Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Правила прийому до КЗО «СЗШ №98» ДМР

Абетка батьків майбутніх першокласників

 

Як відбуватиметься набір першокласників на навчання на 2023/2024 навчальний рік?

 

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу?

Порядок  зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти та науки України від  16.04.2017 № 367

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/05/10/1_nakaz_367.pdf

Наказ Міністерства освіти та науки України від   28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу  в умовах  воєнного стану в Україні»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ta-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

Рішення  виконкому міської ради від 22.06.2021 № 647 «Про закріплення території обслуговування за комунальними закладами загальної середньої освіти Дніпровської міської ради» (зі змінами, внесеними  рішенням виконкому міської ради від 04.02.2022 № 227)

https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/teritoriya_obslugovuvannya.pdf

 

 

 

 

 

Яким чином можна подати заяву для зарахування  дитини до 1 класу ?

 

Подати документи для зарахування дитини до   до 1 класу на 2022-2023 навчальний рік  можливо   в школі  або на порталі «Електронна реєстрація».

Зарахування дітей вимушених переселенців відповідно до заяв (у тому числі сканованих копій чи фотокопій) одного з батьків, опікунів, інших законних представників, родичів, що подається наочно, факсом, електронною поштою, іншим засобом зв’язку чи у  будь-який спосіб(за вибором заявника).

 

Які необхідні документи для зарахування до 1 класу?

 

-заява про зарахування

 -копію свідоцтва про народження дитини та оригінал

оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичногоогляду»затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089

«Карту профілактичних щеплень» за формою № 063/о

- у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку ІРЦ про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

 

 

Чи необхідна присутність дитини при подачі документів до 1 класу?

 

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.

 

Який перспективний план набору до 1-х класів  на 2022/2023 навчального року у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 98 Дніпровської міської ради ?

 

У 2022/2023 навчальному році  КЗО «СЗШ № 98» ДМР планує  набрати шість  перших класів.  На майбутніх першокласників чекатимуть досвідчені вчителі:

 

 

1-А клас «Інтелект України»

Фещенко Лілія Дмитрівна

1-Б клас

Корженевич Тамара Яківна

1-В клас

Логвінова Альона Сергіївна


Хто має право першочергового зарахування до 1 класу?

 

Першочергово до 1 класу зараховуються діти:

місце проживання яких, чи одного з батьків, на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально

які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі

які є дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).

 

Яким документом підтверджується місце  проживання дитини на території обслуговування закладу?

 

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

* паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників

довідка про реєстрацію місця проживання особи(дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

* документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

* рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

* документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

акт обстеження умов проживання(за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісники України, 2008 р.,  № 76, ст. 2561);

* Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

 

Яким документом підтверджується належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами?

 

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну  психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.

 

Хто визначає і закріплює за закладами освіти територію їх обслуговування?

 

Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» територію обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти закріплюють районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.

 

Як дізнатися, за яким закладом освіти  закріплений будинок, де проживає дитина?

 

Інформацію можна знайти на освітній карті міста