Підручники для школи
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Соціальна служба школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булінг серед підлітків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологічний та соціальний супровід всіх учасників навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання

 

Соціально-педагогічний супровід базується на створенні сприятливих умов для взаємодії учнів з соціальним середовищем із метою попередження виникнення або усунення вже існуючих дестабілізуючих факторів та формування стійкості до ситуацій дезадаптації.

 

Алгоритм діяльності соціального педагога, в умовах інклюзивної освіти містить:

1. Ознайомлення з особовою справою дитини, історією та особливістю протікання захворювання.

2. Бесіду з дитиною та її батьками з метою визначення рівня можливостей дитини (самообслуговування, спілкування, пізнавальні можливості, самоконтроль поведінки, емоційно-вольової сфери тощо).

3. Оцінювання освітнього середовища, визначення його відповідності до потреб і можливостей дитини.

4. Вивчення індивідуальних особливостей та психічного розвитку дитини.

5. Проведення психолого-педагогічного консиліуму з метою розробки індивідуальної програми розвитку.

6. Проведення зустрічі з батьками і учнями класу (школи) та педагогами з метою формування їх психологічної готовності до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами.

7. Проведення психокорекційної роботи з метою розвитку потенційних можливостей дитини та формування особистості.

8. Відстежування соціально-психологічного клімату в колективі.

9. Сприяння соціальній інтеграції дитини: залучення до позакласної і позашкільної діяльності.

10. Моніторинг рівня адаптованості й інтегрованості до відповідних програм та планів.

Пріоритетними  напрямки роботи 

- Здійснення соціально-педагогічного патронажу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- Представництво та  захист  прав учнів на всіх рівнях як забезпечення функції соціальної допомоги та захисту.

- Здійснення посередництва між освітніми установами, сім'єю  та організація їх взаємодії.

- Формування готовності учнів до професійного самовизначення та життєвої самореалізації (заняття з елементами тренінгу «Створення умов для формування соціальної компетентності учнів»; «Особливості професійного зростання»; «Підготовка учнів до свідомого вибору професії»);

- Превентивна робота щодо   профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, ВІЛ/СНІДу в закладі;

- Робота з учнями «групи ризику» (психологічна діагностика важковиховуваності, корекція неадекватної поведінки підлітків,  соціально-педагогічний патронаж), профілактика правопорушень, запобігання будь-яких проявів насильства серед усіх учасниківнавчально-виховного процесу;

- Профілактика дезадаптації учнів, які стикаються з труднощами у навчанні, спілкуванні;

- Cоціально-педагогічна допомога обдарованим учням;

- Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами (інформаційно-роз’яснювальний тиждень щодо інклюзивного навчання «Рівний-рівному» );

- Надавання соціально-педагогічної допомоги учням постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам -загиблих в ході АТО.

 

 

 

 

 

 

 

Я та  мій дружній клас. Що для мене означає дружба?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побажання про школу твоєї мрії                                                                          Так просто бути щасливим!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини

Функції роботи:


 • Діагностична: вивчення особливостей діяльності та розвитку учнів, визначення рівня знань про вплив на організм шкідливих звичок, дослідження спрямованості впливу колективу, мікросередовища, сімейного виховання тощо.
   
 • Прогностична: прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації.
   
 • Консультативна: рекомендації учням, батькам, вчителям, молодіжним об'єднанням з питань розв'язання конфліктів та проблемних ситуацій. 
   
 • Захисна: захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних інстанціях.
   
 • Профілактична: запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда здорового способу життя.
   
 • Організаційна: координація взаємодії всіх суб'єктів виховання, сприяння участі дітей у науковій, технічній, художній творчості.

  А також:
   
 • Переконує учнів у доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя;
   
 •  Сприяє запобіганню негативним явищам в учнівському середовищі;
   
 • Здійснює соціально-педагогічний супровід навчальио-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищенних категорій дітей;
   
 • Сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;
   
 • Забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах дітей, міліції, суді тощо);
   
 • Координує діяльність й взаємодію всіх суб'єктів соціального виховання;
   
 • Сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків;
   
 • Веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами роботи в навчальному закладі;
   
 •  Бере участь у роботі педагогічної ради школи,нарадах, які проводяться адміністрацією шк

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Соціальна служба школи

 

 

У школі створені належні умови для навчання і виховання дітей пільгового контингенту.

           Соціальною службою школи постійно надається психологічна допомога сім'ям де виховуються діти пільгових категорій. Проводяться бесіди та консультації з батьками, діагностична робота з дітьми, щодо виявлення індивідуальних особливостей дітей пільгових категорій та надання їм посильної допомоги.

 

Соціальний педагог, класний керівник разом із представниками батьківського комітету здійснюють контроль за утриманням та вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , обстежують їхні побутові та житлові умови, складають відповідні акти.

 

Згідно річного плану школи, плану заступника директора з виховної роботи, індивідуального плану соціального педагога на початку навчального року виявляються учні з сімей,які опинились у складних життєвих обставинах. Поновлюються списки по школі. Надається з боку школи та батьківських комітетів відповідна допомога. Налагоджена систематична перевірка умов проживання та виховання в цих сім'ях неповнолітніх. Здійснюється соціальний супровід та надання комплексної соціальної допомоги.

 

        Соціальним педагогом, практичним психологом надаються консультації та допомога батькам та особам, що їх замінюють щодо отримання необхідних документів для отримання матеріальної допомоги.

              Адміністрація школи, класні керівники та батьківські комітети класів приділяють належну увагу дітям пільгових категорій та допомагають у вирішенні соціальних проблем.