.

 

Моральне виховання

З метою формування основ духовно-морального розвитку особистості, любові до ближнього та навколишнього світу у школі проведено волонтерські акції та заходи:

-        Всеукраїнський урок доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин;

-        Акція «Допоможемо»;

-        Акція «Діти-дітям», де учні школи збирали допомогу дітям у будинок-інтернат та провели майстер клас із виготовлення новорічних прикрас;

-        Благодійний ярмарок «Врятуй життя»;

-        Волонтерська допомогу воїнам АТО.

 

Спортивно-масова робота

З метою формування здорового способу життя протягом року у навчальний заклад провів та прийняв участь у різноманітних спортивних заходах, а саме:

Товариські зустрічі з футболу та баскетболу збірних команд учнів школи у рамках тижня фізичного виховання.

-        Олімпійський тиждень у школі;

-        «Олімпійський урок-2019»;

-        Туристські змагання;

-        Спортивно-масовий захід серед школярів Cool Games;

-        Змагання з кулькової стрільби;

-        Районний відбірковий етап гри «Стрітбол»;

-        Козацькі змагання до дня Збройний сил України

-        Взято участь у районних змаганнях футболу

Не обминаю такий вид діяльності, як корекція поведінки «проблемних» дітей. Дуже ефективним є заохочення таких дітей до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою, роботою на користь школи і також необхідна умова — стимуляція самовдосконалення дітей за допомогою різних тренінгів, наприклад, «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток».

   В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Важливим питанням є стан у сім'ї. Адже робота з батьками — один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника. У класах є багато неповних сімей та сімей, де батьки тривалий час відсутні, тому вихованням дітей переважно займаються бабусі. Це ускладнює роботу. Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацює зі шкільним комітетом та адміністрацією школи. Найбільш ефективною є допомога батьківського комітету .в поповненні матеріально-технічної бази класу та школи в цілому.

    У роботі з батьками використовую колективні бесіди, зустрічі за «круглим» столом. У години батьківського всеобучу знайомила батьків з новинками педагогічної літератури для батьків з проблем родинної та батьківської педагогіки, моделювала педагогічні ситуації під час батьківських зборів, які допомогли батькам розв'язувати родинні конфлікти, що виникали під час спілкування дітей з батьками.

   Таким чином, мотиваційно-особистісна сфера розвивається відповідно до гармонійного розвитку особистості; впроваджена мета про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини. І на даному етапі співробітництва в результаті виконання загально-виховної, індивідуальної та профорієнтаційної роботи більшість учнів підвищила рівень сформованості моральних, громадянських, гуманістичних, естетичних та інших якостей особистості і більшість учнів обрали шляхи майбутнього навчання та праці.

6.     ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

На початку навчального року видано наказ «Про організацію харчування учнів», в якому визначено осіб, відповідальних за організацію харчування в школі.

           Відповідальними за харчування ведеться контроль за формуванням та оновленням (за потреби) списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі  свідоцтв та  довідок  відділу соціального забезпечення.

Харчування здійснюється згідно графіка, складеного на початку навчального року.

Шкільна їдальня на 250 посадочних місць забезпечує нормальний режим харчування учнів. Обідня зала має столи, стільці. В їдальні є холодна проточна вода, водонагрівач, посудомийна машина, харчоблок забезпечений приміщеннями для зберігання продукції та приготування їжі, необхідним обладнанням, посудом. Є  умивальники  для миття рук,   електрорушник.

Згідно наказу від 03.09.2018  № 146/1 працює бракеражна комісія у складі медичної сестри школи, працівника їдальні, заступника директора з НВР, голови ПК, педагога – організатора та члена батьківського комітету школи. Комісія щомісяця здійснює перевірку якості готових страв та відповідності їх вагових норм. Згідно актів працівники їдальні дотримуються норм харчування щодо якості  та ваги страв.

Учні 1-11 класів харчуються одноразово. Учні 1 – 4 класів ( 297 ) на 100% охоплені гарячим харчуванням за рахунок місцевого бюджету. Серед учнів 5-11 класів 70 учнів харчуються безкоштовно. Двоє учнів  перебувають на індивідуальному навчанні та не харчуються в шкільній їдальні. Учні, що не підлягають пільговому харчуванню мають змогу харчуватися у шкільному буфеті за рахунок батьків.

Їдальня забезпечує приготування страв за двома типами меню: звичайним та дієтичним. На дієтичному харчуванні за результатами медичного огляду перебувають 34 особи. Для них готуються дієтичні страви.

Щодня в їдальні вивішують меню із зазначенням повної назви та вагового виходу страв. Меню затверджується керівником закладу, підписується завідуючою їдальнею та медичним працівником школи. Перед кожним прийомом їжі працівники їдальні сервірують столи згідно з меню.

 

           7. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  БАЗИ

  

Фінансово-господарська діяльність КЗО «СЗШ №98» ДМР здійснюється на основі кошторису за рахунок коштів міського бюджету.

За субвенцією з місцевого бюджету на забезпечення загальної освіти в рамках «Нова українська школа» у 2019-2020 навчальному році закладом було отримано: комплекти учнівських ростових меблів (парти+стільці),  ноутбуки Dell, , комплекти навчального приладдя, дидаткичні матеріали,  ігрові набори й конструктори у необхідній кількості. 

У 2019-2020 навчальному році суттєво покращилось фінансування закладу у порівнянні з минулими роками.

Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради було укладено відповідні угоди поставлено в заклад:  нову інтерактивну панель, меблі та навчальне й коригуюче приладдя для ресурсної кімнати, дезінфікуючі засоби й інвентар для прибирання (гумові рукавички, губки, серветки, пакети для сміття), офісний папір, крейду, спортивне (м’ячі, сітки) й дидактичне (карти) приладдя, металеву драбину, LED-лампи, фарбу для підлоги й вікон, тонометр для медичного кабінету.

Завдяки допомозі батьків школа була забезпечена у неохідному обсязі канцелярським приладдям,  устаткуванням для проведення шкільних світкових та виховних заходів.

Батьками учнів школи було надано необхідні миючі засоби та інвентар для підтримання приміщень школи у належному санітарно-гігієнічному стані.

 Батьківською громадськістю завжди  надається допомога з ремонту шкільних меблів, здійснюється ремонт навчальних приміщень і місць загального користування.

На сьогодні, на жаль,  спортивна зала закладу знаходиться у передаварійному стані, потребує капітального ремонту.

Завдяки тісній і успішній взаємодії адміністрації, батьків та колективу школи заклад має можливість отримати належне освітлення території.

 

      У липні 2019 року було подано три заявки до громадського проекту бюджету міських ініціатив м.Дніпра щодо вирішення проблеми освітлення на території закладу та прилеглої до неї території, а саме:

Проект №267  «Облаштування футбольного поля КЗО "СЗШ№98" ДМР освітленням та зоною благоустрою»      

Проект №274 «Вуличне освітлення на території КЗО "СЗШ №98" ДМР»

Проект №275 «Встановлення вуличного освітлення по вул.Космонавтів,7а»

   Територія школи без зовнішнього освітлення з 2000 року.                                  

       Встановлення вуличного освітлення дозволить уникнути цілий ряд негативних наслідків темряви, а саме: попередження травмування,криміногенної ситуації,хуліганських проявів, правопорушень і злочинів, а також  для освітлення сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, яке   було встановлено у 2018 році  .

    За результатами голосування 21 листопада 2019 року пройшли всі три проекти!

Станом на 15.06.2020 вже реалізовано проект №275.

За проектами  №267, 274  вже підписано дефектні акти на поточний ремонт зовнішнього освітлення.

 

Звіт про фінансову діяльність КЗО "СЗШ №98" ДМР за 2019-2020 навчальний рік  за посиланням