Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ДПА - 2017

 

                                                   

ДПА-2017

 

                                                

Державна підсумкова атестація з математики 9 клас

2016-2017 н.р.

 

    У першій частині атестаційної роботи пропонується 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді (8 завдань з алгебри і 4 завдання з геометрії). Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки один є правильний.  Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера,  якою позначена правильна відповідь (зразок бланка і правила його заповнення наведено в кінці книги). При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір.

    Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку №№ 1.1-1.12 оцінюється одним балом.

      Друга частина атестаційної роботи складається з 6 завдань (4 завдання з алгебри і 2 завдання з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильно відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

     Правильне розвязання кожного із завдань №№ 2.1-2.6 цього блоку оцінюється двома балами.

    Третя частина атестаційної роботи складається з 4 завдань (3 завдання з алгебри і 1 завдання з геометрії), четверта частина – з 3 завдань (2завдання з алгебри і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої та четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розвязування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої та четвертої частин оцінює вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань. Правильно розвязання кожного із завдань №№ 3.1-3.4 третьої частини оцінюється чотирма балами.

 

     Завдання третьої частини атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хв для учнів загальноосвітніх класів.

     Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.

     Систему нарахування балів за правильно виконане завдання для оцінювання робіт учнів загальноосвітніх класів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

 

 

 

Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1 – 1.12

по 1 балу

12 балів

2.1 – 2.6

по 2 бали

12 балів

3.1 – 3.4

по 4 бали

16 балів

Усього балів

40 балів

 

Відповідність кількості набраних балів учнем загальноосвітнього класу оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів наведено у таблиці 2.

 Таблиця 2.

 

Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-9

4

10-12

5

13-16

6

17-20

7

21-24

8

25-28

9

29-32

10

33-36

11

37-40

12

 

Якщо у бланку відповідей вказана правильна відповідь до завдання першої чи другої частини , то за це нараховується 1 чи 2 бали відповідно до таблиці 1. Якщо вказана відповідь є неправильною , то бали за таке завдання не нараховуються. У деяких випадках за часткове виконання завдання другої частини нараховується 1 бал ( наприклад , якщо знайдено правильно один з двох розв’язків системи рівнянь, одна з мір центральної тенденції  вибірки тощо).

Якщо учень вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із завдань першої чи другої частини, то він має це зробити у спеціально відведеній для цього частині бланку. Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо ж виправлення зроблено в основній частині бланку відповідей, то бали за таке завдання не нараховуються.

      Формулювання завдань третьої і четвертої частин учні не переписують, а вказують тільки номер завдання. Виправлення і закреслювання в оформленні розв’язування завдань третьої і четвертої частин, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження оцінки.

 

 

 

 

 

 

  НАКАЗ 

 

         16.03.2017 р.                                                                     №  237

 

Про організацію проведення ДПА

учнів у системі загальної

середньої освіти

 

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 « Про внесення змін до наказу Міністерства освіти та науки  України від 20 жовтня 2016 року № 1272 , Листа МОН освіти та науки України від 13.03.20173 1/9-149» Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» та Листа Дніпровської міської ради департаменту гуманітарної політики управління освіти від 14.03.2017

 № 7/839, з метою організованого проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації згідно рішення педагогічної ради школи

- в школі І ступеня (4-ті класи) - з 11 по 18 травня з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики;

- в школі ІІ ступеня (9-ті класи) - з 30 травня по 6 червня з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу – Історія  України. Всесвітня Історія ;

- в школі ІІІ ступеня (11-А клас) - з трьох предметів обов’язково для всіх випускників: 23 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання - з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); 31 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання  з математики або 02 червня  у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у формі ЗНО; до 16 червня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання – предмет за вибором учня.

 

2. Заступнику директора з НВР Ю.В. Буцькій:

 

2.1. Ознайомити вчителів-предметників Ж.Д.Мєшкову,Т.І.Ступак, В.О.Бібко, В.І.Ланіну, Н.І.Літвінову, Д.Ю.Кобеляцьку та Є.Г.Литовченко з орієнтовними вимогами до проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2016-2017 навчальному році.

 

2.2. Надати для погодження в Управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР 

                                                                                       до 05.04.2017 року:

- склад державних атестаційних комісій (4, 9-ті класи), затверджений наказом школи;

- копію розкладу ДПА, затвердженого наказом школи;

 

2.3.Копії документів на звільнення від державної підсумкової атестації у порядку, визначеному Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за

№ 157/26602.

 

3.Вчителям-предметникам Ж.Д.Мєшковій,Т.І.Ступак, В.О.Бібко, В.І.Ланіній, Н.І.Літвіновій, Д.Ю.Кобеляцькій та Є.Г.Литовченко. підготувати навчальні матеріали відповідно до переліку предметів для проведення державної підсумкової атестації та затвердити їх на засіданнях відповідних методичних об’єднань школи.

                                                                                              до 15.04.2017 року

 

4. Класному керівнику 11-А класу О.М. Олійнику:

 

4.1.Провести відповідну роботу з батьками та учнями 11-А класу щодо своєчасного прибуття випускників до пунктів проведення ЗНО.

 

4.2. Провести інструктаж щодо проведення ЗНО–ДПА з української мови, історії України, математики в пунктах проведення ЗНО.

 

5. Класним керівникам 9-х класів Ж.Д. Мєшковій та В.О. Бібко:

 

5.1. Провести відповідну роботу з батьками та інструктаж з учнями щодо необхідності своєчасного прибуття до школи відповідно до затвердженого розкладу державної підсумкової атестації.

 

6. Практичному психологу школи Є.О.Глущенко надати психологічну допомогу учням, які цього потребують,  4, 9, 11-х класів під час підготовки до державної підсумкової атестації.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора

з НВР Ю.В. Буцьку

 

Директор КЗО « СЗШ № 98»ДМР                                   О.В. Бакіна

 

 

З наказом ознайомлені:

Ю.В. Буцька

Є.О.Глущенко

О.М. Олійник

Ж.Д.Мєшкова

Т.І.Ступак

В.О.Бібко

В.І.Ланіна

Н.І.Літвінова

Д.Ю.Кобеляцька

Є.Г.Литовченко

                                                     НАКАЗ 

 

    16.03. 2017 р.                                                                          238

 

 

 

Про затвердження розкладу ДПА

 в 4, 9-х класах та складу

державних атестаційних комісій

для проведення ДПА

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 « Про внесення змін до наказу Міністерства освіти та науки  України від 20 жовтня 2016 року № 1272, Листа МОН освіти та науки України від 13.03.20173 1/9-149» Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» та Листа Дніпровської міської ради департаменту гуманітарної політики управління освіти від 14.03.2017

 № 7/839, з метою організованого проведення державної підсумкової атестації

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Згідно рішення педагогічної ради школи затвердити розклади проведення державної підсумкової атестації учнів:

·        4-х класів за курс початкової  загальної середньої освіти (додаток 1);

·        9-х класів за курс базової загальної середньої освіти (додаток 2);

 

2. Створити та затвердити склад державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9-х класів,(додаток 3,4).

 

3. Затвердити завдання для проведення ДПА:

·               Для 4-х класів з української мови, літературного читання та       

  математики;

·               Для 9-х класів з української мови, математики та історії України. Всесвітньої історії.

 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ю.В. Буцькій :

 

4.1           . Погодити склад державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів  4, 9-х класів в Управлінні освіти  департаменту гуманітарної політики ДМР 

                                                                                   до 05.04.2017 року.

4.2            Довести до відома педагогічних працівників, учнів та їх батьків розклад проведення ДПА.

4.3            Ознайомити членів державних атестаційних комісій з нормативно-правими документами щодо попередження порушень під час організації та проведення ДПА.

4.4            Оформити інформаційні стенди щодо державної підсумкової атестації з інформацією для учнів та батьків

                                                                                    до  15.04.2017 року.     

 

5.Відповідальній за шкільний сайт Н.В. Черняєвій  розмістити цей наказ на офіційному сайті школи

                                                                                                  до 15.04.2017 року.

                                                                                                          

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

      

 

Директор КЗО « СЗШ № 98»  ДМР                                             О.В. Бакіна

 

З наказом ознайомлені:

Ю.В. Буцька

Н.В. Черняєва

Ж.Д.Мєшкова

Т.І.Ступак

В.О.Бібко

В.І.Ланіна

Н.І.Літвінова

Д.Ю.Кобеляцька

Є.Г.Литовченко

 

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    

 

            Р О З К Л А Д

 

 

             Державної підсумкової атестації  учнів 4-х класів за курс початкової загальної середньої освіти

         Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа№98»Дніпровської міської ради

 

 

 

Число

Клас

Час

Який предмет

Кабінет

Склад  комісії

травня

 

 

(диктант)

 

Учитель:        Ніколенко А.О.

Член комісії:  Літвінова Н.І.

 

11

травня

4-А

9. 30

Українська мова

 

№ 16

Голова:            Ю.В. Буцька

Учитель:        Є.Г. Литовченко

 

11

травня

4-Б

9. 30

Українська мова

 

№ 18

Голова:            Ю.В. Буцька  

Учитель:        Д.Ю. Кобеляцька

 

 

 

 

 

 

 

16

травня

4-А

9. 30

Читання

 

№ 16

Голова:             Ю.В. Буцька

Учитель:         Є.Г. Литовченко

 

 

 

16

травня

4-Б

9. 30

Читання

 

№ 18

Голова:             Ю.В. Буцька   

Учитель:         Д.Ю. Кобеляцька

    

                        18

травня

4-А

9. 30

Математика

№ 16

Голова:             Ю.В. Буцька         

Учитель:         Є.Г. Литовченко

 

18

травня

4-Б

9. 30

Математика

№ 18

Голова:             Ю.В. Буцька         

Учитель:        Д.Ю. Кобеляцька

    

                                                                                       

            

 

 

 

Р О З К Л А Д

                   Державної підсумкової атестації  учнів 9-х класів за курс базової загальної середньої освіти

  Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №98»Дніпровської міської ради

            2016-2017 навчальний рік

Число

Клас

Час

Який предмет

Кабінет

Склад  комісії

травня

 

 

(диктант)

 

Учитель:        Ніколенко А.О.

Член комісії:  Літвінова Н.І.

 

30

травня

 

 

9-А

9.00

Українська мова

(диктант)

    Рекреація

   ІІІ поверху

Голова:           О.В.  Бакіна

Учитель:        В.О.Бібко

Член комісії:  Н.І Літвінова.

 

9-Б

9 .00

Українська мова

(диктант)

    Рекреація

   ІІ поверху

Голова:           О.В.  Бакіна

Учитель:        В.І  Ланіна В.І

Член комісії:  Л.М. Саннікова

 

 

 

 

 

 

1

червня

 

9-А

9 .00

Математика

(інтегрована письмова робота)

     Каб №.26

Голова:           О.В.  Бакіна

Учитель:        Ж.Д.Мєшкова

Член комісії:  Л.І. Тимошенко.

 

9-Б

9 .00

      Історія України.

    Всесвітня історія

  Каб. № 33

Голова:            О.В.Бакіна

Учитель:       Т.І  Ступак

Член комісії:  М.О. Демченко

 

 

6

червня

 

9-А

9.00

    Історія України.

  Всесвітня історія

Каб. № 33

Голова:            О.В.Бакіна

Учитель:       Т.І  Ступак

Член комісії:  М.О. Демченко

 

 

9-Б

9 .00

Математика

(інтегрована письмова робота)

Каб №.26

Голова:           О.В.  Бакіна

Учитель:        Ж.Д.Мєшкова

Член комісії:  Л.І. Тимошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СКЛАД

 державної  атестаційної  комісії  у 4-х класах

               Комунального  закладу  освіти «Середня загальноосвітня  школа №98» Дніпровської  міської  ради

2016-2017 навчальний рік

 

Предмет

Клас

Голова

комісії

Прізвище,

ім’я по батькові

учителя

Члени

Державної

підсумкової

атестації

Який предмет

викладає

Який

ВНЗ

закінчив

Фах за освітою

1

Українська

 мова

 

4-А

Буцька

Юлія Володимирівна

 

 

 Інформатика

Бердянський

педінститут,1998р.,

        АР №10327142

Початкове навчання

 

                Літературне

читання

 

Литовченко   

   Євгенія Григорівна

 

Початкові класи

ДДУ, 1974р.,

Я-926498

Математика

 

Математика

 

 

Бондаренко Олена Костянтинівна

Початкові класи

Нікопольське педагогічне училище, 1979 р.,

ВТ-І № 101216

Початкове навчання

2

Українська

 мова

 

4-Б

Буцька

Юлія Володимирівна

 

 

 Інформатика

Бердянський

педінститут,1998р.,

        АР №10327142

Початкове навчання

 

  Літературне

читання

 

Кобеляцька Дар’я Юріївна

 

 

Початкові класи

ДДУ,2006р,.

       НР  № 33828095

Українська мова та література

 

Математика

 

 

Фещенко

Лілія Дмитрівна

Початкові класи

Бердянський

педінститут,1995р.,

КБ  № 008902

Початкове навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ДПА-2017

 

 

Основною проблемою всіх підлітків, якінаразізакінчуютьдесятийклас, є випуск та сдача випускнихекзаменівнаступного року. Щобзаздалегідьпочатиготуватись до сдачіпредметів, треба знати весь перелікекзаменів та план Міністерстваосвітистосовноформипроведенняцихвипускнихіспитів. Структура освітивжекотрийрікнабуваєзмін, приводячись у все більшувідповідність до структуриєвропейськоїосвіти. Саме тому урядовцямздалосьдоречнимвідійтивідстандартної, щерадянської, формиздачіекзаменів, яка була, безперечно, трохиумовною і давала великувірогідністьпохибки. Тепер, за планом Українського центру по оцінюваннюрівняосвіти, випускники по всійтериторіїУкраїниздаватимуть ДПА в 2017 роцібезпосередньо у формі ЗНО.

Доречністьтакоїформиіспитів не викликаєпитань: одночасно ми і усуваємовірогідністьзаниженнячизавищеннябалів через упередженеставленнявчителів, і маємозмогуперевіритидійснийрівеньзнань у скороченійформі, спрощуючи та уніфікуючипроведенняіспитів на всійтериторіїкраїни. Крім того, випускникиготуються до іспитів по матеріалам, які кожного року виробляються наново, обновлюючисьзгідно з удосконаленоюпрограмою. Тобто, перевірканайсвіжішихзнань, яким буде ДПА в 2017 році, буде проведена з урахуваннямсучаснихвідкриттів та розробкиновихпластів науки.

 

 

СТРАТЕГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДПА

Станом на двітисячіп’ятнадцятийрікукраїнський центр з оцінюванняякостіосвітивніспропозиціюстосовно того, щобвсі, хтозакінчуєнавчання у шкоі, складалидержавнупідсумковуатестацію у вигляді та за прикладом зовнішньогооцінювання з трьохобов’язковихпредметів. Такожце мало стосуватись тих, хтоплануєвсупати на середнюосвіту до навчальнихзакладівпершого та другого рівняакредитації. Усіобов’язковіпредмети для сдачі ДПА в 2017 роцізалишутьсянезмінними, і так само, як і раніше, складатимуться з трьохпредметів, один з яких буде вибірним.

 

§  Українськамова;

§  Іноземнамова (англійська в приоритеті, протеможлива і французькаабонімецька, в залежностівідспеціалізаціїнавчальногокласу);

§  ІсторіяУкраїниабо математика.

Очевидно, щоостанній пункт передбачений для тих класів, якімаютьгуманітарнийаботехнічнийуклін. Відповідно, гуманітарні та профільнілінгвистичнікласибудутьздаватиісторіюУкраїни в ДПА 2017, а технічнікласимають право віддатиперевагуматематиці. У перелікпитань з математики будутьвключеніпунктистосовноалгебри та геометрії за всі роки навчання у школі.

Якщовипускнику буде треба здавати за вимогамиспеціальності, на яку вінбажаєвступити у вищийнавчальний заклад, іншіпредмети ЗНО, то вінматиметакуможливість, при чомускладатиіспит у школі з цихпредметів не вимагається і не буде необхідним. На питання про те, чибудутьвикористовуватися тести для ЗНО в 2017 році, відповідьдав директор центру оцінюванняякостіосвіти, затвердивши, що для ДПА будутьствореніспеціальнідвохрівневі за складністю тести за моделлю та за використаннямматеріалу з ЗНО. Така структура буде перш за все стосуватись предмету українськоїмови та літератури і математики, оскількиціпредмети є найважливішими у всьомуперелікуекзаменів за думкою центру контролю за якістюосвіти.

 

 

В перспективі, така система буде введена на постійнійоснові, якщодоведесвоюкорисність. Декількаостанніхроківвструктуріосвітибулицілком і повністюприсвяченіреформуванню, оскільки та система, щодісталась нам у спадоквідсоціалістичногоминулого, показала свою несамостійність у сучасномусвіті, хоча б тому, щоукраїнськаосвіта не маєвеликої ваги за кордоном, і нашіфахівці не вважаються там фахівцями. Залишаєтьсясподіватись, щозавдякивнесеннюпостійнихзмін у освітніпрограми, українськимфахівцямвдастьсядосягнутирівняєвропейськоїосвіти і отримативизнанняусьогосвіту.