Підручники для школи
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 98" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Річний звіт про діяльність КЗО «СЗШ №98» ДМР

попередня сторінка

 

 

4.   Контингент учнів школи

 

          Керуючись  чинним законодавством,  яким регулюється питання формування контингенту учнів загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечуючи право на загальну середню освiту, її  доступнiсть i безоплатнiсть,  адміністрація школи  проводить заходи , щодо формування контингенту учнів.

 

       На початку навчального року у школі навчалося 738 учнів у 24 класах.

Прибуло за рік 15 учнів, вибуло-27 учнів

На кінець навчального року - 726 учнів у 24 класах.

Середня наповнюваність класів – 30 учнів.

       

        Зарахування та відрахування учнів для здобуття повної загальної середньої освіти  здійснюється відповідно до чинного законодавства на основі заяв батьків і медичних документів, ніяких інших вимог школа не виставляє.

 Переведення учнів  до  наступного класу  здійснюється на підставі  результатів підсумкового оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації( для випускників початкової та основної шкіл), згідно з рішенням педагогічної ради школи та наказу директора. Ведеться окрема книга наказів руху учнів та алфавітна книга.

         Адміністрація школи і надалі продовжуватиме роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

 

5.   Стан організації та здійснення навчально-виховного процесу

 

         Школа працювала за навчальним планом, складеним у відповідності  до Типових  навчальних планів, затвердженими наказом МОН України. При складанні робочих навчальних планів враховуються інтереси, запити та потреби учнів. Так, за бажанням учнів і їх батьків за рахунок варіативної складової:

·         забезпечуючи  реалізацію індивідуального підходу до учнів, з метою розвитку мілкої моторики руки та зв’язного мовлення в початкових класах був введений курси за вибором «Слухняні рученята»( 1клас)  та « Каліграфія з елементами зв’язного мовлення»(2-4 клас) з метою дотримання головних етапів профілізації та підготовки до свідомого вибору профілю навчання в 5-7 класах надані години факультативних занять з української мови , в 8-9 класах – запропоновані курси за вибором економічного  «Прикладні фінанси»   та математичного напрямку  «Множини цілих чисел»                                                                   

·         з метою підготовки до ДПА і ЗНО у 10-11 класах проводилися факультативні заняття з географії, історії, поглибленого вивчення української мови;

 

Адміністрація здійснювала контроль за виконанням програм, календарно-тематичним плануванням, якістю викладання предметів. Матеріали контролю були узагальнені в наказах, які доводилися до відома педагогічних працівників.

Навчальний процес у старшій школі, направлений на реалізацію профільного навчання, виконує дві функції: функцію підготовки учнів до самостійного оволодіння знаннями та вміння трансформувати набуті знання в загально навчальні та життєві компетентності. Справа навчання та виховання будується на основі освітніх потреб і природних здібностей учнів.  Починаючи з 2007/2008 н.р., у школі впроваджується профілізація старшої школи. За період функціонування профільних класів учителі-предметники набули досвіду роботи в класах суспільно-гуманітарного, природничого, математичного профілів.

Якість освіти учнів -це показник рівня професійної майстерності педагогічного колективу, який характеризує  не наскільки доцільно вчителі підбирають форми і методи навчання, а наскільки ефективно проводять уроки, як впроваджують інноваційні технології для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Адміністрація школи постійно здійснює контроль за навчальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напрямками: вивчення якості навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та річного оцінювання; вивчення навчальних досягнень кожного класу окремо та в порівнянні з іншими класами навчального закладу; встановлення рівня досягнень учнів класу з усіх предметів інваріантної частини навчального плану та ступеня засвоєння предметів варіативної частини; опрацювання результатів підсумкових контрольних робіт та ДПА. Збирається також інформація про учнів, які мають рівень досягнень з одного-двох предметів нижчий основного свого рівня. Встановлюється, скільки ще учнів може навчатися на високому чи достатньому рівні, що це за учні і з якого класу. На основі зібраної інформації за І семестр проводився  її аналіз і був складений прогноз якості знань на кінець року як по школі, так і по кожному класу окремо. І як результат - рівень навчальних досягнень за ІІ семестр підвищився.

 

За підсумками проведеної роботи приймаються управлінські рішення щодо виконання поставлених цілей. Серед них: створення належних умов для продуктивної співпраці учасників навчально-виховного процесу; пошуки нових форм і методів проведення уроку; проведення індивідуальної роботи з учнями; організація занять предметних гуртів, факультативів, спецкурсів; налагодження спільної роботи навчального закладу і батьків; відпрацювання контролю з боку класних керівників за підготовкою учнів до уроків, ведення зошитів, щоденників, станом відвідування навчального закладу; удосконалення контролю з боку адміністрації за навчально-виховним процесом.

   За підсумками 2018-2019 навчального року  із 726  учнів 1-11 класів:

·         64  учні 1-го класу - оцінені вербально;

·         664 учні 2-10 класів – атестовані;

·         652  учні переведено до наступного класу;

·         89 учнів отримали початкову освіту;

·         66 учнів отримали базову середню освіту;

·         36 учнів отримали повну загальну середню освіту

·         38 учнів  випущено з 9  класу;

·         36  учнів випущено  з 11-го;

Динаміка навчальних досягнень учнів в основному стабільна, проте помітне підвищення  навчальних  досягнень, в порівнянні з І семестром.

 

На високому рівні навчається 72 учнів(11%),                                                                                                               

на 23 учні (3%) більше  ніж  у І семестрі

на достатньому рівні -239 учні (35%),

на 17учнів  (1%) менше  ніж  у І семестрі

на середньому рівні -323 учнів (49 %),

на 12  учні  (2%) менше  ніж  у І семестрі

на початковому рівні – 30 учнів (5%),

на 3  учні (0%) більше  ніж  у І семестрі.

Якість знань учнів складає  46 % (проти 44% у І семестрі)

Отримали  свідоцтво з від­знакою:

Іванов Артем Олександрович,учень 9-А класу;

Дейнега Олеся Володимирівна, учениця 9-Б класу

Нагороджена  золотою медаллю  «За високі успіхи у навчанні» - Райгородська Юлія Юріївна, учениця 11-А класу

 

Аналіз успішності учнів за паралелями

 

Клас

Кількість учнів

1-3 бали

%

4-6 балів

%

7-9 балів

%

10-12 балів

%

% якості

2

57

0

0

19

33

26

46

12

21

67

3

84

0

0

31

37

36

43

17

20

63

4

90

0

0

39

43

36

40

15

17

57

5

91

4

4

46

50

30

33

11

13

46

6

58

2

3

34

59

18

31

4

7

38

7

82

9

11

47

57

22

27

4

5

32

8

67

6

9

29

43

28

42

4

6

48

9

66

5

7

41

63

18

27

2

3

30

10

33

2

6

17

52

13

36

2

6

42

11

36

2

6

21

58

12

33

1

3

36

Всього

664

30

5

323

49

239

35

72

11

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успішність – 95 %

Якість – 46%

        

Аналізуючи успішність учнів бачимо , що:

·         5 % учнів мають початковий рівень знань ( 3 % - у 2017-2018 н. р.);

·         49 % учнів мають середній рівень знань  (41 % учнів у 2017-2018 н. р.);

·         35% учнів мають достатній рівень(44% учнів у 2017-2018н. р.);

·         11% учнів мають високий рівень (12%учнів у 2017-2018 н. р.).

 

Державна підсумкова атестація

за курс  початкової школи в 4-х класах проводилася з двох предметів: українська мова,літературне читання  та математика.

 

Результати  державної підсумкової атестації з української мови:

 

Клас

Кількість учнів

Рівні

Високий

Достатній

Середній

Низький

 

За списком

писали

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Якість

%

4-А

27

24

13

50

7

27

6

23

0

0

77

4-Б

32

32

14

44

12

37

6

19

0

0

81

4-В

31

31

6

19

20

65

5

16

0

0

84

Всього

90

87

33

38

30

45

16

17

0

0

83

                                                 

           Державна підсумкова атестація з української мови  показала, що учні мають достатній рівень читацьких, мовленнєвих і правописних умінь, практично уміють застосовувати мовні знання. Засвоїли частини мови, їх правопис. Типовими помилками є недостатнє уміння складати тексти-розповіді, дотримуючись будови тексту (зачин, основна частина, кінцівка); тему розкривають на середньому та достатньому рівні, є складнощі з визначенням жанру твору. У  змісті чимало граматичних помилок. Наявні і орфографічні помилки під час списування тексту.

 

Результати  державної підсумкової атестації  з математики:

 

Клас

Кількість учнів

Рівень знань

Високий

Достатній

Середній

Низький

 

За списком

писали

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Якість%

4-А

27

26

12

46

7

27

7

27

0

0

73

4-Б

32

32

16

50

10

3

6

19

0

0

81

4-В

31

31

13

42

14

44

2

7

2

7

86

Всього

90

89

41

45

31

35

15

17

2

3

80

                

           Під час виконання завдань учнями допущені типові помилки: порівняння дробів; обчислення виразів на дії різного ступеня,порівняння та перетворення величин,знаходження частини від числа,завдання з логічним навантаженням.

         Але, загальний рівень знань учнів, які були продемонстровані дна державною підсумковою атестацією учнів 4-х класів, достатньо високий, і бажано зберегти ці показники у середній ланці навчання.          

        Перехід від початкової ланки шкільного навчання до основної школи – непростий етап у житті школяра: це і збільшення навчального навантаження, і підвищена складність завдань, і нова соціальна роль. Батькам учнів, педагогам і, насамперед, - класному керівнику необхідно допомогти дітям перемогти ці та інші труднощі, адже збереження їхнього психічного здоров’я – важлива передумова здоров’я фізичного, шкільної успішності та соціальної адаптації. До того ж, варто враховувати, що п’ятикласники, за багатьма психологічними особливостями, лишаються ще молодшими школярами, а тому не можуть сприйняти незвичні для них способи навчання і виховання. Змінюється і їхня соціальна роль: ставши учнями основної школи, діти отримують більш високі вимоги щодо особистої відповідальності, самоконтролю, самоорганізації і таке інше. У практичному впровадженні  Державного стандарту надзвичайно важливою є роль класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. «Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.              

 

Результати  державної підсумкової атестації  учнів 9-х класів.

 

Під час складання ДПА учні 9-х класів  виявили  непогані  знання з більшості предметів. Відповідність результатів ДПА річному оцінюванню є предметом глибокого аналізу на нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань та педагогічній раді школи.

9-А клас

Показники

Українська мова

Математика

Географія

 

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Високий – осіб

1

4

3

5

5

3

%

3%

12%

9%

15%

15%

9%

Достатній- осіб

16

13

13

12

13

12

%

47%

38%

38%

35%

38%

35%

Середній- осіб

15

15

17

17

15

18

%

44%

44%

50%

50%

44%

53%

Початковий- осіб

2

2

1

0

1

1

%

6%

6%

3%

0%

3%

3%

Якість%

50%

50%

47%

50%

53%

44%

       

           Порівняння результатів  ДПА і річного оцінювання в 9-А класі показали  відповідність річної оцінки та оцінки за ДПА з української мови (якісний показник  становить 50 %), збільшення показників якості знань  з математики  на 3%. Найбільша розбіжність  між результатами ДПА та річним оцінюванням знань з географії - зниження показників якості на 9 %

           

Порівнюючи річну оцінку та оцінку за ДПА, спостерігаємо наступну картину:

 

 

Українська мова

Математика

Географія

 

Учнів

%

Учнів

%

Учнів

%

ДПА вища за річну

17

50%

16

47%

9

26%

ДПА нижча за річну

1

3%

5

15%

14

41%

Підтвердили

16

47%

13

38%

11

32%

 

 

9-Б клас 

 Показники

Українська мова

Математика

Географія

 

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Високий – осіб

7

6

7

7

10

9

%

22,5%

19%

22%

22%

32%

29%

Достатній- осіб

17

19

12

5

17

12

%

55%

62%

39%

16%

55%

39%

Середній- осіб

7

6

12

19

4

10

%

22,5%

19%

39%

62%

13%

32%

Початковий- осіб

0

0

0

0

0

0

%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Якість%

77,5 %

81%

61%

38%

87%

68%

             

          Порівняння результатів  ДПА і річного оцінювання знань учнів   9-Б класу показали  підвищення якості знань з української мови на 3.5 %, зниження якості знань з географії на 19 %. Найбільша розбіжність між результатами ДПА та річним оцінюванням знань з  математики – зниження якості на 23%.

        Порівнюючи річну оцінку та оцінку за ДПА, спостерігаємо наступну картину:

 

Українська мова

Математика

Географія

 

Учнів

%

Учнів

%

Учнів

%

ДПА вища за річну

9

29%

5

16%

9

29%

ДПА нижча за річну

3

10%

13

42%

12

39%

Підтвердили

19

61%

13

42%

10

32№

 

Результати державної підсумкової атестації в 11-ому класі

 

За результатами річних балів:

 

Предмет

К-сть

учнів

Початковий рівень(1-3 б.)

Середній рівень

(4-6 б.)

Достатній рівень

(7-9 б.)

Високий рівень

(10-12 б.)

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

Українська мова

36

1

3

7

19

27

75

1

3

Математика

13

0

0

2

15

10

77

1

8

Історія України

27

1

4

11

41

13

48

2

7

Іноземна мова

7

0

0

0

0

1

14

6

86

Фізика

2

0

0

1

50

1

50

0

0

Біологія

15

0

0

1

7

13

86

1

7

Географія

8

0

0

0

0

8

100

0

0

 

 

За результатами ЗНО:

 

Предмет

К-сть

учнів

Початковий рівень(1-3 б.)

Середній рівень(4-6б.)

Достатній рівень(7-9 б.)

Високий рівень

(10-12 б.)

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

Українська мова

36

2

6

17

47

16

44

1

3

Математика

13

0

0

6

46

6

46

1

8

Історія України

27

0

0

5

19

20

74

2

7

Іноземна мова

7

1

14

2

29

4

57

0

0

Фізика

2

0

0

2

100

0

0

0

0

Біологія

15

0

0

9

60

5

33

1

7

Географія

8

0

0

7

88

1

121

0

0

 

 

Порівняльна таблиця річного оцінювання та результатів ДПА

 

Річну оцінку

Українська мова

Математика

Історія України

Іноземна мова

Біологія

Географія

Фізика

ДПА вище річної

14%

0%

59%

0%

0%

0%

0%

ДПА нижче річної

61%

92%

22%

86%

78%

100%

100%

ДПА співпало з річною

25%

8%

19%

14%

22%

0%

0%

       

           Аналізуючи підсумки ДПА в одинадцятому класі, бачимо,що  з української мови та історії більшість учнів підтвердили річну оцінку. Результати з іноземної мови, географії та біології значно нижчі за річні. І це повинно стати  предметом глибокого аналізу на нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань та педагогічній раді школи.

                         

Різні форми навчання

         У 2018/2019 навчальному році в школі, згідно побажань батьків та рекомендацій психолого-медико-педагогічних консультацій, було організовано декілька форм навчання, а саме: індивідуальна та інклюзивна форми навчання.   

         За індивідуальною формою навчався 1 учнів, який за станом здоров’я не міг відвідувати школу та 4 учні навчався за інклюзивною формою навчання.

Інклюзивне та  індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими вчителями  школи на основі типових планів, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів були розроблені індивідуальні програми розвитку учнів та індивідуальні програми  з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи. Оцінювання навчальних досягнень  учнів  здійснювалося  педагогічними працівниками відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

 

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено директором школи. Кількість годин визначалося відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

       З учнями, яким була рекомендована інклюзивна форма навчання, впродовж року проводилися корекційні заняття з вчителем-логопедом та  дефектологом.

         Також індивідуальну діагностику та корекційно-розвивальні заняття проводив шкільний психолог.Всі учні мають стійку позитивну динаміку розвитку психічних процесів.

       Програмовий матеріал викладався згідно з календарним плануванням. Здійснювався  постійний контроль за веденням зошитів, велось портфоліо учнів. Асистенти вчителя вели журнали спостережень, де аналізували  досягнення учнів.

       Приділялася увага роботі з батьками: проводились консультації  анкетування, співбесіди. 

Тричі на рік для кожного учні проходило засідання шкільного психолого-медико–психологічного консиліуму, де проводився проміжний моніторинг навчальних досягнень учня, надавалися рекомендації психолога та корекційних педагогів вчителям та батькам учнів.

 

Робота з обдарованими учнями та науково-дослідницька діяльність учнів школи

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

Учні  залучались до участі у різноманітних районних та шкільних конкурсах:

·         Всеукраїнська гра “Соняшник” ;

·         Всеукраїнський конкурс з історії «Кришталева сова»

}·         «Кенгуру» з математики,

}·         «Левеня» з фізики,

·         «Бобер» з інформатики

·          конкурс знавців рідної мови ім. Петра Яцика;

  Вчителі школи брали активну участь в роботі районних, конкурсів-оглядів, предметних олімпіад.             

          Результат роботи з обдарованими учнями - отримання призових місць на районному та міському рівнях.

        Аналізуючи результати олімпіад з навчальних предметів, бачимо, що порівняно з 2017-2018 навчальним роком кількість призерів збільшилась, робота в МАН активізувалась.

  

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Лауреат

Шкільні олімпіади

42 учні

33 учні

25 учнів

93 учні

Районні олімпіади

   9 учнів

6учнів

11 учнів

50 учні

Міські олімпіади

-

-

1учень

6 учнів

МАН

 

 

1учень

7 учнів

Конкурс знавців української мови імені Петра Яцика(районний етап)

1учень

1учень

1учні

5 учнів

 

 

 

 

 

Мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Т.Шевченка

 (міський етап)

1учень

 

 

 

Конкурс творів молоді на тему «Культура мови» (обласний етап)

 

 

1учень

 

Обласні літературні читання до 296-річчя Г.С.Сковороди

 

 

 

1учень

Всього:

53  учні

 40  учнів

 41 учень

152 учні

 

6.     Виховна робота

 

Головним завданням у 2018 – 2019 навчальному році з реалізації шкільної програми «Виховання» вважалась організація виховної діяльності з учнями за напрямками, визначеними річним планом школи, а саме:

·        морально-правове виховання;

·        громадянське виховання;

·        національно-патріотичне виховання;

·        родинно-сімейне виховання,

·        трудове навчання та профорієнтація;

·        художньо-естетичне виховання;

·        екологічне виховання;

·        формування здорового способу життя та  фізичне  виховання;

 

Система виховної роботи школи у 2018 – 2019 н.р. передбачала:

·        планування позаурочної-виховної роботи з учнівським колективом;

·        організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

·        розвиток учнівського самоврядування;

·  співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями та колективами;

·        співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед учнів;

·        активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості, розвиток творчих здібностей та інтересів учнів у гуртках та секціях школи;

·        робота з охорони життя і здоров’я учнів;

 

Виховна робота виконується під керівництвом заступника директора з виховної роботи. Також виховну роботу в школі забезпечують педагог-організатор, , практичний психолог, бібліотекар, керівник гуртка, секції.

           Пріоритетними напрямками виховання у 2018-2019 навчальному році  стало  формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які проявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правосвідомість, політична культура тощо. А стрижнем виховного процесу є національно – патріотичне та громадянське спрямування.

Вся виховна робота  проводилась згідно річного плану роботи школи та планів класних керівників і підпорядковувались проблемі формування особистості учня на основі його творчих здібностей та впровадження у навчально-виховний процес основних орієнтирів виховання.

 

Протягом  2018-2019 навчального року у виховній роботі школи підвищено рівень національного -  патріотичного виховання та превентивної роботи.

 

Національно-патріотичне виховання

З метою формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного міста, України; виховання почуття єдності власної долі з долею Батьківщини в школі проведено:

-         Виховний захід  до Дня Партизанської Слави

-         Флеш-моб «Мир на Україні»

-         Міські військово –патріотичні змагання «Прорив», де взляли участь учні 10, 11 класу

-         Шкільний етап «Сокіл» «Джура»

-         Відзначення річниці Революції Гідності

-         Акція «Запали свічку» до пам’яті жертв Голодоморів

-         День Збройних сил України

-         Тематично-екскурсійний проект «Шляхами героїв»

 

Художньо-естетичне виховання

 

З метою  формування вмінь відчувати та розуміти художні образи, розвивати художньо-естетичний смак, культуру мислення та поведінки, навички  виконувати творчі завдання, потребу в спілкуванні з мистецтвом, як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності для учнів школи проведено:

-         День знань

-         День міста

-         День вчителя

-         День української писемності та мови

-         Осінній вернісаж

-         Майстер-клас з приготування вареників

-         Свято «Святий Миколай» для початкової школи

-         Новорічні заходи

 

Профорієнтаційна робота

 

З метою формування поняття та уявлення про важливість праці в житті людини, уявлення про типи професій, вміння й навички самообслуговуючої праці, поваги до людини праці, почуття відповідальності, вимогливості до себе, дисциплінованості, старанності, наполегливості, потреби до праці та поняття професійного самовизначення учні школи приймали участь у наступних заходах:

-         міський проект «Геофест Дніпро» на базі Національно-технічного  університету

-         Програма Інформаційні технології –де взяли участь учні 10-11 класів на базі Дніпропетровського відділення Малої академії Наук

Учнями 7-11 класів протягом першого семестру було відвідано Університет внутрішніх справ, Університет ім. А.Нобеля, Придніпровський технічно-будівельний технікум ,здійснено поїздку до пекарні піци, поїздка на фабрику АВК тощо.

 

Превентивне виховання

З метою формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, вміння цінувати себе як унікальну й неповторну особистість, вміння уникати негативного впливу шкідливих звичок, визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій та конструктивно впливати на них, коректувати та регулювати власну поведінку з учнями школи проведено:

-         Конкурс плакатів «Світ без насильства»

-         Впровадження програми «Школа і поліція»

-         Години спілкування «Сучасні тенденції здорового способу життя»

-         Участь учнів школи у конкурсу відеороликів «Ми за здоровий спосіб життя»

}-         Тренінги для учнів «Безпечний інтернет» «Толерантне ставлення до людей з особливими потребами»

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18 – річного віку. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення,  першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

         Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт школи.

Відповідно до соціального паспорту на кінець першого семестру  навчалися:

-         дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування - 11 дітей;

-         багатодітних сімей -37, з них дітей – 58;

-         малозабезпечених родин -5, з них дітей – 5;

-         неповних сімей -65, з них -75 дітей;

-         сімей які прибули з непідконтрольних областей України – 14, з них дітей 15;

-         дітей батьки яких брали участь у АТО -23;

          - дітей з особливою педагогічною увагою -9;

          - з соціально незахищеними категоріями протягом року проводилася робота з наданням консультацій та відвідування сімей вдома.

          - залучені до співпраці спеціалісти соціальних служб та установ.

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Впродовж навчального року вчителями було проведено обстеження житлово-побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей , що залишилися без батьківського піклування, складено акти обстеження.

Моральне виховання

З метою формування основ духовно-морального розвитку особистості, любові до ближнього та навколишнього світу у школі проведено волонтерські акції та заходи:

-         Акція «Діти-дітям», де учні школи збирали допомогу дітям у прифронтову зону

-         Волонтерська допомогу воїнам АТО

 

Спортивно-масова робота

З метою формування здорового способу життя протягом року у навчальний заклад провів та прийняв участь у різноманітних спортивних заходах, а саме:

-         Урочисте відкриття сучасного футбольного поля

-         Олімпійський тиждень у школі

-         День туризму

-         шкільний конкурс «Заряджай»

-         Козацькі змагання до дня Збройний сил україни

-         Взято участь у районних змаганнях футболу

Поїздки, театри, екскурсії

Протягом 2018-2019 н.р. учні та педагоги закладу здійснили поїздки до культурних закладів міста та подорожували містами України з метою пізнання рідного краю. А саме:

-         Здійснили поїздку до м.Львів, м.Одеса, м.Харкова

-         с.Галушківка

-         Петриківку

- Учні початкової школи здійснили неодноразовий виїзд містом Дніпро з відвідуванням пам’тників та музеїв.

-    Відвідали художній музей, театр ім.. Шевченка, історичний музей, міський цирк, театр опери та балету тощо.

 

Штаб національно-патріоттичного виховання

Хочеться відмітити , що постійно проводять відкриті заходи в штабі: а саме:

-         виховні години  до національних свят

-         екскурсії для молодшої школи

-         зустріч екскурсія з учнями 4-В «Колиска роду»

-         виховний захід «У їхніх серцях жила Україна»

-         шкільна конференція До дня Збройних Сил

-         перегляд учнями 10-11 класів відеохронік часів 2 свтової війни

Все це проводиться у штабі метою формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного міста, України; виховання почуття єдності власної долі з долею Батьківщини.

7.     Організація харчування

 

На виконання наказу по школі «Про організацію харчування учнів 1-11 класів в 2018-2019 н. р.» від 03.09.2018  № 147/1 та з метою дотримання вимог щодо правильної організації харчування учнів було здійснено контроль  за харчуванням дітей у школі.

На початку навчального року видано наказ «Про організацію харчування учнів», в якому визначено осіб, відповідальних за організацію харчування в школі.

           Відповідальними за харчування ведеться контроль за формуванням та оновленням (за потреби) списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі  свідоцтв та  довідок  відділу соціального забезпечення.

Харчування здійснюється згідно графіка, складеного на початку навчального року.

Шкільна їдальня на 250 посадочних місць забезпечує нормальний режим харчування учнів. Обідня зала має столи, стільці. В їдальні є холодна проточна вода, водонагрівач, посудомийна машина, харчоблок забезпечений приміщеннями для зберігання продукції та приготування їжі, необхідним обладнанням, посудом. Є  умивальники  для миття рук,   електрорушник.

Згідно наказу від 03.09.2018  № 146/1 працює бракеражна комісія у складі медичної сестри школи, працівника їдальні, заступника директора з НВР, голови ПК, педагога – організатора та члена батьківського комітету школи. Комісія щомісяця здійснює перевірку якості готових страв та відповідності їх вагових норм. Згідно актів працівники їдальні дотримуються норм харчування щодо якості  та ваги страв.

Учні 1-11 класів харчуються одноразово. Учні 1 – 4 класів ( 297 ) на 100% охоплені гарячим харчуванням за рахунок місцевого бюджету. Серед учнів 5-11 класів 70 учнів харчуються безкоштовно. Двоє учнів  перебувають на індивідуальному навчанні та не харчуються в шкільній їдальні. Учні, що не підлягають пільговому харчуванню мають змогу харчуватися у шкільному буфеті за рахунок батьків.

Їдальня забезпечує приготування страв за двома типами меню: звичайним та дієтичним. На дієтичному харчуванні за результатами медичного огляду перебувають 34 особи. Для них готуються дієтичні страви.

Щодня в їдальні вивішують меню із зазначенням повної назви та вагового виходу страв. Меню затверджується керівником закладу, підписується завідуючою їдальнею та медичним працівником школи. Перед кожним прийомом їжі працівники їдальні сервірують столи згідно з меню.

 

8.Матеріально-технічна база школи

 

 

Фінансово-господарська діяльність КЗО «СЗШ №98» ДМР здійснюється на основі кошторису за рахунок коштів міського бюджету.

За субвенцією з місцевого бюджету на забезпечення загальної освіти у 2018-2019 навчальному році закладом було отримано: комплекти учнівських ростових меблів (парти+стільці), стінка шкільна меблева, дошка магнітна п’ятиповерхова; на забезпечення загальної освіти в рамках «Нова українська школа» було отримано: ноутбуки Dell, крісла-груші зеленого та блакитного кольору, комплекти навчального приладдя, парти ростові зі стільцями, ігрові набори «Lego Play Boх» та «Six Bricks» у необхідній кількості.

Протягом 2018-2019 н.р. силами технічного персоналу закладу та за допомоги батьків учнів закладу було проведено роботи з упорядкування території школи: упорядковано газон та квітник, відремонтовані ділянки цоколю, пофарбовано фасад будівлі;  проведено необхідні поточні ремонтні роботи у навчальних кабінетах, коридорах та дитячих санвузлах . 

   Завдяки допомозі батьків школа була забезпечена у неохідному обсязі канцелярським приладдям, папером для друку, шкільною крейдою устаткуванням для проведення шкільних світкових та виховних заходів.

    Батьками учнів школи було надано необхідні миючі засоби та інвентар для підтримання приміщень школи у належному санітарно-гігієнічному стані.

    Батьківською громадськістю закладу було прийняте рішення про виконання ремонту у переході першого поверху школи;  надано послуги з виконання ремонтних робіт у навчальних кабінетах під час підготовки закладу до нового 2019-2020 навчального року.

    Спортивна зала закладу знаходиться у передаварійному стані, потребує капітального ремонту. 

 

 

Звіт про фінансову діяльність КЗО "СЗШ №98" ДМР за 2018-2019 навчальний рік

за посиланням