Підручники для школи
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Вступ до школи

   На 2021-2022 навчальний рік школа планує 6 - перших класів та один десятий клас, учні якого будуть навчатися за філологічним профілем

 

 

 

 

 

Порядок зарахування , відрахування  та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

 

 • Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника , що                 видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитин особисто за зразком до 31 травня,            
 •   копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти,
 •   оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/0,
 •   оригінал або копія відповідного документу про освіту,
 •   у разі наявності  та за бажанням одного з батьків  до заяви може додаватися оригінал або            копія висновку про комплексну  психолого-медико-педагогічної консультації.

 

        Присутність дитини під час подання заяви є необов’язковою.

 

        У випадку подання копій документів, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (до 31 травня).

 

        Зарахування  дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу  здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування    висновку про комплексну  психолого-медико-педагогічної консультації.         

 

       Заяви про зарахування  та документи( п.1) до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти  для зарахування на вільні місця.

 

       Уразі наявності та бажання одного з батьків при подання заяви  може бути представлено документ , що підтверджує місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти.

 

       До 1 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене.

 

      До 15 червня  включно на вільні місця зараховуються діти , які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування та діти , які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту  за освітньою програмою, що використовується закладом.

 

      Жеребкування проводиться з 1 по 10 червня

      Впродовж 1-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

 

       Після 15 червня  зарахування відбувається в наступному порядку:

 

 • до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування,
 • впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування

 

       Зарахування учнів 2-4 класів відбувається на вільні місця  у порядку надходження заяв про зарахування.

 

      Для переведення учня з одного закладу освіти до іншого учень чи один з батьків  має звернутися до обраного ним закладу щодо можливості  зарахування з відповідним письмовим зверненням в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

 

      Керівник закладу упродовж 5 робочих днів  має надати заявнику письмову відповідь.

 

       До закладу освіти , з якого переводиться учень, подаються:

 

 • заява одного  з батьків про переведення,
 • письмове підтвердження або його сканована копія про можливість зарахування до іншого закладу.

 

       Відраховуються учні, які:

 

 • Здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту,
 • зараховані до іншого закладу освіти,
 • вибувають на постійне місце проживання,
 • учні 9-х класів , яких було зараховано до закладу  за результатами конкурсу і які здобули  початковий результат (1-3 бали) річного оцінювання або ДПА.

 

 

 

До послуг учнів у школі:

 

- 25  навчальних кабінетів;

- спортивний комплекс для фізичного розвитку на свіжому повітрі;

- тренажерна зала;

- комп’ютерний кабінет, обладнаний сучасною технікою;

- бібліотека; їдальня; медпункт;

- кабінет психологічної служби;

- кабінет народознавства;

- актова зала;

- спортивні зали, одна з яких тільки для учнів 1-4 класів;

 

Школа сьогодні:

1. Батькам першокласників ми пропонуємо «Групу продовженого дня» естетичного та фізкультурно-оздоровчого напрямку.

2. З другого класу учні вивчатимуть англійську мову, а з метою поглиблення їх знань та розвитку особистості для молодших школярів.

4. За бажанням батьків для дітей, які потребують допомоги психолога чи логопеда, ми надамо відповіді послуги.

5. З метою отримання високих результатів знань молодших школярів педагоги школи будуть використовувати систему вправ з швидко читання за рекомендаціями професора І.Т. Федоренко-Зайцева, а також методику проведення зорових диктантів за І.Т. Федоренко, якими ефективно володіють учителі 1-4 кл.

6. З молодшими школярами разом з традиційною системою навчання учителі 1-4 кл. будуть працювати і за системою розвиваючого навчання.

7. Для старшокласників ми пропонуємо профільне навчання (математичний, гуманітарний та універсальний профіль), роботу в системі МАН, співпрацю з українським хіміко-технологічним університетом.

 

Школа радісно відкриє свої двері для маленьких першокласників та всіх бажаючих.

 

 

З собою мати:

 

1. Заява.

 

2. Копія свідоцтва про народження дитини.