Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Річний звіт керівника про діяльність КЗО «СЗШ №98» ДМР у 2021-2022 навчальному році

ЗВІТ

Бакіної  Олександри Віталіївни,

директора 

Комунального  закладу  освіти

«Середня  загальноосвітня  школа №98»

Дніпровської  міської  ради

перед педагогічним колективом та громадськістю за 2020 -2021 н.р.

 

Робота Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №98» Дніпровської міської ради у 2020/2021 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту  початкової   освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти міста Дніпра.

          Керуючись вищезазначеними документами, колектив школи У 2020/2021 навчальному році цілеспрямовано працював над реалізацією науково-методичної проблеми: “Реалізація особистісно орієнтованої системи навчання через формування ключових компетентностей учнів на основі використання методів активного навчання та виховання», методичної проблеми: «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма» та виховної проблеми: «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

 

Мережа класів та контингент учнів

 

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.

На початку 2020/2021 навчального року у школі було відкрито 25 класів,  із них 1-4-х - 9 класів, 5-9-х – 14 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Профіль навчання в старшій школі: 10-й клас – українська філологія,  11-й клас – українська філологія.

Станом на 01.09.2020 кількість учнів становила 696 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 28 осіб.

Упродовж року у зв’язку зі зміною місця проживання зі школи вибуло 24 учні,  прибуло 15 учнів. Кількість учнів на кінець навчального року становила - 687 учнів.

Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на виконання ст. 53 Конституції України,  ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту», ст.9 Закону України «Про повну  загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей   шкільного віку та учнів» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають за територією обслуговування закладу. 

 

 

Робота з кадрами

 

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ

Керування школою здійснює Бакіна Олександра Віталіївна  – директор школи.

Педагогічний стаж –  21 рік, на посаді директора – 5 років.

До складу адміністрації входять:

Буцька Юлія Володимирівна - заступник директора з навчально-виховної роботи .

Стаж роботи  30 років, на посаді – 5 років.

 Ланіна Віра Іванівна - заступник директора з навчально-виховної роботи .

Стаж роботи  31 років, на посаді – 7 років

 Попова Ганна Вікторівна  – заступник директора з виховної роботи.

Стаж роботи  7  роки , на посаді – 3 роки

 Лугова Юлія Сергіївна  – заступник директора з господарської роботи, на посаді – 5 років.

 

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення.

 

Кількість педагогічних робітників

 

2018 - 2019

 

2019 - 2020

 

2020 - 2021

До 30 років

13 (27 %)

11 (21%)

7 (14%)

31-40 років

10 (20 %)

11 (21%)

14 (28%)

41-50 років

7 (14 %)

7 (14 %)

8 (16%)

51-55 років

4 (9 %)

4 (9%)

3 (6%)

Понад 55 років

15 ( 30%)

18 (35%)

18 (36%)


Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

 

 

Кількість педагогічних робітників

 

2018 - 2019

 

2019 - 2020

 

2020 - 2021

До 3 років

5 (10 %)

4 (8 %)

8(16%)

3-10 років

14 (29 %)

13 (25%)

6(12%)

11-20 років

9 (18 %)

8 (16 %)

5(10%)

Понад 20 років

21 (43 %)

26 (51%)

31(62%)

 

Відомості про вчителів – пенсіонерів

 

Кількість педагогічних робітників

2018-2019

2019 - 2020

2020 - 2021

55 років

 

-

-

56 - 60 років

3(6 %)

1(2%)

2 (4%)

Понад 60 років

10 (20 %)

15 (30%)

16 (32%)

 

Відомості про молодих фахівців

 

2018-2019

2019 - 2020

2020 - 2021

5 (10 %)

1 (2 %)

4(8%)

 

 

Відомості про штатних працівників і сумісників

 

Кількість педагогічних робітників

2018-2019

2019 -2020

2020 - 2021

Кількість вчителів

51

49

50

в тому числі: штатних працівників сумісників

2

2

2

 

 

 

Відомості про педагогів за категоріями

 

 

Навч.рік

 

Спеціаліст

ІІ

категорія

І

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель”

“Учитель-

методист”

2018-2019

16(33 %)

7(14 %)

5 (10 %)

21(43 %)

1(2 %)

16 (33 %)

2019 -2020

19(37 %)

5 (10 %)

4 (7%)

23 (46 %)

1(2%)

20(40%)

2020 -2021

13 (26%)

7(14 %)

5(10 %)

25 (50 %)

1 (2 %)

21 (42 %)

 

Таким чином, в школі проводилась системна робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту учителів. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:

- 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до фаху;

- працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу;

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;

- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.

 

 

Упровадження мовного законодавства

 

У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямками діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 • забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського  народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;
 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості.
 • заклад освіти проводить набір дітей в 1-ші класи лише з українською мовою навчання;  
 • школа працює за  навчальним планом з українською мовою навчання ;                           
 • державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової  навчального плану закладу освіти ;
 • учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;
 • всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні  та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;
 • діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
 • державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;
 • результати ведення вчителями та учнями науково-дослідницької роботи (Малої академії наук, наповнення персональних сайтів тощо) оформляються українською мовою;
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
 • інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;
 • у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;
 • в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “Мова – душа народу» ;
 • постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;
 • з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.

Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій  навчального плану.

 

 

Впровадження ІКТ

 

 

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», пріоритетними напрямками діяльності школи у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

 

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • використання освітніх платформ «Googl classroom», «На урок», месенджерів "Viber», «Telegram» під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення корона вірусної інфекції;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології   в управлінській діяльності.

Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними  і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес (особливо під час карантинних обмежень);
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної  освіти;
 • створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2020/2021 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації школи:

 • продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи та персональних сайтів учителів школи;
 • встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;
 • заохочується навчання вчителів-предметників Користувач ПК щодо використання комп’ютера;
 • використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики  у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;
 • встановлено персональні компютери практично в усі навчальні кабінети;
 • отриманий раніше від спонсорів мультимедійні проектори використовується  для забезпечення більш високої якості проведення уроків, позакласних заходів, педагогічних рад, нарад, семінарів, конференцій тощо.

Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.

Тому у 2021/2022 навчальному році слід продовжити:

 • навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання;
 • забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;
 • забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».

 

 

Стан працевлаштування випускників

 

 

          На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-х та 11-го класів, з метою контролю за охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку в закладі була запланована  робота  як з учнями так і з батьками:

 

·         школа забезпечена законодавчими та нормативними документами, які передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту;

·         під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з 

·         працювали з випускниками з метою залучення до навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та подальшим працевлаштуванням;

}·         на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи, допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно:

-          використовувати джерела що містять інформацію про навчальні заклади та наявність вакансій;

-          спілкуватися з роботодавцем,

-          оформляти анкети та інші документи для вступу до вищих навчальних закладів та прийому на роботу;

·         здійснено психодіагностичне обстеження дітей щодо вибору професій за необхідністю;

·         психолог та класні керівники обговорювали з батьками на класних зборах нюанси роботи з дітьми щодо вибору професій, навчального закладу.

    

В школі робота була спрямована на всебічне охоплення випускників повною загальною середньою освітою, здійснювався контроль за навчанням, в наявності документи, що підтверджують подальше навчання та працевлаштування випускників

 

 

Працевлаштування випускників 9 класів

 

Кіль-ть випускників

Продовжують отримувати освіту

         Не навча-ються

                    З них

 

ВНЗ

І-ІІ р.акр.

ПТНЗ

10кл

10 кл. інші навчальні закл.

виїзд

Працевлаштовано

Хворі

Смерть

 
 

2017/

2018

65

32

2

24

5

2

-

-

-

 

2018/

2019

63

34

3

23

-

3

-

-

-

 

2019

/2020

67

17

10

29

11

-

-

-

-

 

2020/

2021

79

 

 

36

5

-

-

-

-

 

 

Працевлаштування випускників 11 класів

 

Кіль-ть випускників

Продовжують отримувати освіту

         Не навча-ються

                    З них

 

ВНЗ

ІІІ-ІV р.акр.

ВНЗ

І-ІІ р.акр.

ПТНЗ

виїзд

Працевлаштовано

Хворі

Смерть

 
 

2017/

2018

30

23

4

-

2

-

-

1

 

2018/

2019

35

29

6

-

-

-

-

-

 

2019

/2020

33

29

4

-

-

-

-

-

 

2020/

2021

30

 

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

Буцька Ю.В.  Реалізація освітньої програми та  навчального плану  за 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи та інших законодавчих і нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».       

Керуючись вищезазначеними документами, колектив школи цілеспрямовано  забезпечував виконанням державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовку учнів  з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я. Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю освітнього процесу.     Важливо перейти від школи, яка дає дітям знання у звичайних умовах, до школи, яка вчить здобувати знання та набувати ключових компетентностей в умовах дистанційного навчання. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, яка вміє орієнтуватися та адаптуватися до нових викликів часу. Вимога  часу - виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все, до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я.

 

У 2020/2021 навчальному році освітній процес закладу освіти був  організованим:

Початкова школа:

1-А, 2-А, 3-Акласи - за  Державним стандартом   початкової освіти (2018), затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 21лютого 2018 р. № 87, за освітньою програмою «Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проєкту Інтелект України“ (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, науковий керівник І. В. Гавриш)», листом Державної служби якості освіти від 06.08.2020 № 01/01-23/929 «Щодо результатів експертизи освітньої програми».

1-Б, 2-Б, 2-В- за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я., 1–2 клас та затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1–2-х класів закладів загальної середньої освіти»  

3-Б класи – за за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я., 3–4 клас, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 1273«Про затвердження типових освітніх програм для 3–4-х класів закладів загальної середньої освіти»

4-А, 4-Б класи - за Типовими навчальними планами  початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти та науки  України від 20.04.2018р. № 407, таблиця 1.

Основна школа:

5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А класи - за Типовим навчальним планом 5–9 класів закладів загальної середньої освіти,що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», Затвердженим наказом міністерства освіти та науки від 02.11.2016 року № 1329 та листом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 1/9-254

5-Б, 5-В, 6-Б, 6-В, 7-Б, 7-В, 8-Б, 8-В, 9-Б, 9-В класи – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1) за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти та науки  України від 20.04.2018р. № 405, таблиця 1.

Старша школа:

10-А,11-А класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня з українською мовою навчання (філологічний напрям), затвердженим наказом Міністерства освіти та науки  України від 20.04.2018р. № 408 (таблиця 2).

 

Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на  вивчення предметів , курси за вибором, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану викладалися   за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання   в  закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає, а саме:.

-     у 1-11-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі, відхилень від навчальних програм не виявлено, хоча  частина навчального матеріалу викладалась дистанційно (з використанням освітніх онлайн-платформ)

-    обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів

-  кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт (дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана.

 Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю. Виконання навчальних програм за 2020/2021 навчальний рік проаналізовано   та узагальнено в наказі по школі від 28.05.2021 № 45.

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями   й рекомендаціями.

             Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту», загальна середня освіта  в закладі організовувалась за наступними формами: інституційна (очна) та індивідуальна.

 Інклюзивне навчання як спосіб організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами в закладі було організовано за  інституційною(денною) формою навчання  відповідно до Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 № 588), листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 року № 1/9 – 384, «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 року № 1/9-675, Постанови КМУ від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Постанови КМУ від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», Постанови КМУ від 15 листопада 2017 р. № 863 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки  особам з особливими освітніми потребами», Наказу МОНУ від 01.02.2018 № 90, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2018 за № 226/31678 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205», Наказу МОНУ від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»,Наказу МОНУ від 23.04.2018 № 414, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2018 за № 582/32034 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти», листа МОНУ від 05.02.2018 № 2.5-281 (Роз’яснення щодо тривалості уроків в інклюзивних класах і функціональних обов’язків асистента вчителя), Листа МОНУ від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

Протягом 2020/2021 навчального року школа забезпечувла доступну та якісну освіту для дітей з особливими освітніми потребами – було організоване навчанн дітей у  9 інклюзивних класах (2-Б,В,  3-Б, 4-А,Б,  5-В, 6-Б,В класи), в яких навчалися 11 учнів з різними  нозологіями. Запроваджено 8 штатних одиниць асистента вчителя, які забезпечували  особистісно- орієнтоване спрямування освітнього процесу в кожному інклюзивному класі.

Особливістю освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Корекційно-розвиткові заняття за рахунок інклюзивної субвенції дають можливість дітям з ООП мати позитивну динаміку розвитку та  результатів навчання.

Проводилась робота щодо поповнена матеріально-технічної бази  кабінетів для корекційних занять.

Для кожного учня з особливими освітніми потребами наказом було затверджено склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, до якої на постійній основі були залучені вчителі-предметники, які викладають у даному інклюзивному класі, та інші залучені фахівці. Команда супроводу в складі постійних учасників та залучених фахівців в активній співпраці з батьками учнів з особливими освітніми потребами розробили індивідуальні програми розвитку для кожної дитини та систематично проводили моніторинг її виконання з  метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини.

Навчання учнів здійснювалось з урахуванням особливостей освітніх потреб учнів на основі використання особистісно-орієнтованого підходу..

Були затверджені адаптовані та модифіковані навчальні програми для реалізації інклюзивного навчання. Розклад навчальних та корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами був затверджений директором школи та погоджений батьками учнів. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснювалось згідно критеріїв оцінювання

Контроль виконання індивідуальних навчальних програм з предметів із відповідною їх модифікацією, перевірка та затвердження календарного планування, організація методичної роботи, щодо розвитку компетентностей педагогів інклюзивних класів, методичний супровід навчання учнів з ООП, аналіз результативності навчального процесу та рівня  навчальних досягнень учнів здійснювався заступником директора з навчально-виховної роботи   Буцькою Ю.В.

Упродовж 2020/2021 навчального року постійно проводилася інформаційно-просвітницька робота та заходи щодо організації взаємодії та взаємопорозуміння між учасниками освітнього процесу, формування толерантного ставлення до учнів з ООП.

 Відповідно до рішення педагогічної ради закладу на прохання батьків у 2020/2021 навчальному році  було організоване начання учнів за індивідуальною формою відповідно до  статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314, № 624 від 06.06.2016 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 905/29035 та № 635 від 24.04.2017 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2021року за №№ 645/30513 наказу Міністерства освіти і науки від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8», та згідно Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (розділ 4 п.3) «Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою», затвердженого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 за №852/33823.

Так, на індивідуальну (сімейну) форму навчання  з 01.09.2020 року були переведені  згідно наказу директора Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської ради № 82 від  01.09.2020 року  наступні учні:

Ланкіна Васіліса Іванівна, 1–А клас,

Єрьомін Тимур Андрійович, 9-А клас,

Литвин Олексій Вадимович, 9-А клас,

Федоркова Анастасія Валеріївна, 11-А клас.

З 14.09.2020 року згідно наказу директора Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської ради № 131 від 09.09.2020  був переведений  на індивідуальну(сімейну) форму навчання року  учень 3-Б класу Корецький Євген Олександрович.

З 11.01.2021 наказом директора Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської ради № 8 від 11.01.2021 року  на індивідуальну( сімейну) форму навчання був переведений учень 11-А класу Комісаров Олександр Олександрович

З 21.01 2021 року наказом директора Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської ради № 9 від 21.01.2021 року  на індивідуальну форму навчання (екстернат) був переведений Грабовецький Данило Сергійович, учень 10-А класу.

Таким чином протягом 2020-2021 навчального року на індивідуальній формі навчання перебувало 7 учнів (6- за сімейною формою, 1- за екстернатною).

Згідно  вимогам  Положення про індивідуальну форму навчання, освітній процес був  організований на підставі заяви батьків та довідки  з Управління-служби у справах дітей про відсутність даних учнів на обліку дітей, які опинились в складних життєвих умовах.

Батькам було повідомлено про відповідальність за здобуття їхніми дітьми освіти на рівні не нижче державних стандартів загальної середньої освіти.

Відповідно до Типових навчальних планів, для учнів, які перейшли на сімейну форму навчання були  розроблені  індивідуальні навчальні плани, розклад консультацій та графік оцінювання навчальних досягнень учнів, які  були затверджені  директором навчального закладу. Виконання  індивідуального навчального плану та результати оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти фіксувались у окремому журналі.

Оцінювання навчальних досягнень  учнів, які навчаються за сімейною формою навчання здійснювалося  педагогічними працівниками відповідно  до Положення про індивідуальну форму навчання двічі протягом кожного семестру (у жовтні та грудні 2020року та березні, травні 2021 року) за окремим графіком відповідно до наказу керівника закладу.

Приділялася  увага роботі з батьками учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні: надавались індивідуальні  консультації для батьків, проводились співбесіди. Підтримувався постійний онлайн зв'язок.  Батьки учнів, які навчаються за сімейною формою  були ознайомлені з навчальними досягненнями дітей.

 

Підсумки роботи ГПД

У минулому році працювали 3 групи подовженого дня, які відвідувало 90 учнів 1-4 класів.

Режим роботи ГПД

 ГПД для 1-х класів

Початок роботи -11.30; Закінчення -17.30

ГПД для 2-3 класів

Початок роботи -12.30; Закінчення -18.30.

ГПД для 3-4 класів

Початок роботи -12.30; Закінчення -18.30.

Групи працювали за рахунок бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети. Діти, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи. У цілому, роботу групи подовженого дня можна визнати задовільною.

                           

Шкільна бібліотека є освітнім і культурнім центром закладу загальної середньої освіти, складовою освітнього процесу. Саме шкільна бібліотека покликана формувати інформаційну культуру учнів, вчителів і батьків, прищеплювати їм навички здобувати інформацію та генерувати нові знання.

XXI століття – це час переходу високотехнологічного суспільства,у якому якість людського потенціалу, рівень освіти і культури свого населення набуває ваги для економічного та соціального розвитку держави .Національна доктрина розвитку освіти  визначила ,що головною метою системи освіти є створення умов розвитку і самореалізації кожної особистості.

Оскільки шкільна бібліотека є обов’язковою структурною ланкою школи, усі стратегічні освітньо-виховні завдання,які повинна вирішувати національна школа,трансформуються у завдання і діяльність шкільної бібліотеки.

Відповідно до річного плану роботи діяльність бібліотеки була спрямована на:

 • комплектування, обробку та збереження основного бібліотечного фонду та фонду навчальної літератури;
 • організацію та ведення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
 • ефективне обслуговування користувачів бібліотеки шляхом надання інформаційно-бібліографічної підтримки навчальної, творчо-пізнавальної, самоосвітньої, дозвіллєвої діяльності учнів; інформаційно-консультативного супроводу професійного зростання педагогічного колективу;
 • роботу щодо популяризації книги та бібліотеки, організацію учнівських конкурсів, акцій, оглядів-конкурсів;
 • формування інформаційно-бібліографічної культури, навичок незалежного користувача, інформаційної компетентності особистості;
 • постійне підвищення професійного рівня бібліотекаря шляхом участі у загальноміських заходах та самоосвітній роботі.

Оперативне й повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи- одна з основних функцій сучасної бібліотеки.Тому.використовующи різні форми і методи бібліотечно-бібліографічної роботи,бібліотека приділяє увагу проблемам із пошуком та забезпеченням інформацією.   Носіями інформації нашої бібліотеки є передусім друкованні видання,електронні носії.

{Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, я постійно працюю над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.

Незамінним джерелом знань і невичерпним джерелом духовного багатства кожної людини є книга. Як не можна уявити собі навчального закладу без книги, так не можна уявити його без бібліотеки.

{Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Це сучасний інформаційний центр забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

У бібліотеці постійно урізноманітнюються форми роботи з читачами, практикуються виставки рекомендованої літератури.

Вся робота шкільної бібліотеки проводиться відповідно до плану роботи школи, у тісному контакті з педагогічним колективом.

 

 

Забезпеченість підручниками та навчальними програмами

 

Книжковий фонд бібліотеки нараховує:

- 2020-2021 навчальному році шкільний компонент  був цілком забезпечений  12262 примірників підручників,

-  9081  примірників художньої літератури.

У навчальними  програмами та навчальними підручниками, рекомендованими до використання в навчально-виховному процесі  Міністерством освіти і науки України: 1-4 класи-100%,   5-9класи – 98%, 10-11класи 100%

 

Бібліотечний фонд  становив:

На традиційних і не традиційних носіях – 21343 примірників (без підручників);

Фонд  підручників – 9660примірника; 

Для 1-4 класів -3854 примірника;

Для 5-9 класів – 1514 примірників;

Для 10-11 класів -1502 примірника

Таким  чином , учні школи у 2020-2021 навчальному році були повністю  забезпечені підручниками, учні 3-х класів та для 7 класів додаткова література (географія,біологія, історія).

   У березні- квітні  2021року школа  взяла участь конкурсному виборі підручників для

4х,8-х (передрук) класів , який проводився  Міністерством освіти і науки України разом з Інститутом   модернізації   зміни освіти.

  Для забезпечення обліку фонду ведеться відповідна документація: книги сумарного обліку фонду бібліотеки, інвентарні книги, книга обліку  видань тимчасового користування, папки актів надходжень, папки актів вибуття, реєстраційна картотека навчальної літератури, реєстраційна картотекаприйнятих взамін загублених, формуляри користувачів,  формуляри класів. Записи в документах ведуться своєчасно

Розміщення книжкового фонду в бібліотеці здійснювалась згідно з таблицями УДК. Режим зберігання фонду дотримується. Всі видання технічно опрацьовані.

Протягом травня-червня 2021 року було проведено моніторинг забезпеченості освітнього процесу підручниками, проаналізовано забезпеченість учнів підручниками з кожного предмету, виявлено потребу у виданнях та наявність резервного фонду з урахуванням очікуваного контингенту на 2021/2022 навчальний рік. Результати інвентаризації  відображено на порталі ІСУО (Інформаційна система управління освітою).

 Постійно здійснювалось інформаційне забезпечення педрад, психолого-педагогічних семінарів, круглих столів. Складались рекомендаційні списки літератури: «Педагогіка партнерства: Інклюзивна освіта», «Шкільна освітня дипломатія», «Нова українська школа: інтеграція навчання», «Нова українська школа: загальні питання» та інші.

 

 

Робота щодо популяризації книги та бібліотеки; організації учнівських конкурсів, акцій, оглядів-конкурсів

 

Прагнучи розкрити та наблизити фонд до читача бібліотекарі постійно організовували книжкові виставки, бібліографічні огляди, тематичні полички, складали рекомендовані списки літератури. Безперервно діяв  цикл виставок-переглядів до знаменних та пам’ятних дат «Літературний календар».

У бібліотеці  протягом року було організовано 7 тематичних поличок та виставок літератури такі як: «Зірки олімпійського спорту  України», «Скарбниця мудрого Учителя», «Права та свободи дитини», «В єдності наша сила» та інші.  

На абонементі протягом року було організовано 15 тематичних поличок та виставок літератури: «Твій друг – книга », «Борись за все, що є живе», «Мово рідна, слово рідне!..», «Війна без пострілів», «Подаруй собі здоров’я» та інші.

Бібліотека робила усе можливе для інформаційного забезпечення безперервної освіти педагогічних кадрів. Бібліотекарі постійно здійснювали індивідуальне інформування вчителів за темами самоосвіти, проводили консультаційно-інформаційну роботу з методичними об’єднаннями вчителів-предметників, класних керівників.

У Всеукраїнський день бібліотек стартувала загальношкільна акція «Як живеш, підручнику?», у цей день читачі мали можливість показати свою творчість у бібліотеці «Читаємо. Малюємо. Граємо»

У жовтні в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек проходив Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом «Бібліотека – Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня».  Основним завданням бібліотекарів протягом місяця було залучити як найбільше школярів до бібліотеки, читання, роботи з книгою.

З учнями 2-х класів проведені бібліотечні заняття «Я буду читати, щоб багато знати». Дітям сподобалося у шкільній бібліотеці, вони взяли книжки для домашнього читання. Таким чином родина читачів поповнилася .

У бібліотеці  учні 6-х класів брали участь у конкурсі «Цей дивний світ – бібліотека». Учні 5-х класів брали участь у квесті «Сторінками улюблених книг».  

При відкритому доступі є можливість оформляти на стелажах виставки до окремих підрозділів – невеликі книжкові виставки, наприклад:

«Подорож по своєю країною»;

«Герої України».

Широкою популярністю у читачів користуються книжкові виставки. Біля книжкових виставок і тематичних полиць постійно проводяться книжкові огляди, бесіди.

При організації книжкових виставок враховуються вікові особливості читачів. Для дітей молодшого шкільного віку виставки готуються яскраві, художньо оформлені, з коротким простим та цікавим текстом («Україна казку мудру хоче розказати тобі», «У світі улюблених казок», «Українські народні казки»).

Історія Дніпропетровщини

Рідне місто моє.

Природа рідного краю.

У вік інформації шкільна бібліотека має набути статус інформаційного центру. Інформаційні функції бібліотеки мають два аспекти:

інформаційне забезпечення розвитку дитини в школі;

інформаційне насичення педколективу.

Ефективними технологіями інформування школярів та педагогів є організовані в шкільній бібліотеці книжкові виставки нових надходжень:

«Знайомтесь: новинки в шкільній бібліотеці»;

«Нові підручники»,

«Прочитай, це – цікаво!»;

виставки-перегляди «Цей чудовий світ поезії».

Учням молодших класів бібліотека допомагає знайти додаткові матеріали про народні звичаї, народну мудрість, старшокласникам – у написанні рефератів, правильному оформленні бібліографічних списків використаних книг.

Шкільна бібліотека проводить заходи, які сприяють більш поглибленому вивченню знань, їх систематизації, розвивають навики самостійної роботи такі заходи як вікторини: «Подорож до казки», «Хто цей літературний герой?», «Україно, моя Україно», години творчості «Я хочу прочитати вам…», тематичні дискусії «Про книгу  та бібліотеку», «Книга в твоїх руках».

У популяризації основ ББЗ використовуються найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, доповіді, повідомлення, виконані учнями.

Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі-предметники активно сприяють формуванню цих навичок: ставлять завдання так, щоб учні змушені були звертатися до словників і довідників. Бібліотека проводить бібліотечні уроки у 5-6-х класах з теми: «Мої перші словники і довідники» і т.п.

Технології масової роботи з читачами вимагають від шкільного бібліотекаря знання і врахування їхніх вікових психолого-педагогічних особливостей. Ефективними технологіями масової роботи шкільної бібліотеки є також огляди літератури (цикли читань, обговорення книг, читацькі конференції, конкурси, вікторини, подорожі книгами, усні журнали, літературні ранки). Так з учнями початкових класів був проведений літературний ранок «Міколай іде свята веде».

Для учнів 5-6-х класів в  був проведений літературний аукціон. Це гра, в якій використовується основний принцип аукціона

Одна з характерних рис сучасного бібліотечного обслуговування дітей і підлітків – використання нетрадиційних форм масової роботи в шкільних бібліотеках.

 

Протягом  року проводилась робота по комплектуванню фонда,

та робота з книжковим фондом, збереження книжкового фонду.

 

1.

Прийом та обробка нових надходжень літератури:

Протягом року

 

-складання актів;

-запис в інвентарну книгу та книгу сумарного обліку;

-шифрування книг та написання каталожних карток;

-влиття карток в каталоги бібліотеки.

 

2.

Розміщення нових надходжень в фонди  бібліотеки.

Протягом року

3.

Оформлення та дизайн бібліотеки, читального залу та вільного доступу до книжок.

Протягом року

4.

Складання актів на прийом та списання літератури.

Протягом року

5.

Розстановка літератури за таблицями ББК для шкільних бібліотек.

Протягом року

6.

Організація відкритого доступу книжкового фонду.

Протягом року

7.

Технічна обробка літератури.

Протягом року

8.

Проведення роботи з боржниками.

Протягом року

9.

Дрібний ремонт книг. Робота « Книжкової лікарні».

2 рази на місяць

10.

Каталогізація. Ведення тематичних картотек.

Протягом року

11.

Звірка фінансової документації бібліотеки з бухгалтерію школи.

2 рази на рік

12.

Співпраця з іншими шкільними бібліотеками міста та участь в методичних-семінарах,нарад  методичного центра.

Протягом року

13

Співпраця з міською дитячою бібліотекою за електронною програмою АІБС «МАРК»

Протягом року

14

Перспектива замовлення підручників для 4,8 класів

Квітень

15.

Організація видачі та прийому підручників класним керівникам 1-11 класів.

Серпень, травень

16.

Перевірка підручників протягом навчального року.

Вересень, квітень

17.

Проведення бесід з учнями, батьками про збереження підручників: «Шкільним підручникам – довге життя».

Жовтень

18.

Рух «Подаруй бібліотеці книжку» та обробка літератури подарованої учнями школи та їх батьками.

Травень

 

Сьогодні основним завданням шкільної бібліотеки є:

1.      Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень,інформатизація бібліотечних процесів,впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно – комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування,створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.

2.      Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально – виховного процесу; виховання загальної культури,національної свідомості,шанобливого ставлення до книги.

     Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами,педагогами,

батьками  в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб                користувачів, формуванні них навички читання літератури.

З. Виховання у школярів інформаційної культури,культури читання;  

    Формування вмінь користуватись бібліотекою,її послугами, книгою,

     довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних      

     здібностей та інтересів школярів.

4.      Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження,зміцнення

та розширення книжкового фонду,формування шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами,літературними доробками місцевих авторів;розширення книжкового фонду засобами

проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу».

5.      Популяризація книги,постійне оновлення матеріалів,календаря пам’ятних

дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження,програмних творів,творів письменників,рекомендаційних списків літератури.

                      

Наступна сторінка