Підручники для школи
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Шкільне самоврядування

 

СПІВПРАЦЯ

 

ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО СЕНАТУ

 

З ГРОМАДОЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Структура учнівського самоврядування

 

Учнівський Сенат:

законодавчий та виконавчий орган самоврядування, звітний загальним зборам по департаментам;

 

ЗАГАЛЬНІ КОНГРЕСИ (збори):

вибори координаторів первинних колективів школи 1-2 ступеня до Сенату;

збори сенаторів 5-11 класних колективів;

вибори членів п’яти департаментів;

звіти.

 

Учнівський Сенат:

      -        консул учнівського Сенату;

-       заступник консула учнівського Сенату;

-       секретар-референт;

-       секретар;

-       сенатор департаменту науково-технічного розвитку;

-       сенатор департаменту безпеки життєдіяльності;

-       сенатор консульського відділу;

-       сенатор департаменту інформування та зв’язку;

-       сенатор департаменту всебічного розвитку особистості.

 

3.Перелік учнівського Сенату (УС):

 

3.1.         Консул учнівського Сенату:

3.1.1. Організовує діяльність учнівського Сенату відповідно з планом роботи школи, рішенням учнівського Сенату.

3.1.2. Організовує навчання сенаторів департаментів учнівського Сенату.

3.1.3. Систематично проводить конгреси департаментів.

3.1.4. Представляє інтереси учнів на рівні педколективу та батьківської ради школи.

3.1.5. Планує роботу разом з сенаторами департаментів.

3.1.6. Взаємодіє з педагогами-організаторами, заступником директора з виховної роботи, представником Самарського районного парламенту дітей та юнацтва.

 

 

3.2.Заступник консула учнівського Сенату:

3.2.1. За відсутності консула виконує його обов’язки, здійснює контроль за виконанням доручень сенаторами департаментів.

3.2.2. Відповідає за ведення документації УС. Організовує навчання УС.

3.2.3. Взаємодіє з педагогами-організаторами та консулом УС.

 

 

3.3.Секретар-референт УС:

3.3.1. Планує роботу УС разом із сенаторами департаментів.

3.3.2. Відповідає за введення документації УС.

3.3.3. Взаємодіє з консулом та сенаторами УС.

 

 

3.4.Секретар УС:

3.4.1. Планує роботу УС разом із сенаторами департаментів.

3.4.2. Відповідає за введення документації УС.

3.4.3. Взаємодіє з заступником консула та сенаторами департаментів.

 

 

3.5. Сенатор департаменту науково-технічного розвитку:

3.5.1. Планує роботу разом з консулом УС, заступником консула УС та секретарями.

3.5.2. Бере участь в організації та проведенні пізнавальних заходів.

3.5.3. Звітує перед УС про участь учнів у роботі творчих об’єднань департаменту.

 

 

3.6. Сенатор департаменту безпеки життєдіяльності:

 3.6.1. Планує роботу департаменту разом із консулом УС, заступником консула УС та секретарями.

3.6.2.  Сприяє підвищенню рівня культури поведінки;

3.6.3. Координує роботу класних керівників департаментів БЖ.

3.6.4. Звітує перед УС про участь учнів у роботі секцій департаменту.

 

3.7. Сенатор консульського відділу:

3.7.1. Планує роботу разом із консулом УС, заступником консула УС, секретарями, педагогами-організаторами та класними керівниками школи 1 ст.

3.7.2. Піклується про співпрацю з класами початкової школи.

3.7.4. Звітує перед УС про участь учнів у роботі секцій департаменту.

 

3.8. Сенатор департаменту всебічного розвитку особистості:

3.8.1. Планує роботу разом із консулом УС, заступником консула УС, секретарями, педагогами-організаторами, вчителями фізичного виховання, психологом та заступником директора з виховної роботи та заступником директора з навчально-виховної роботи.

3.8.2. Сприяє підготовці та проведенню заходів спортивно-оздоровчого напрямку.

3.8.3. Контролює систематичність екскурсійно-краєзнавчої роботи.

3.8.4. Відповідає за залучення учнів до гурткової роботи.

3.8.5. Звітує перед УС про участь учнів у роботі секцій департаменту.

 

 

3.9. Сенатор департаменту інформування та зв’язку:

3.9.1. Планує роботу разом із консулом УС, заступником консула УС, секретарями, педагогами-організаторами, заступником директора з навчально-виховної роботи.

3.9.2. Збирає та узагальнює інформацію зі шкільного життя;

3.9.3. Відповідає за систематичність шкільної преси.

3.9.4. Звітує перед УС про участь учнів у роботі центру.

 

 

      Права членів учнівського Сенату:

 

 

4.1. Брати участь у роботі напрямків УС.

4.2. Представляти інтереси учнів.

4.3. Співпрацювати з педагогічним колективом та батьківською радою.

4.4. Проводити конгреси, приймати рішення і виконувати їх.

4.5. Давати доручення всім учням і контролювання їх виконання.

 

 

5.       Обов’язки членів учнівського Сенату:

 

 

5.1. Бути прикладом у навчанні і праці.

5.2. Захищати інтереси учнів.

5.3. Організовувати роботу департаментів у класному колективі.

5.4. Координувати і контролювати діяльність первинних департаментів.

5.5. Забезпечувати життєдіяльність учнівського Сенату школи.

5.6. Організовувати підготовку та проведення загальношкільних заходів, спрямованих на розвиток особистості як суб’єкта життя.

5.7. Звітувати перед учнівським Сенатом.

 

 

6.       Основні напрямки діяльності учнівського Сенату:

 

Департамент науково-технічного прогресу 

МЕТА: Забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальній діяльності.

ЗАВДАННЯ:

   допомагає розвитку раціональних методів навчальної діяльності учнів, їхньої самоосвіти;

            брати участь у роботі МАН та інших творчих об’єднаннях.

 

Департамент безпеки життєдіяльності

МЕТА: 1 – піклування про виховання у школярів свідомої дисципліни;

2 – підтримування порядку в школі.

ЗАВДАННЯ: допомагати організації навчального процесу в школі, організовує товариську допомогу в навчанні (робота учнів-консультантів з різних предметів), веде облік відвідування, бореться з прогулами і запізненнями, організовує чергування  по школі, контролює якість чергування в класах, перевіряє зовнішній вигляд учнів, стежить за дисципліною на перервах, за поведінкою учнів у мікрорайоні школи, веде пропаганду норм культурної поведінки, правила етикету, піклується і підтримує певні традиції шкільного життя, стилю в колективі, про дотримання дисципліни і порядку під час відвідування шкільної їдальні, проведення всіх виховних заходів (вечорів, дискотек, КВК, брейн-рингів абощо). 

 

Консульський відділ

МЕТА:  - організація шефської роботи;

                  -  допомога у формування особистості згідно статутних вимог.

ЗАВДАННЯ:

-         контроль стану книжок;

-         перевірка зовнішнього вигляду у підшефних класах;

-         організація розважальних ігор;

- допомога вчителям у підготовці до свят, годин спілкування, підготовка дидактичного матеріалу.

 

Департамент всебічного розвитку особистості

МЕТА:

-         пропагування здорового способу життя серед учнів;

-         залучення учнів до активної діяльності у сфері спорту та туризму;

-         організація роботи з профілактики й подолання шкідливих звичок;

-         організація змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів;

-         залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ; дозвільних програм.

-         організація психологічної взаємодопомоги.

ЗАВДАННЯ: піклується про естетичне виховання школярів, розвиток їхніх художніх здібностей; організовує роботу творчих гуртів і клубів, конкурси талантів, вечори відпочинку, зустрічі з працівниками культури і мистецтва; виставки художньої творчості школярів (малюнки, вишивки, саморобки тощо), відвідування театрів, культпоходи на виставки і концерти; інформує школярів про новини культурного життя міста, влаштовує обговорення побаченого; рекомендує школярам радіо- та телепередачі з питань мистецтва і культури; бере участь у художньому оформлені школи; організовує і проводить шкільні вечори, дискотеки, шоу-програми.

 

Департамент інформування та зв’язку

МЕТА:

-         вивчення громадської думки учнів про шкільне життя;

-         створення інформаційного банку про життєдіяльність класних колективів;

-         рекламування діяльності центрів Дитячої Палати;

-         створення мережі шкільної преси.

ЗАВДАННЯ: інформаційний центр об’єднує майбутніх журналістів, які збирають інформацію про різні події шкільного життя, висвітлюють їх у шкільній пресі, випускають шкільну газету, проводять конкурси шкільних, класних газет до визначних подій.

 

 

СТАТУТ 

1.Загальні положення

 

1.1.  Учнівський Сенат створюється і діє на принципах добровільності і гласності, рівноправності його членів.

1.2. Учнівський Сенат керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України  «Про об’єднання громадян»  та  «Про молодіжні та дитячі громадські організації», чинним законодавством, даним Статутом.

1.3.  Учнівський Сенат взаємодіє з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, які дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з батьками дітей та підлітків.

1.4. Учнівський Сенат працює на базі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №98» Дніпровської міської ради.

1.5. Місце знаходження учнівський Сенату: м.Дніпро, Самарський район, вул..Космонавтів, 7а, тел.728-30-23.

 

2. Мета і завдання

2.1. Метою учнівського Сенату є:

 

2.1.1.       Активізація процесу діяльності органів учнівський Сенату на рівні  школи, участь молоді в прийнятті рішень.

2.1.2.       Захист прав та інтересів дітей на різних рівнях.

2.1.3.       Всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

2.1.4.       Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень.

2.1.5.       Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників УС та реалізація спільних проектів.

 

2.2.             Завданнями учнівського Сенату є:

 

2.2.1.       Об’єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей.

2.2.2.       Якнайширше залучення дітей та молоді в організації свого життя та діяльності.

2.2.3.       Формування навичок самоврядування соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі громадської діяльності.

2.2.4.       Сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню молоді.

2.2.5.       Розвиток власного „Я” кожної дитини, допомога молоді знайти себе в колективі, самовизначитись.

   

2.3.             Для здійснення мети і завдань, визначених статутом,

учнівський Сенат:

 

2.3.1.           Здійснює інформування дітей та молоді про їхні права та свободи відповідно до Конвенції ООН про права дитини та чинного законодавства України.

2.3.2.           Проводить соціологічні дослідження і опитування серед дітей школи стосовно нововведень у роботі самоврядування.

2.3.3.           Складає та реалізовує різноманітні програми і проекти для дітей та підлітків.

2.3.4.           Організовує та проводить масові заходи, тренінги.

 

3. Члени учнівського Сенату.

Їх права та обов’язки.

 

3.1. Учнівський Сенат складається із департаментів.

3.1.1. До департаментів входять діти  обрані на шкільних  виборах.

3.2. Сенатор департаменту має право:

3.2.1. На захист своїх прав та законних  інтересів.

3.2.2. Брати участь у діяльності УС, обрати, бути обраним на керівні посади.

3.2.3. Вносити свої пропозиції, рекомендації під час прийняття  будь яких рішень.

3.2.4. Брати участь у всіх масових заходах, які організовує УС.

3.2.5. Вийти зі складу департаменту за власним бажанням.

3.2.6. За результатами голосування у своїй організації бути обраним повторно ще на 1 строк.

3.3. Сенатор втрачає свої повноваження у разі:

3.3.1. Закінчення терміну повноважень.

3.3.2. За власним бажанням.

3.3.3. За аморальну поведінку, що не відповідає званню „Сенатор”

3.3.4. У разі пропусків без поважних причин конгресів УС.

 

4.Керівні та робочі органи.

4.1. Конгрес учнівського Сенату

4.2. Сенатори 5-11 класних колективів.

4.3. Департамент 1-4 класів «Країна дитинства».

 

5. Конгреси учнівського Сенату.

5.1. Конгреси УС проходить один раз у два тижня.

5.2. Конгреси УС проводить консул УС.

5.3. Конгрес УС приймає рішення, затверджує чи виносить зміни до Статуту, плану роботи.

5.4. Заслуховує звіти консула, сенаторів департаментів, секретарів.

5.5. Може висловити недовіру консулу, сенаторам, пропонувати їхню відставку.

5.6. Визначає кількість департаментів.

   

6. Департаменти учнівського Сенату:

 

6.1. Науково-технічного розвитку.

6.2. Безпеки життєдіяльності.

6.3. Всебічного розвитку особистості.

6.4. Інформування та зв’язку.

6.5. Консульський відділ.

6.6. Конгреси департаментів ведуть сенатори чи їх заступники.

6.7. До кожного департаменту входить 3-5 членів.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Припинення діяльності учнівського Сенату здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації УС за рішенням засідання рад не менше 2/3 її членів.