Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Робочий навчальний план

 

                                     

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 98»

Дніпропетровської міської ради

на 2022/2023 навчальний рік

 

 

    1.Тип навчального закладу:

 

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеню

 

     2. Структура закладу:

 

Освітній рівень Кількість класів Орієнтовна чисельність учнів

І ступінь

(1-4 класи)

14 351

ІІ ступінь

(6-9 класи)

6 250

ІІІ ступінь

(10-11(12) класи

1 64
Усього 21 665

 

     3. Типові навчальні плани, за якими розроблено Робочий навчальний план закладу

Початкова школа:

1-А,Б 2-А, 3-А класи - за  Державним стандартом   початкової освіти (2018), затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 21лютого 2018 р. № 87, «Освітньої програми початкової  школи науково-педагогічного проекту « Інтелект України»»

1-В, Г, Д, Є,  2-Б - за наказом МОН України від 08.10.2019р. № 1272, (типової освітньої  програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я.).

3-Б,В класи – наказом МОН України від 08.10.2019р. № 1273, (типової освітньої  програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я.).

4-А, 4-Б класи - за Типовими навчальними планами  початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти та науки  України від 20.04.2018р. № 407, таблиця 1.

 

 Основна школа:

6-А, 7-А, 8-А, 9-А класи - за Типовим навчальним планом для шкіл ІІ ступеня з українською мовою навчання, які працюють за науково- педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженим  наказом Міністерства освіти та науки  України від 02.11.2016 № 1319, додаток 3.

7-Б, 7-В, 8-Б, 8-В, 9-Б, 9-В класи – за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти та науки  України

від 20.04.2018р. № 405, таблиця 1.

 

Старша школа:

10-А,11-А класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня з українською мовою навчання (філологічний напрям), затвердженим наказом Міністерства освіти та науки  України від 20.04.2018р. № 408, таблиця 2.

 

     4. Особливості організації навчально-виховного процесу

          4.1. Структура 2021-2022  навчального року

 

   Відповідно до статті 10,розділу ІІІ Закону України «Про загальну середню освіту»  структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою.

 

Свято День знань - 01.09.2021.
Свято Останнього дзвоника – 08.06.2022.

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 

І семестр – 01.09. 2021 –  24.12.2021
ІІ семестр 10.01.2022 – 08.06.2022

 

Канікули планується провести в такі терміни:

 

осінні:    23.10.2021 -  31. 10.2021
зимові:   25.12.2021 -  09.01.2022
весняні:  26.03.2022  – 03.04.2022

 

Додаткові канікули для учнів 1-х класів:

 

15.02.2021-19.02.2021(за умови відсутності карантину)                                                                  

 

 

- мова навчання – українська,

- режим навчання – п’ятиденний , одна зміна

- початок занять – о 8 годині 00 хвилин
- тривалість уроків у початковій , основній та старшій школі відповідно до статті 10, розділу ІІІ Закону України «Про загальну середню освіту»
становить:

у 1-х класах — 35 хвилин, у 2–4-х класах — 40 хвилин, у 5–11-х класах — 45 хвилин.

- тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад(постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010   № 778)   

 4.2. Організація навчально-виховного процесу протягом дня

 

                                                                                    Розклад дзвінків

Уроки

Тривалість уроку

(з 8.00 по)

Тривалість перерви, хвилин
1 класи
1 урок 08.00- 08.35 20 хв.
2 урок 08.55 - 09.30 20 хв.
3 урок 09.50 - 10.25 20 хв.
4 урок 10.45 - 11.20 20 хв.
5 урок 11.40 - 12.15  
2-4 класи
1 урок 08.00 - 08.40 20 хв.
2 урок 09.00 - 09.40 20 хв.
3 урок 10.00 - 10.40 20 хв.
4 урок 11.00 - 11.40 20 хв.
5 урок 12.00 - 12.40  
6 урок    
5-11(12) класи
1 урок 08.30- 09.15 15 хв.
2 урок 09.30 - 10.15 15 хв.
3 урок 10.30 -11.15 15 хв.
4 урок 11.30 -12.15 15 хв.
5 урок 12.30 -13.15 15 хв.
6 урок 13.30 -14.15 15 хв.
7 урок 14.30 -15.15  

                                                                   

Режим роботи ГПД

 

 ГПД для 1-х класів

Початок роботи -11.30

Закінчення -17.30

ГПД для 2-3 класів

Початок роботи -12.30

Закінчення -18.30

ГПД для 3-4 класів

Початок роботи -12.30

Закінчення -18.30.

 

        

            Директор                                                                                     О.В.Бакіна

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

     Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №98»

Дніпровської міської ради

 на 2021-2022 навчальний рік,

що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»,

І ступінь

 

1-А,Б,  2-А - наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272, Освітньою програмою початкової  школи науково-педагогічного проекту « Інтелект України»

( Наказ  МОН  України  № 1/9-344від 25.05.2018 р) таблиця 1

 

3-А - за  наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272, Освітньою програмою початкової  школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

( Наказ  МОН  України  № 1/9-344від 25.05.2018 р) таблиця 1

Основні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 - А,Б

2 - А

3 - А

Мовно-літературна

Українська мова

6

6

6

Математична

Математика

3

4

4

Мовно-літературна (літературна)

Я пізнаю світ

8

8+1

8+1

Математична

Природнича

Соціально і здоров'язбережувальна 

Громадянська та історична

Технологіччна

Фізкультрна

Мистецька

Іншомовна освіта

Іноземна мова (англійська)

2+1

3

3

 Мистецька

Мистецтво

1

1

1

Інформатична

Інформатика 

-

-

1

Фізкультурна 

Фізична культура 

2

2

2

Разом:

20+3

22+3

23+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

20

23

Всього (без урахування поділу на класи)

23

25

26

 

Директор                                                                                     О.В.Бакіна

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

     Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №98»

Дніпровської міської ради

 на 2021-2022

 навчальний рік

І ступінь

 

1-В,Г,Д,Є, 2-Б , - наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272,

                       типова освітня  програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я.

 

3-Б,В, --- 4-Б -  наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273,

                       типова освітня  програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1-В,Г,Д,Є

2-Б

3-Б,В

4-Б

Мовно- літературна

Українська мова

і література

7

7

7

7

Іноземна мова (англійська)

2

3

3

3

Математична

Математика

4

5

5

5

Природнича

Я досліджую світ

3

3

3

3

Соціально і здоровязбережувальна

Громадянська та історична

Інформатична

Інформатика

-

-

1

1

Технологічна

Праця

1

1

1

1

Мистецька

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

Разом:

19+3

22+3

22+3

22+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття

1

1

1

1

Курси за вибором

Я люблю Україну (35 год)

1

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

Всього (без урахування поділу на класи)

23

25

26

26

Директор                                                                                     О.В.Бакіна

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 98»
Дніпровської міської ради
на 2021-2022 навчальний рік,
що працює за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»
ІІ ступінь


6-А, 7-А,Б,В, 8-А,Б,В, 9-А,Б - наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р.

№ 1319, додаток 3(зі змінами)
 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6-А

7-А

7-Б,В

8А,Б,В

9А,Б,В

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3

3

3

3

Українська література

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

5

5

5

5

Суспільствознавство

Історія України

-

2

2

2,5

2,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

Інтегрований курс «Всесвітня історія.Історія України»

2

2

 

 

 

Основи правознавства

 

 

 

 

1

Навчаємось разом

-

2

1

1

1

Основи самоменеджменту

-

-

-

-

-

Естетична культура

Мистецтво

1

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

-

-

Математика

Математика

6

-

-

 

 

Алгебра

-

3,5

3,5

3,5

3,5

Геометрія

-

2,5

2,5

2,5

2,5

Природознавство

 

Природознавство. Моя планета Земля

-

-

-

-

-

Природознавство. Твої фізичні відкриття

1

1

-

-

-

Біологія

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

2

1.5

Хімія

-

2

2

2

2

Фізика

-

2

2

2

3

Технології

Трудове навчання

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

0,5

0,5

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

-

-

-

-

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом:  

26,5+3

32+3

32+3

33+3

33+3

Гранично допустиме навантаження на учня

31

32

32

33

33

Всього (без урахування поділу на класи):

33

35

35

36

36

Директор                                                                                     О.В.Бакіна

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №98»

Дніпровської міської ради

 на 2021-2022

 навчальний рік

ІІІ ступінь

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10-А,11-А класів з вивченням  української мови

 на профільному рівні.

Філологічний напрям (профіль українська філологія)                              

 

Предмети

10-А

         11-А

 
 

Базові предмети

27

26

 

Українська мова

2+2

2+2

 

Українська  література

2+2

2+2

 

Зарубіжна література

1+1

1+1

 

Іноземна мова

2

2

 

Історія України 

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

1

1

 

Громадянська освіта

2

-

 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

 

Біологія і екологія

2

2

 

Географія

1,5

1

 

Фізика і астрономія

3

4

 

Хімія

1,5

2

 

Фізична культура

3

3

 

Захист України

1,5+0,5

1,5+0,5

 

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

 

Інформатика,

2

1

 

Мистецтво

1

2

 

Технології

-

-

 

Разом:

27+3+5,5

26+3+5,5

 

Додаткові години

8

9

 

Курс за вибором

 

Запобігання корупції (17 год )

0.5

0.5

 

Факультативи

 

Стилістика української мови (35 год.)

1

1

 

Ділова українська мова (35 год.)

1

1

 

Основи зорової поезії (35год)

 

1

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Директор                                                                                                                        Бакіна О.В