Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Інформація для батьків

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитуєте-відповідаємо:

 

 

 

Як має бути організовано дистанційне навчання?

В межах організації дистанційного навчання заклад освіти:  

 • визначив форми організації освітнього процесу під час дистанційного навчання (навчальні заняття, консультації, вебінари, онлайн форуми, віртуальні екскурсії тощо);
 • обрав та схвалив конкретні електронні освітні платформи, онлайн сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання.
 • педагогічні працівники обирали форми, методи і засоби дистанційного навчання, визначають, у синхронному чи асинхронному режимі проводити конкретне навчальне заняття. 
 • Під час дистанційного навчання буде  забезпечуватися регулярна взаємодія вчителя з учнями та батьками. 

 

Яку  участь приймають батьки в процесі організації навчання в дистанційному режимі ?

·       Під час дистанційного навчання батьки повинні:

·       сприяти виконанню дитиною освітньої та навчальних програм,

·       досягненню передбачених ними результатів навчання,

·       реалізації індивідуальної освітньої траєкторії,

·       дбати про фізичне та психічне здоров’я дітей,

·       формувати у них навички здорового способу життя,

·       сприяти дотриманню учнями академічної доброчесності.

 

Що таке асинхронний і синхронний режим навчання?

 

Асинхронний режим – це коли взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання здійснюється із затримкою в часі. При чому застосовуються інтерактивні освітні платформи, електронна пошта, форуми, соціальні мережі тощо. Для організації навчання в асинхронному режимі вчитель надає учням для опрацювання різноманітні навчальні матеріали (відео та аудіо, презентації, віртуальні музеї та бібліотеки тощо) та завдання для перевірки і оцінювання знань.  Учні вивчають та виконують  завдання у зручний для себе час, у власному темпі та комунікують із вчителем різними способами.

 

Синхронний режим – це взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції. Інакше кажучи, це безпосередня взаємодія вчителя та учнів у режимі реального часу під час відеозв’язку – «прямий ефір». Учні бачать і чують свого педагога й можуть одразу поставити запитання, коли щось незрозуміло. Зазвичай – це онлайн уроки.

Нагадуємо, що не менше 30% навчального часу організовується в синхронному режимі.

 Чи повинен вчитель проводити онлайн-уроки? 

Так, це обов’язок вчителя. Дистанційне навчання запроваджене наказом по закладу освіти, де  визначені його складові  та передбачені як синхронний, так і асинхронний режим проведення занять. 

У синхронному режимі організовується не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу, решта навчального часу організовується в асинхронному режимі . У результаті, з одного боку, учні зможуть дотримуватися більш-менш звичного для них розкладу, а з іншого — не будуть перевантажені онлайн-присутністю.

 

Якою має бути тривалість онлайн-уроків?

Існують певні вимоги, скільки часу діти різного віку можуть безперервно працювати з технічними засобами під час уроку, щоб не завдавати шкоди здоров’ю. Ці вимоги сформульовані, зокрема, у новому Санітарному регламенті:

 1–2 класів — 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 — по 20 хвилин;

3–4 класів — 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 — по 30 хвилин, або 4 — по 20 хвилин;

5–6 класів — 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 — по 35 хвилин, або 4 — по 25 хвилин;

7–9 класів — 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 — по 40 хвилин, або 4 — по 30 хвилин, або 5 — по 25 хвилин;

10–11 класів — 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 — по 35 хвилин, або 5 — по 30 хвилин, або 6 — по 25 хвилин.

Також під час онлайн уроку, коли діти нерухомо сидять біля екрана, вчитель має не забувати про чергування розумової активності з фізичною, пропонуючи учням руханки та ігри, проводячи гімнастику для очей.

 

На яких платформах (сервісах) має організовуватися дистанційне навчання?

Педагоги щколи організують для вас дистанційне навчання на шкільній платформі Google Classroom.Освітній проєкт. Всеукраїнська школа онлайн.

 

 Як будуть оцінювати учнів під час дистанційного навчання? 

Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно, в синхронному або асинхронному режимі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, відеоконференцзв’язку та має здійснюватися з дотриманням вимог академічної Результати оцінювання фіксуються у класних журналах. 

Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти. Заклад освіти має право визначити власні підходи до контролю та оцінювання результатів навчання учнів, а також визначити терміни проведення та оцінювання підсумкових контрольних робіт для учнів, які не мали технічної змоги пройти онлайн-навчання та оцінювання.

 

Як отримати інформацію про успішність учня під час дистанційного навчання?

Перш за все батькам варто поговорити зі своєю дитиною. Запитайте, чи перевіряє та виставляє вчитель оцінки за виконані роботи. Попросіть дитину зайти на  Google Classroom і показати, які оцінки та коментарі залишав педагог.

 

Яка специфіка дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами?

         Під час дистанційного навчання учнів із особливими освітніми потребами враховується індивідуальна програма розвитку. Освітній процес під час дистанційного навчання осіб з особливими освітніми потребами забезпечується за участі асистента вчителя та/або асистента учня, проводяться додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття з урахуванням індивідуальної програми розвитку.

      Якщо учні з особливими освітніми потребами через стан здоров’я, відсутність або обмежений доступ до Інтернету, технічних засобів навчання не можуть взяти участь у синхронному режимі – використовувати доступні засоби комунікації: телефонний, поштовий зв’язок тощо.

     Якщо під час надзвичайних обставин для осіб з особливими освітніми потребами, зважаючи на порушення або інші особливості їх розвитку, не може бути проведене оцінювання результатів навчання з використанням технологій дистанційного навчання, таке оцінювання може здійснюватися очно після завершення/послаблення карантинних обмежень.

 

У сім’ї відсутній ноутбук (сучасний телефон) та/або швидкісний інтернет. Як має здійснюватися дистанційне навчання?

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу або обмежений доступ до мережі Інтернет та/або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв’язок тощо).

 

Чи можна учню записувати онлайн урок із вчителькою?

Асинхронний режим навчання передбачає, що вчитель може записати онлайн урок та надавати його учням для опрацювання. Якщо учень бажає записати онлайн урок, він має попередити про це вчителя. 

 

Чим дистанційне  навчання  відрізняється від сімейного навчання та екстернату?

Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій .

 

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.Тобто в сімейній формі здобуття освіти саме батьки організовують освітній процес дитини та несуть відповідальність за здобуття дитиною освіти й рівень її знань.

 

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.Тобто учень вивчає всю програму самостійно, звільняючись від шкільних занять, але зобов’язаний підтверджувати рівень своїх знань на певному рівні освіти.

 

Дитині важко навчатися дистанційно, не сприймає інформацію, губиться увага. Що робити?

Дистанційне навчання є викликом як для тих, хто навчає, так і для учнів. Тривале перебування перед екранами гаджетів підвищує втому та розфокусовує увагу, адже така діяльність не властива дитячому віку. Тому втрата уважності під час уроку може бути нормою.

Під час дистанційного навчання дитини батькам насамперед потрібно розуміти, що дитина може не мати жодних проблем з увагою, а просто перевтомлюватися від онлайн уроків, самостійного опрацювання матеріалу та постійної роботи з гаджетами. Тому цю проблему варто розв’язувати за допомогою організаційних рішень. 

Ми підготували для вас декілька порад про те, як допомогти дитині організувати навчальний процес вдома:

·       Плануйте день та слідкуйте за дотриманням режиму дня. Роздрукуйте  розклад занять, щоб він був у дитини перед очима.

·       Оберіть разом з учнем одяг для навчання,  так званий, «дрес-код», який  допоможе дитині «увійти в роль учня»та зосередитися  на роботі.

·       Організуйте робоче місце. Воно має гарно освітлюватися (за можливості – денним світлом), бути зручним та обладнаним необхідною технікою.

·       Чергуйте періоди навчання та відпочинку. Зауважте, ми звикли відпочивати з використанням гаджетів, проте під час дистанційного навчання такий відпочинок не є зміною діяльності: очі не відпочивають від монітору, а мозок від обробки інформації.

·       Пам’ятайте про необхідність фізичної активності. Прогулянки на свіжому повітрі, танці та руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки дитини.

·       Розробіть систему заохочень.  Складіть разом зі своєю дитиною своєрідний чек-ліст заохочень за успіхи у навчанні. Не радимо мотивувати учня фінансовими винагородами. Краще мотивувати враженнями: переглядом кіно вдома, читанням книг, прогулянками до парку, відвідинами ковзанки тощо. Такий чек-ліст можна намалювати чи створити у графічному редакторі та повісити у робочому куточку. 

·       Ще однією формою підтримки мотивації дитини до навчання є постійна фіксація успіхів у навчанні. Наприклад, учень отримав високу оцінку за домашнє завдання, уважно вислухав нову тему від вчительки чи прочитав параграф із новим матеріалом: це треба обов’язково відзначити, створюючи своєрідний «шлях до успіху». Таке відстеження батьками дитячих успіхів допоможе дитині відчувати свій прогрес та прагнути більшого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ УЧНІ ТА БАТЬКИ!

 

Новий 2022 - 2023 навчальний рік у всіх школах України розпочнеться з 1 вересня! 

До вашого відома нижче наведено перелік правил та нововведень, що запроваджено у нашому закладі освіти відповідно до Постанови головного державного санітарного лікаря України №9 від 26.08.2021.

1. Температурний скрінінг викладачів та персоналу закладу освіти проводиться щодня перед початком роботи.

2. Відкриття центрального та двох бокових входів для запобігання скупченню людей.

3. Доступ батьків та сторонніх осіб до закладу освіти обмежений.

4. Перебування здобувачів освіти та персоналу у масках під час пересування закладом освіти, окрім учнів початкової школи.

5. Пересування закладом освіти за вказівниками на підлозі для забезпечення розгалуження потоків і соціального дистанціювання

6. Проведення уроків фізкультури, природознавства та інших на свіжому повітрі за теплої погоди, якщо це дозволяє навчальна програма.

7. Учні з ознаками ГРВІ та підвищеною температурою тіла ізолюються у медичному кабінеті до приїзду батьків з подальшим направлення до дому або медичного закладу.

8. Обладнання туалетів засобами для миття та дизенфекції рук, а також оснащено місця утилізації засобів індивідуального захисту.

9. Харчування у їдальні організовано за графіком для кожної паралелі з обмеженням кількості дітей за одним столом.

10. Провітрювання навчальних кабінетів на перервах та прибирання і дизенфекція приміщень після закінчення навчання.

11. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби у здобувачів освіти, усі інші учні цієї групи (класу) потребують самоізоляції з організацією дистанційної форми навчання на цей період.

 

 

 

 

На наступний 2020-2021 навчальний рік школа планує три 5-их класи та один 10-ий ,учні якого будуть навчатися за філологічним профілем

 

 

Шановні батьки!

         Ми наближаємося до завершення 2019-2020 навчального року. Цей навчальний рік, безумовно, увійде у підручники історії. У надзвичайних умовах жорстких карантинних заходів опинився увесь світ, у тому числі й система освіти, яка є значною частиною суспільного життя. Масове дистанційне навчання в умовах ізоляції стало викликом для усіх: освітян, студентів, дітей, батьків. За вчительською традицією ми з вами ще зробимо аналіз цього уроку.

Дякуємо ВАМ, що стали нашими союзниками у налагодженні дистанційного навчання, змогли у стислі терміни забезпечити дітей потрібними ґаджетами, підтримуєте їх та педагогів у цьому незвичному освітньому процесі. Дякуємо дорослим, які тримають зв'язок з учителем, технічне забезпечення якого іноді менше за можливості учнів.

Історія масового дистанційного навчання в умовах карантину ще не завершилася. Попереду цілий місяць навчання, а далі - завершення 2019-2020 навчального року.  І яким він буде, залежить тільки від нас з вами, від злагодженості наших дій, мудрості та витривалості.

Департамент освіти і науки, ґрунтуючись на нормативних документах МОН пропонує діяти наступним чином:

 

 • свідоцтва досягнень учнів 1-х, 2-х  класів, табелі навчальних досягнень учнів 3-8-х, 10-х класів заповнюються класними керівниками, самостійно, після проведення семестрового та річного оцінювання. Учням, які продовжують навчання у цьому закладі, вищезазначені документи надсилають в електронному вигляді з подальшим врученням оригіналу документа на початку нового навчального року
 • річне оцінювання випускників 9-х класів, звільнених від ДПА, здійснити на підставі результатів першого семестру, очного навчання упродовж січня-березня та результатів дистанційного навчання. Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти рекомендуємо завершити до 15 червня. Організувати видачу свідоцтв після ухвалення урядом рішень про зняття певних карантинних обмежень для здобувачів освіти та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.
 • Водночас, після карантину  організувати додаткові консультації для учнів 11-х класів із предметів, які вони обрали для проходження підсумкової атестації у формі ЗНО.( за умови дотримання чіткого регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки(наявності засобів індивідуального захисту, малими групами, забезпечення дистанції тощо).

 

 • На початку наступного навчального року в школах не робитимуть вхідного оцінювання“оскільки таке оцінювання не передбачено чинними нормативними актами”.
 • Якщо ваша дитина за будь-яких сімейних обставин не була охоплена дистанційним навчанням у період карантинних обмежень, вона буде переведена до наступного класу. Вчителі допоможуть їй опанувати пропущений навчальний матеріал за індивідуальним навчальним планом у період до 01.07.2020 (за умови повернення у приміщення шкіл та присутності дитини в місті), або у новому 2020-2021 навчальному році”, – зазначили у департаменті.

 

 • Приймати документи на вступ до 1-го класу почнуть після завершення карантинних обмежень для закладів освіти. Прийом документів на зарахування до 5-го та 10-го класів розпочнеться після видачі учням відповідних документів про освіту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увага!

23-24 жовтня в КЗО «СЗШ№98»ДМР  буде проводитись щорічне оцінювання фізичної підготовленості учнів 5-11 класів

 

 

 

Режим роботи групи продовженого дня

 для учнів 1-2-х класів

 

                               11.30 – 12.30      збір дітей до групи, прогулянка

                               12.30 – 13.00      обід

                               13.00 – 14.00      самопідготовка:      

                                                         1 клас - 30 хв. - тренувальні вправи,

                                                         2 клас - 40 хв. - виконання д/з    

                               14.00 - 17.30       активний відпочинок на свіжому повітрі, 

                                                         тематичні заходи, розвиваючі ігри.

 

Режим роботи групи продовженого дня

      для учнів 2-3-х класів

 

                               12.30 – 13.30      збір дітей до групипрогулянка

                               13.30 – 14.00      обід

                               14.00 – 15.00      самопідготовка:  

                                                     2 клас - 40 хв.               

                                                     3 клас - 70 хв.                         -

                           15.00 – 18.30      активний відпочинок на свіжому повітрі, 

                                                         тематичні заходи, розвиваючі ігри.
 

Режим роботи групи продовженого дня

      для учнів 3-4-х класів

 

                               12.30 – 13.30      збір дітей до групи. Прогулянка на свіжому 
                                                         повітрі

                               13.30 – 14.00      обід

                               14.00 – 15.30      самопідготовка:  

                                                    3 клас - 70 хв.               

                                                    4 клас - 90 хв.                         -

                          15.30 – 18.30      активний відпочинок на свіжому повітрі,                                                              тематичні заходи, самоорганізація дозвілля                                                          під наглядом учителя, ігри, вікторини,

                                                    заняття за інтересами.

 

 

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: [email protected],

e-mail: dnepr.uon(g),gmail.com

 

Керівникам (в. о. керівників) закладів загальної середньої освіти міста

Про структуру навчального року

 

У ході проведення наради керівників закладів освіти міста 19.07.2019 з метою організованого початку навчального року та забезпечення виконання освітніх програм у повному обсязі управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради було винесено для обговорення питання впровадження єдиної структури нового 2019/2020 навчального року і запропоновано:

свято до Дня знань провести 02.09.2019;

освітній процес організувати за семестровою структурою: І семестр -02.09.2019-22.12.2019; II семестр - 08.01.2020-29.05.2020;

канікули провести у такі терміни: осінні - 28.10.2019-03.11.2019; зимові -23.12.2019-07.01.2020; весняні-23.03.2020-29.03.2020;

свято Останнього дзвоника провести 29.05.2020.

 

Додатково звертаємо увагу на терміни проведення та оголошення результатів ЗНО-2020.

Календар ЗНО-2020:

математика - 21 травня;

українська мова і література - 26 травня; фізика - 28 травня;

іспанська, німецька, французька мови - 1 червня; англійська мова - 2 червня;

історія України - 4 червня;

біологія - 9 червня;

географія - 11 червня;

хімія- 15 червня.

Оголошення результатів ЗНО-2020: математика, фізика-до 12 червня;

українська мова і література, історія України, іноземні мови - до 20 червня;

біологія, географія, хімія — до 24 червня.

Просимо    врахувати    вищезазначену    інформацію    під    час    організації освітнього процесу в 2019/2020 навчальному році.


Начальник управління освіти                                                                                    О. В. Салогуб

 

 

Пам’ятка

ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА

     Кишкові інфекції займають одне з провідних місць в інфекційній патології, особливо в дитячому віці.

      Тепла пора року є найпоширенішою для захворювання на гострі кишкові інфекції (ГКІ). Це велика група захворювань з ознаками загальної інтоксикації організму, які уражають шлунково-кишковий тракт. Загальні клінічні прояви – це загальна слабість, болі в животі, проноси, блювання, підвищення температури тіла, озноб, головний біль. Інкубаційний період (час від моменту зараження до появи клінічних проявів) триває від кількох годин до 7-ми днів.

     Серед гострих кишкових інфекцій найчастіше зустрічаються: харчові токсикоінфекції, гастроентероколіт, ротавірусний ентерит, дизентерія, сальмонельоз та інші.

    Для групи кишкових інфекцій характерна локалізація збудника у різних органах травного каналу, але виділяється він з екскрементами людини і тому домінуючим є фекально-оральний механізм передачі. Циркуляція збудника відбувається по колу: організм теплокровного хазяїна – об’єкти природного середовища – теплокровний хазяїн. Серед об’єктів природного середовища найчастіше забруднюються збудниками харчові продукти та вода, а також предмети вжитку, дитячі іграшки та забруднені руки.

    Збудники кишкових інфекцій стійкі у зовнішньому середовищі. Так, наприклад сальмонели досить стійкі до дії чинників навколишнього середовища. Вони зберігають життєздатність у воді водойм від 3 днів до 3 місяців, у морській воді – до 27 днів, у маслі – до 200 днів, у молоці – до 2 років, у м’ясі - від 12 днів до 6 місяців, а в заморожених продуктах – до 750 днів.

      Сезонний підйом захворюваності на гострі кишкові інфекції припадає на весняні та літньо-осінні місяці. Цей підйом може бути пов'язаний із забрудненням джерел водопостачання, купанням у відкритих водоймах, з активацією харчового шляху зараження (овочі, фрукти, ягоди), сприятлива для розмноження збудника температура повітря, не дотримання правил особистої гігієни та інше.

         Із усіх ймовірних факторів, що сприяли захворюваності на кишкові інфекції, продукти придбані в організованій торгівлі різних виробників та постачальників складають 20,6 % (кисло-молочна продукція, м’ясні вироби, овочі та фрукти), придбані на ринках області, в т.ч. стихійних – 22,6 %, домашні – 29,2 %, крім цього має місце порушення правил особистої гігієни у вогнищах ГКІ та правил приготування та зберігання харчових продуктів в домашніх умовах – 30,3%, про що вказують результати бактеріологічних досліджень харчових продуктів та змивів.

З метою профілактики кишкових інфекцій необхідно:

·        Для пиття і приготування їжі використовувати воду питну бутильовану або з централізованих джерел водопостачання;

·        На відпочинку біля річки чи озера мати запас питної води. Не використовувати воду з незнайомих джерел (рік, озер, підземних джерел, поверхневі води).

·        У подорож не брати продукти, що швидко псуються (ковбаси, молочні, кулінарні, кондитерські та інші вироби, що потребують охолодження при зберіганні);

·        Дотримуватись правил особистої гігієни, часто мити руки з милом, особливо перед прийомом їжі, після відвідування туалету.

        У випадку виявлення перших ознак гострої кишкової інфекції терміново звертайтесь до найближчої лікувальної установи.

Не займайтесь самолікуванням!

Пам’ятайте:  хворобу легше попередити, ніж лікувати. Бережіть себе і будьте здорові!

 

 


 

Положення

про  учнівський щоденник

 

І. Загальні положення

 1. Це положення визначає основні вимоги до ведення та заповнення учнівського щоденника.
 2. Положення складене згідно з такими документами: «Статуту Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12», «Правилами внутрішнього розпорядку Української  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12», «Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах», «Посадової інструкції вчителя», «Посадової інструкції класного керівника», «Правил для учнів».
 3. Щоденник є шкільним документом учня.
 4. Відповідальність за його обов'язкове й акуратне ведення несе сам учень згідно з даним Положенням.
 5. Для нотаток вчителів і класного керівника використовуються вільні графи або спеціально виділені графи й сторінки щоденника.

 

ІІ. Робота учнів із шкільним щоденником

 1. Учень зобов’язаний вести щоденник, дотримуючись Єдиного орфографічного режиму
 2. Всі записи в щоденнику учень робить синім чорнилом.
 3. Записи слід робити акуратно, розбірливо, без використання коректора.
 4. Учень заповнює лицевий бік обкладинки; записує назви предметів і прізвища, імена та по батькові вчителів, розклад уроків, факультативних занять і, за необхідності, позакласних і позашкільних заходів.
 5. Необхідно вказувати поточний місяць і дати на сторінках запису розкладу уроків і домашніх завдань.
 6. Учень щодня чітко й зрозуміло записує домашні завдання в графи того дня, на який вони задані; в період шкільних канікул за необхідності оформляється план позакласних і позашкільних заходів.
 7. Сторонні записи й малюнки в щоденнику неприпустимі.
 8. Неприпустимо виривання аркушів із щоденника.
 9. Неприпустимо виправлення оцінок, записів учителів.
 10. Учень зобов’язаний подати щоденник вчителеві для виставлення оцінки, отриманої на уроці.
 11. Учень зобов’язаний подавати щоденник на вимогу вчителів-предметників, класного керівника, дирекції школи.

 

 

 

ІІІ. Робота вчителів-предметників із щоденниками учнів

 1. Учитель, оцінюючи відповідь учня, виставляє оцінку в класний журнал, одночасно вписує її в щоденник і засвідчує своїм підписом.
 2. Учителі предметними, крім оцінки в балах, можуть використовувати словесні заохочення. Вони сприяють підвищенню самооцінки учня і його позитивному емоційному настрою. Тематика записів може бути різноманітною:
 • словесні оцінки, похвала («Молодець!», «Розумниця!», «Чудово виконав завдання!», «Дуже добре підготувався!», «Я пишаюся тим, що у мене є такий учень!»);
 • зауваження;
 • подяки («Оголошується подяка...», «Спасибі за...», «Висловлюю вдячність...»);
 • запрошення («Шановний ________! Запрошую Вас на батьківські збори ___________________, які відбудуться __________ в кабінеті № __________. Класний керівник _________________»);
 • оголошення;
 • рекомендації («Прошу звернути увагу на...»);
 • інформування батьків про успіхи дітей;
 • сповіщення батьків про проведення певних заходів;
 • привітання зі святами;
 • Привітання з перемогами на олімпіадах, досягненнями в спорті;
 • звернення до батьків.
  1. Якщо необхідно записати зауваження або звернення до батьків, то робити це слід коректно, коротко й чітко, не принижуючи гідність учня, і без будь-яких натяків на адресу батьків з приводу поганого виховання дітей.
  2. У записах не допускаються порушення норм літературної мови у формулюваннях, безграмотність, нерозбірливий, недбалий почерк, порушення етикету (безтактність).
  3. Учитель зобов'язаний контролювати запис учнями домашнього завдання зі свого предмета, приділяючи особливу увагу невстигаючим і несумлінним школярам; регулярно виставляти всі отримані учнями за урок оцінки.

 

ІV. Робота класних керівників з щоденниками школярів

 1. Робота класних керівників із щоденниками учнів регламентується їх посадовими обов'язками в освітньому закладі.
 2. Класний керівник зобов'язаний:
 • ознайомити учнів та їх батьків з Положенням про ведення щоденника;
 • щотижня перевіряти щоденники учнів свого класу;
 • стежити за виконанням учнями вимог, що пред'являються до ведення щоденника;
 • контролювати наявність у щоденнику всіх оцінок, отриманих учнями протягом тижня;
 • відзначати кількість пропущених уроків за тиждень і кількість запізнень;
 • контролювати акуратність, грамотність записів, виправляти в них помилки; правильність заповнення щоденника; зворотний зв'язок з батьками;
 • завіряти своїм підписом перевірку щоденника;
 • відображати активність і результативність участі учня в житті класу й школи.


V. Перевірка щоденника школяра батьками

 1. Заповнений відповідно до вимог щоденник дозволяє батькам бачити успіхи або невдачі своєї дитини; контролювати відвідування навчальних занять, знати про розклад навчальних занять, канікулярні заходи, шкільні події.
 2. Батьки щотижня повинні перевіряти щоденник, при необхідності контролювати правильність його ведення, засвідчувати власним підписом.
 3. Будь-який запис вчителя батьки засвідчують власним підписом.
 4. Батьки не мають права робити будь-які записи в щоденнику, окрім підпису в спеціально відведених для цього графах.

 

VІ. Робота адміністрації школи із щоденниками учнів

 

 1. Адміністрація школи здійснює систематичний контроль (за планом ВШК) ведення щоденників учнів 1-11-х класів відповідно до вимог, затверджених у Положенні про учнівський щоденник.
 2. При адміністративному контролі щоденників перевіряється наявність у них:
 • інформації про педагогів класу;
 • розкладу уроків на семестр і на поточний тиждень;
 • часу дзвінків на уроки;
 • розкладу роботи секцій, проведення факультативних занять тощо;
 • запису домашніх завдань;
 • даних про пропуски і запізнення на навчальні заняття;
 • зауважень учням і звернень до батьків від вчителів-предметників і класного керівника;
 • поточних оцінок, виставлених вчителями-предметниками;
 • підписів батьків.
 1. Контролюється якість і частота перевірки щоденників класним керівником, а також культура ведення й естетика оформлення щоденника учнями.

 

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5»

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДНІПРОСТАЛІВСЬКА, будинок 1

ЄДРПОУ 35601826    р/р 26006050235189 в КБ «Приватбанк» МФО 305299,

ІПН 356018204081

 

     Останнім часом збільшилась кількість звернень батьків щодо організації харчування дітей в школах м.Дніпра(ціноутворення, розроблення меню).

    Вартість харчування складає: для учнів 1-4 класів та пільгової категорії -19,03 (безкоштовне харчування); для учнів 5-11 класів пільгової категорії -24,63(безкоштовне харчування); для учнів 5-11 класів - від 25,00 (батьківські кошти); для учнів 1-4 класів пільгової категорії ГПД 100% -23,68 (безкоштовне харчування) ГПД 50% -11,84(безкоштовне харчування); для учнів 1-4 класів, що відвідують групи продовженого дня -від 25,00 (батьківські кошти); полуденок - від 10,00 (батьківські кошти).

     Це незначне підвищення обумовлено стрімким зростання цін на основні продукти харчування і зроблено для забезпечення дітей якісним харчуванням в необхідній кількості, у відповідності до норм і стандартів та збереження робітничого потенціалу підприємства. До того ж, в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, ми осучаснили її нашим працівникам їдалень (у середньому на 10-25%).

   Щодо меню. Слід зазначити, що до цього питання компанія «Контракт Продрезерв 5» підійшла з особливою увагою. Згідно відповідного розпорядження міського голови м.Дніпра в жовтні була створена робоча група для розроблення меню на 2019 рік. В групу ввійшли представники освіти, батьківської громадськості, медики, технологи. Меню на 2019 рік створювалось з урахуванням існуючої нормативної бази, санітарних норм, вимог представника Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, зауважень та пропозицій батьків. В результаті кропіткої роботи цієї групи, меню стало більш збалансованим, корисним(смажене замінено пареним або запеченим); з'явився цілий ряд нових страв, в яких перевага віддана простим, але дуже необхідним у дитячому харчуванні продуктам.

 

З повагою,                                  Директор                          Г.О. Авілко

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

Е - mail: [email protected], код ЄДРПОУ 38621185

 

 

Департаменти (управління) освіти

обласних,      Київської         міської

державних   адміністрацій               

 

Щодо оформлення           паспортів

громадянина      України      учнями

закладів загальної середньої освіти

 

Шановні колеги!

З метою своєчасного оформлення паспорта громадянина України у формі картки учнями по досягненню ними 14-річного віку просимо забезпечити інформування батьків учнів щодо необхідності своєчасного звернення до територіальних підрозділів Державної міграційної служби України за зареєстрованим місцем проживання або до відповідного центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), центру обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ» з питань оформлення паспорта відповідно до законодавства.

Не пізніше ніж через місяць після досягнення учнем 14 років необхідно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання.

Якщо особа має довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО), документи подаються до територіального підрозділу ДМС, а також центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), центрів обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ» за місцем фактичного проживання, яке зазначене у довідці.

Якщо особа не отримувала довідку ВПО та має зареєстроване місце проживання на території Донецької або Луганської області, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження, документи, необхідні для оформлення паспорта, слід подавати до будь-якого територіального підрозділу ГУДМС України в Донецькій області та відповідно УДМС України в Луганській області, який здійснює свої повноваження.

Якщо особа проживає на тимчасово-окупованій території України АР Крим або м. Севастополь, документи, необхідні для оформлення паспорта, можна подати до будь-якого територіального підрозділу ДМС, а також центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), центрів обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ» за місцем звернення.

Для громадяни, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше, адміністративна послуга безоплатна.

З порядком оформлення паспорта громадянина України у формі картки учнями по досягненню ними 14-річного віку та переліком необхідних документів можна ознайомитися на офіційному сайті Державної міграційної служби України: https//dmsu.gov.ua

 

 

 

                    З повагою

                    заступник Міністра                                                                                Павло Хобзей

 

 

 

 

 

До уваги батьків та учнів!

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 745, кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку, - кожні 10 років.